Nederlands

Ons bestuur

Aangestuurd door bibliotheekprofessionals namens bibliotheken

OCLC handelt volgens de principes en systemen van verschillende bestuursgroepen: Global en Regional Councils, de Board of Trustees en het bestuur van OCLC.

Onze leden geven sturing aan de ontwikkeling van de programma's, het beleid, de strategische koers en services van OCLC. Die verantwoordelijkheid is duidelijk af te lezen aan onze bestuursstructuur.


Global en Regional Councils

Leden uit de hele wereld zijn ingedeeld in drie Regional Councils – Americas (ARC); Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEARC); en Asia Pacific (APRC). Elk van deze regio's bepaalt de eigen structuur, programma's en prioriteiten en faciliteert communicatie op regionaal en lokaal niveau. De Regional Councils kiezen afgevaardigden die zitting nemen in OCLC Global Council. Er zijn 51 afgevaardigden in Global Council. Zij informeren het management en de Board of Trustees van OCLC over de belangen en kansen van alle leden. Afgevaardigden in Global Council kiezen tevens zes personen uit hun gelederen die zitting nemen in de OCLC Board of Trustees.

Spreker op een bijeenkomst van Regional Council

“Door samen te werken brengen de bij OCLC aangesloten instellingen onze collectieve waarden en ervaringen samen met de geavanceerde technologie en innovatie van OCLC om zo bij te dragen aan het bouwen van een sterkere toekomst voor bibliotheken over de hele wereld.”

Michael Levine-Clark [foto]

Michael Levine-Clark
Voorzitter, Americas Regional Council
Decaan van Bibliotheken, University of Denver

“Terwijl we ernaar streven om onze regionale geschiedenis en cultuur te behouden en toegankelijk te maken met behulp van de diensten van OCLC kunnen we een sterkere toekomst voor onze bibliotheken opbouwen middels onze samenwerking en het ontwikkelen van wederzijds begrip.”

Gaye Rowley [foto]

Gaye Rowley
Voorzitter, Asia Pacific Regional Council
Bibliotheekdirecteur; Professor aan de Rechtenfaculteit, Waseda University

“Als informatieprofessionals navigeren we door een evoluerend bibliotheeklandschap in onze lokale en regionale gemeenschappen. Als leden van OCLC kunnen we tijdens deze reis profiteren van de steun van een wereldwijde gemeenschap.”

Matthijs van Otegem [foto]

Matthijs van Otegem
Voorzitter, EMEA Regional Council
Universiteitsbibliothecaris, Universiteit Utrecht


Board of Trustees

De uit 15 leden bestaande Board of Trustees heeft een unieke verantwoordelijkheid: lidbibliotheken vertegenwoordigen door in te spelen op hun vragen. De Board geeft sturing aan de visie en de vorm van de strategie en de doelstellingen van OCLC. Tevens vervult de Board de fiduciaire plicht om de gezamenlijke bezittingen en investeringen van OCLC te beschermen. Ook is de Board verantwoordelijk voor het werven van de President en CEO. Samen met de President en CEO is de Board via een speciaal auditproces verantwoordelijk voor het toezicht op OCLC. De leden van de Board komen vier maal per jaar bijeen en de werkzaamheden zijn verdeeld over zeven commissies:

