Nederlands

Bevordering van gelijkwaardigheid onze kernwaarden

OCLC zet zich in voor de bevordering van diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie.

Als ledenorganisatie zonder winstoogmerk is OCLC een afspiegeling van alles wat er van bibliotheken in de wereld wordt verwacht. De oprichters van OCLC hebben onze organisatie opgezet met een sterk gevoel voor openbaar nut en bibliotheekwaarden. En diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie (DGI) is daar absoluut een onderdeel van.

Veel van onze klanten en contentpartners zijn betrokken bij of ondernemen toonaangevende initiatieven op het gebied van gelijkwaardigheid, ter bevordering van hun omgeving en hun gebruikers. Als de technologiepartner van hun keuze willen wij ervoor zorgen dat ons platform en onze middelen dat doel kunnen ondersteunen, verbeteren en versterken.

Om dat te bereiken, nemen wij onze interne werkprocessen en ons beleid doorlopend opnieuw door en passen het waar nodig aan. Zo zorgen wij dat dit doel en deze kernwaarden zijn terug te vinden in de werkcultuur van OCLC.

Uitdragen van onze kernwaarden

"OCLC is solidair met onze bibliotheken en de mensen aan wie zij hun diensten verlenen in de bestrijding van systemisch racisme en systemische onrechtvaardigheid."

Skip Prichard President en CEO van OCLC

Lees meer over de manieren waarop OCLC zich inzet voor sociale rechtvaardigheid in de Next-blog

Onze werkcultuur en kernwaarden

Wij geloven in de integriteit en waardigheid van het individu. Wij weten dat diverse en inclusieve teams bijdragen aan meer creativiteit en innovatie. OCLC past deze kernwaarden al sinds jaar en dag toe in onze personeelsaangelegenheden en onze producten en services. In 2020 riep Skip Prichard, President en CEO van OCLC, een interne werkgroep in het leven die OCLC kan adviseren en begeleiden bij onze inspanningen ter bevordering van rassengelijkheid.

  • Fellowships, beurzen en sponsoring voor bibliothecarissen uit ondervertegenwoordigde groepen
  • Partnertoeslagen en bewustzijn en acceptatie van LHBTQI+-collega's
  • Religieuze feestdagen voor elke levensbeschouwing
  • Doelstellingen voor diversiteit in personeelsvertegenwoordiging in compensatiepakket van managers
  • Doorlopende training van werknemers op het gebied van diversiteit, gelijkwaardigheid, discriminatie en inclusie

Gebruik van onze technologie en onze middelen ter bevordering van gelijkwaardigheid

OCLC heeft een diverse groep experts, professionals en lidbibliotheken samengebracht om de mogelijkheden en uitdagingen te verkennen voor het doorvoeren van inclusief taalgebruik in metadatabeschrijvingen. Deze bijeenkomsten helpen OCLC beter inzicht te krijgen in wat bibliotheken nodig hebben en de richting die zij op willen. Daarnaast dragen ze bij aan de ontwikkeling van een agenda die organisaties kunnen gebruiken om nieuwe beschrijvingsprocessen voor bibliotheken, archieven en andere conservatie-instellingen uit te werken.

Ontdek hoe OCLC helpt om beschrijvende werkprocessen opnieuw uit te vinden

 

Op dit moment loopt er een project om het woord "masterrecord" en bepaalde andere termen te verwijderen uit onze services, productdocumentatie, marketingmateriaal en openbare websites. Voortaan gebruiken wij de term "WorldCat-record" ter vervanging van "masterrecord". Dit moet worden doorgevoerd in onze interfaces en kost dus wat tijd en inspanning van onze ontwikkelteams, maar wij zijn ervan overtuigd dat dit de juiste stap is. In producten als CONTENTdm zal het woord "masterbestand" worden vervangen door "digitaal origineel" en het woord "masterset" door "basisset". Verder controleren wij onze andere systemen en terminologie om te zorgen dat de juiste beschrijvingen worden weergegeven.

