Nederlands

Bevordering van gelijkwaardigheid onze kernwaarden

OCLC zet zich in voor de bevordering van diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie.

OCLC® is een afspiegeling van alles wat er van bibliotheken in de wereld wordt verwacht. Onze oprichters hebben de organisatie opgezet met een sterk gevoel voor openbaar nut en bibliotheekwaarden. En diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie (DGI) horen daar zeker bij.

Veel van onze klanten en partners zijn betrokken bij initiatieven op het gebied van gelijkheid ten behoeve van hun omgeving en hun gebruikers. Wij zijn dezelfde weg ingeslagen en zullen ons platform en onze middelen gebruiken om dat werk te ondersteunen, naar een hoger niveau te brengen en te versterken.

We onderzoeken welke schade is veroorzaakt en in stand gehouden door systemische belemmeringen voor inclusie. Daarnaast stimuleren we gesprekken in de gemeenschap om te kijken hoe organisaties als OCLC bibliotheken en het bibliotheeklandschap kunnen helpen rechtvaardiger en meer inclusief te zijn.

Wij evalueren onze praktijken en beleidsregels doorlopend en stellen deze waar nodig bij. Op die manier vormen onze cultuur en onze services een afspiegeling van ons doel en van onze waarden en hopen wij bij te dragen aan een betere toekomst voor iedereen.

Uitdragen van onze kernwaarden

"OCLC is solidair met onze bibliotheken en de mensen aan wie zij hun diensten verlenen om zich te verzetten tegen systemisch racisme en systemische onrechtvaardigheid."

Skip Prichard President en CEO van OCLC

Lees meer over de manieren waarop OCLC zich inzet voor sociale rechtvaardigheid in de Next-blog

Onze werkcultuur en kernwaarden

Wij geloven in de integriteit en waardigheid van het individu. Wij weten dat diverse en inclusieve teams bijdragen aan meer creativiteit en innovatie. OCLC past deze kernwaarden al sinds jaar en dag toe in onze personeelsaangelegenheden en onze producten en services. In 2020 riep Skip Prichard, President en CEO van OCLC, een interne werkgroep in het leven die OCLC kan adviseren en begeleiden bij onze inspanningen ter bevordering van rassengelijkheid.

  • Fellowships, beurzen en sponsoring voor bibliothecarissen uit ondervertegenwoordigde groepen
  • Partnertoeslagen en bewustzijn en acceptatie van LHBTQI+-collega's
  • Religieuze feestdagen voor elke levensbeschouwing
  • Doelstellingen voor diversiteit in personeelsvertegenwoordiging in compensatiepakket van managers
  • Doorlopende training van werknemers op het gebied van diversiteit, gelijkwaardigheid, discriminatie en inclusie

Gebruik van onze technologie en onze middelen ter bevordering van gelijkwaardigheid

Voor het project “Herziening beschrijvende werkprocessen" is een groep experts, professionals en communityleden bij elkaar gebracht om te bedenken hoe beschrijvende praktijken, tools, werkprocessen en gerelateerde onderliggende infrastructuren in bibliotheken en archieven kunnen worden verbeterd. Daaruit is een community-agenda voortgekomen waarin de bevindingen van deze groep zijn samengevat en de uitdagingen van het bibliotheek- en informatieveld ten aanzien van inclusief en herstellend metadatawerk binnen de juiste context zijn geplaatst. Er worden ook actiepunten en oefeningen voorgesteld om instellingen te helpen bepalen wat de hoogste prioriteit heeft en wat daar moet worden veranderd.

 

In 2021 hebben we een programma voor een gasthoofdredacteur opgezet om te zorgen dat het Dewey Decimal Classification® (DDC®) representatief en vanuit multicultureel oogpunt relevant is voor gebruikers wereldwijd. Onze eerste gastredacteur, Kelly West, draagt haar expertise bij om systematische vooroordelen in de DDC aan te pakken door terminologie ten aanzien van bepaalde groepen mensen aan te passen. Het programma wordt voortgezet om ook de terminologie aan te passen ten aanzien van benamingen voor inheemse volkeren en LHBTIQ+-onderwerpen die mogelijk beledigend of schadelijk zijn.

 

Bij het bijwerken van WorldCat®-records geven we prioriteit aan gecontroleerde wijzigingen in trefwoorden met betrekking tot gelijkwaardigheidskwesties, zodat nieuwe termen snel in bibliotheekcatalogi verschijnen. In november 2021 kondigde de Library of Congress een wijziging aan van de Library of Congress Subject Heading (LCSH) in "Niet-inwoner" en "Illegale immigratie", die wij binnen enkele weken hebben doorgevoerd. Omdat hierdoor één voormalig LCSH in tweeën werd gesplitst, moesten OCLC-medewerkers ongeveer 44.000 records speciaal verwerken met een combinatie van geautomatiseerde scripts en handmatige wijzigingen. Meer informatie hierover vindt u in de presentatie over dit werk voor de OCLC Cataloging Community Meeting in januari 2022.