Comité Beschrijving
Audit Committee Samen met de Board en het bestuur van OCLC, beoordeelt de Audit Committee de prestaties van onafhankelijke auditors, keurt hun plannen en processen en controleert de geauditeerde financiële verslagen. Deze commissie houdt tevens toezicht op risicoanalyses en matigingsplannen.
Board Governance Committee Assisteert bij het behouden van de continuïteit van de Board, beheert de interne zaken en evalueert de eigen prestaties van de Board. De commissie assisteert tevens bij andere taken en verantwoordelijkheden die de Board toewijst.
Executive Committee De voorzitters van ieder comité, de voorzitter van de OCLC Board en de President en CEO coördineren de onderlinge verdeling van het werk over de Board-comités. Het Executive Committee is de uitvoerende autoriteit van de Board bij organisatorische kwesties en wanneer de Board niet vergadert.
Finance and Investment Committee Verantwoordelijk voor het toezicht op de financiële positie van OCLC. De Finance Committee beoordeelt de tussentijdse en definitieve financiële jaarresultaten en de jaarbegroting, geeft goedkeuring voor leningen, kapitale uitgaven, fusies, overnames, besluiten en speciale uitgaven. Deze commissie beoordeelt ook het investeringsbeleid op de lange termijn en bankresoluties, en doet aanbevelingen bij de Board over te nemen acties.
Membership Committee Verantwoordelijk voor de herziening en updates aan de lidmaatschaps- en bestuursprotocollen, waarin is vastgelegd wat de definitie van lidmaatschap inhoudt. De commissie bestaat uit leden uit de Board en Global Council, en draagt bij aan de formatie en samenstelling van Global Council.
Personnel and Compensation Committee Ziet toe op de beoordeling van de compensatie en secundaire voorwaarden voor de werknemers van de organisatie. Deze commissie beoordeelt kwesties met betrekking tot managementprestaties, compensatie van werknemers en personeelsbeleid, managementontwikkeling en continuïteitsplannen en rapporteert hierover aan de Board of Trustees. Bovendien dient deze commissie zijn akkoord te geven op compensatie en secundaire arbeidsvoorwaarden van werknemers.
Commissie technologische planning Evalueert kwesties met betrekking tot technologie, inclusief de maatschappelijke betrokkenheid van OCLC bij opkomende technologieën die relevant kunnen zijn voor bibliotheken en rapporteert hierover aan de Board.

OCLC Board of Trustees

Ginny Steel

Ginny Steel

Voorzitter OCLC Board of Trustees

Bibliothecaris aan Norman and Armena Powell University
University of California, Los Angeles

Sandra Yee

Bernadette Gray-Little

Vicevoorzitter OCLC Board of Trustees

Chancellor Emerita
University of Kansas

Theresa S. Byrd

Theresa S. Byrd

Decaan van de universiteitsbibliotheek
University of San Diego

Brady Deaton

Brady J. Deaton

Chancellor Emeritus
University of Missouri

Barbara Lison

Barbara Lison

Director
Bremen Public Library

Pilar Martinez

Pilar Martinez

Chief Executive Officer
Edmonton Public Library

Skip Prichard

Skip Prichard

President en CEO
OCLC

Tim Robinson

Tim Robinson

Chief Executive Officer
Nationwide Children's Hospital

Debbie Schachter

Debbie Schachter

Associate Vice-President, studenten
Langara College

Anja Smit

Anja Smit

Directeur DANS
DANS is een instituut van de KNAW (Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen) en NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek)

Dwight Smith

Dwight Smith

President en CEO
Sophisticated Systems, Inc.

John Szabo

John F. Szabo

Stadsbibliothecaris
Los Angeles Public Library

Sarah E. Thomas

Sarah E. Thomas

Vice-president voor Harvard Library (in ruste)
Harvard University

Janet Walls

Janet Walls

President
Delta Blvd

Shirley Chiu-wing Wong

Shirley Chiu-wing Wong

Universiteitsbibliothecaris
The Hong Kong Polytechnic University


Bestuur OCLC

De bestuursleden van OCLC brengen expertise vanuit de technologische, commercieel-zakelijke en bibliotheekbranche. Meer informatie over de Presidenten van OCLC – vroeger en nu.

Skip Prichard

Skip Prichard

President en Chief Executive Officer

Bill Rozek

Bill Rozek

Chief Financial Officer en Treasurer

Bart Murphy

Bart Murphy

Chief Technology and Information Officer

Mary Sauer-Games

Mary Sauer-Games

Vice President Global Product Management

Chip Nilges

Chip Nilges

Vice President, Business Development

Julie Presas

Julie Presas

General Counsel en Vice President of Legal, Secretary

Eric Van Lubeek

Eric van Lubeek

Vice President, Global Library Services en Managing Director, EMEA en APAC

Tammi Spayde

Tammi Spayde

Vice President voor intentie, mensen en plek

Drew Bordas

Drew Bordas

Vice President, Management en Customer Operations