 

Dankzij dit project kan in WorldCat worden gefilterd op of met een gefaceteerde zoekopdracht worden gezocht naar content over de oorspronkelijke bewoners van Australië en Straat Torres door de taalcodering in MARC-records uit te breiden voor betere verwerking en vindbaarheid van records voor bronnenmateriaal in deze oorspronkelijke talen. Dit zal bijdragen aan de zichtbaarheid en de verrijking en diversiteit van de culturen van de Aboriginals en de bevolking van Straat Torres. Deze wijzigingen kennen ook toepassingen buiten Austlangs (Australian languages), waardoor het mogelijk wordt om een aanzienlijk groter aantal talen in WorldCat te vertegenwoordigen.

 

Reacties naar aanleiding van vragen van onze leden

Illustratie: gebouw van een openbare bibliotheek

Openbare bibliotheken

Op WebJunction biedt OCLC gratis webinars, bijscholing en bronnenmateriaal voor medewerkers van openbare bibliotheken om een gastvrije, inclusieve omgeving te bieden die inspeelt op de wensen van hun diverse gebruikers. Een voorbeeld hiervan is de samenwerking tussen WebJunction en de non-profit Legal Services Corporation om betere toegang mogelijk te maken voor Amerikaanse burgers tot civielrechtelijke jurisprudentie via openbare bibliotheken. Momenteel werkt het WebJunction-team met Washington State University aan een training voor personeel van kleine plattelandsbibliotheken en stambibliotheken dat is gericht op conservatie van culturele collecties waarbij de gemeenschap centraal staat.

Ga naar de WebJunction-pagina over Access & Equity


Meld u aan voor de gratis WebJunction-cursussen over Access & Equity

Wetenschappelijke bibliotheken

OCLC Research organiseert sinds 2016 een serie Distinguished Seminars gericht op diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie (DGI, of EDI in het Engels) en ons Research Library Partnership (RLP) organiseert een serie webinars (Works-in-Progress genoemd) waarin EDI-kwesties in wetenschappelijke bibliotheken aan bod komen. RLP breidt ook haar programmering uit om te onderzoeken hoe ongelijkheid is gerelateerd aan de operationele werkprocessen van bibliotheken, zoals de samenstelling van de collectie en metadataprocessen.

Bekijk de serie OCLC Distinguished Seminars

Illustratie: gebouw van een wetenschappelijke bibliotheek
Illustratie: wereldbol met een tekstballon erbij

Mondiale gesprekken

Global Council bestaat uit 48 verkozen directeuren van lidbibliotheken in de wereld. Zij hebben rondetafelgesprekken georganiseerd rond rassenkwesties en antiracisme, en de rol die bibliotheken in de wereld daarin spelen. In 2020 koos Global Council de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (SDG's) om meer bewustzijn te creëren rond de SDG's en te zorgen dat zij deze opnemen in hun strategische plannen. Doelstelling 10 "Ongelijkheid verminderen" was een van de vijf uitgelichte doelstellingen waarop zij bibliotheken in de wereld hebben bevraagd. OCLC Research zal dit onderzoek samenvatten in een membership report dat in juni 2020 zal worden gepubliceerd. Ondertussen zijn er nog rondetafeldiscussies, waarin wordt besproken wat bibliotheken nog meer kunnen doen.

Meer over deze focusgebieden

Meer lezen over dit onderwerp

 

Charleston-syllabus

Hoe wetenschappers en bibliotheekmedewerkers WorldCat.org gebruikten om bronnenmateriaal te delen over burgerrechten, Afro-Amerikaanse kwesties en zaken in het verleden die nu nog van invloed zijn op de Amerikaanse cultuur.

 

Onderzoek van het OCLC Research Library Partnership

Uitkomsten en discussie van het RLP-onderzoek in 2017 dat was uitgevoerd ter verkenning van de wijzigingen die de 150 partnerorganisaties van RLP wel of niet hadden doorgevoerd in hun collecties, werkprocessen en dienstverlening met het oog op diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie.

 

Hanging Together, de blog van OCLC Research

Lees hoe OCLC Research wetenschappelijke bibliotheken ondersteunt bij de aanpak van gelijkheid, diversiteit en inclusie.