We werken aan meer opties voor lokaal gecontroleerde termenlijstfuncties die momenteel beschikbaar zijn in Syndeo® en CONTENTdm®. We nemen ook meer cultureel specifieke trefwoorden, zoals Ngā Upoko Tukutuku, of de Māori Subject Headings, op in WorldCat, zodat inheemse inhoud kan worden beschreven met gebruikmaking van de juiste culturele context. Er worden inspanningen geleverd om soortgelijke functionaliteit toe te voegen aan andere catalogiseer- en discoveryservices. Zo wordt er gewerkt aan den optie om vervangende termen weer te geven in de resultaten van WorldCat Discovery. Deze komt binnenkort beschikbaar.

Wij werken ook aan het vervangen of verwijderen van bepaalde gevoelige termen uit services, productdocumentatie, marketingmateriaal en openbare webpagina's. We spreken nu bijvoorbeeld van "WorldCat-records", "digitale originelen" en "basissets". Verder controleren wij onze andere systemen en terminologie om te zorgen dat de juiste beschrijvingen worden weergegeven.

 

Dankzij dit project kan in WorldCat worden gefilterd op of met een gefaceteerde zoekopdracht worden gezocht naar content over de oorspronkelijke bewoners van Australië en Straat Torres door de taalcodering in MARC-records uit te breiden voor betere verwerking en vindbaarheid van records voor bronnenmateriaal in deze oorspronkelijke talen. Dit zal bijdragen aan de zichtbaarheid en de verrijking en diversiteit van de culturen van de Aboriginals en de bevolking van Straat Torres. Deze wijzigingen kennen ook toepassingen buiten Austlangs (Australian languages), waardoor het mogelijk wordt om een aanzienlijk groter aantal talen in WorldCat te vertegenwoordigen.

 

Reacties naar aanleiding van vragen van onze leden

Illustratie: gebouw van een openbare bibliotheek

Openbare bibliotheken

Op WebJunction biedt OCLC gratis webinars, bijscholing en bronnenmateriaal voor medewerkers van openbare bibliotheken om een gastvrije, inclusieve omgeving te bieden die inspeelt op de wensen van hun diverse gebruikers. Een voorbeeld hiervan is de samenwerking tussen WebJunction en de non-profit Legal Services Corporation om betere toegang mogelijk te maken voor Amerikaanse burgers tot civielrechtelijke jurisprudentie via openbare bibliotheken. Momenteel werkt het WebJunction-team met Washington State University aan een training voor personeel van kleine plattelandsbibliotheken en stambibliotheken dat is gericht op conservatie van culturele collecties waarbij de gemeenschap centraal staat.

Ga naar de WebJunction-pagina over Access & Equity


Meld u aan voor de gratis WebJunction-cursussen over Access & Equity

Wetenschappelijke bibliotheken

OCLC Research organiseert sinds 2016 een serie Distinguished Seminars gericht op diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie (DGI, of EDI in het Engels) en ons Research Library Partnership (RLP) organiseert een serie webinars (Works-in-Progress genoemd) waarin EDI-kwesties in wetenschappelijke bibliotheken aan bod komen. RLP breidt ook haar programmering uit om te onderzoeken hoe ongelijkheid is gerelateerd aan de operationele werkprocessen van bibliotheken, zoals de samenstelling van de collectie en metadataprocessen.

Bekijk de serie OCLC Distinguished Seminars

Illustratie: gebouw van een wetenschappelijke bibliotheek
Illustratie: wereldbol met een tekstballon erbij

Mondiale gesprekken

We ondersteunen uiteenlopende middelen om bibliotheekmedewerkers bij deze belangrijke kwesties te betrekken. WebJunction biedt bijvoorbeeld webinars en training over onderwerpen op het gebied van "toegang en gelijkwaardigheid". En OCLC Research organiseert gesprekken over vraagstukken op het gebied van diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie (DGI) die raakvlakken hebben met tal van werkvelden binnen het bibliotheekwezen.

Meer informatie over OCLC Research-gesprekken

Meer lezen over dit onderwerp

 

Charleston-syllabus

Hoe wetenschappers en bibliotheekmedewerkers WorldCat.org gebruikten om bronnenmateriaal te delen over burgerrechten, Afro-Amerikaanse kwesties en zaken in het verleden die nu nog van invloed zijn op de Amerikaanse cultuur.

 

Onderzoek van het OCLC Research Library Partnership

Uitkomsten en discussie van het RLP-onderzoek in 2017 dat was uitgevoerd ter verkenning van de wijzigingen die de 150 partnerorganisaties van RLP wel of niet hadden doorgevoerd in hun collecties, werkprocessen en dienstverlening met het oog op diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie.

 

Hanging Together, de blog van OCLC Research

Lees hoe OCLC Research wetenschappelijke bibliotheken ondersteunt bij de aanpak van gelijkheid, diversiteit en inclusie.