Nederlands

Ons bestuur

Aangestuurd door bibliotheekprofessionals namens bibliotheken

OCLC handelt volgens de principes en systemen van verschillende bestuursgroepen: Global en Regional Councils, de Board of Trustees en het bestuur van OCLC.

Onze leden geven sturing aan de ontwikkeling van de programma's, het beleid, de strategische koers en services van OCLC. Die verantwoordelijkheid is duidelijk af te lezen aan onze bestuursstructuur.


John Szabo

"Als bibliothecaris ben ik al mijn hele carrière betrokken geweest bij OCLC. Ik ben er dan ook trots op dat ik nu voorzitter van het bestuur ben en ik ben nog trotser op de sterke en langdurige samenwerking die onze leden hebben opgebouwd. Ik geloof dat bibliotheken en archieven overal ter wereld enorm veel geluk hebben dat er een organisatie is die in dezelfde missie van dienstverlening gelooft en deze met hen deelt."

John F. Szabo
Voorzitter OCLC Board of Trustees
City Librarian, Los Angeles Public Library


Global en Regional Councils

Leden uit de hele wereld zijn ingedeeld in drie Regional Councils – Americas (ARC); Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEARC); en Asia Pacific (APRC). Elk van deze regio's bepaalt de eigen structuur, programma's en prioriteiten en faciliteert communicatie op regionaal en lokaal niveau. De Regional Councils kiezen afgevaardigden die zitting nemen in OCLC Global Council. Er zijn 51 afgevaardigden in Global Council. Zij informeren het management en de Board of Trustees van OCLC over de belangen en kansen van alle leden. Afgevaardigden in Global Council kiezen tevens zes personen uit hun gelederen die zitting nemen in de OCLC Board of Trustees.

Spreker op een bijeenkomst van Regional Council

"OCLC biedt geavanceerde technologie en innovatie die bibliotheken wereldwijd ondersteunt en die alleen mogelijk is dankzij de input van de leden. Wij zijn uw gekozen ARC-afgevaardigden en wij zijn er om te luisteren naar en te voorzien in de behoeften van alle bibliotheken in Noord- en Zuid-Amerika. Onze gezamenlijke waarden en ervaringen helpen OCLC een nog waardevollere organisatie voor bibliotheken over de hele wereld te maken."

Hong Yao [foto]

Hong Yao
Voorziter, Americas Regional Council
Directeur, technische services, Queens Public Library

"De lidinstellingen van OCLC bedienen een breed scala aan doelgroepen, maar delen een gemeenschappelijk doel in hun toewijding om te voldoen aan de behoeften van hun lokale gemeenschappen. We vertrouwen op de bronnen en services van OCLC om onze regionale geschiedenis en cultuur te bewaren en te beschermen."

Muh-Chyun Tang [foto]

Muh-Chyun Tang
Voorzitter Asia Pacific Regional Council
Adjunct-universiteitsbibliothecaris, National Taiwan University

"Bibliotheken bevinden zich tegenwoordig in een unieke machtspositie om een positieve invloed uit te oefenen op de belangrijke problematiek en uitdagingen waarmee wij wereldwijd te maken hebben. Wanneer we onze stemmen verenigen, worden bibliotheken een bron van kracht. Door onze inspanningen te combineren, kunnen we allemaal bijdragen aan het versterken van onze gemeenschappen en het bouwen aan een betere wereld om te delen."

Evi Tramantza [foto]

Evi Tramantza
Voorzitter EMEA Regional Council
Directeur bibliotheken en archieven, Anatolia College


Board of Trustees

De uit 15 leden bestaande Board of Trustees heeft een unieke verantwoordelijkheid: lidbibliotheken vertegenwoordigen door in te spelen op hun vragen. De Board geeft sturing aan de visie van het samenwerkingsverband en bepaalt de strategie en de doelstellingen van OCLC. Tevens vervult de Board de fiduciaire plicht om de gezamenlijke bezittingen en investeringen van OCLC te beschermen. Tevens is de Board verantwoordelijk voor het werven van de President en CEO van OCLC. Samen met de President en CEO is de Board via een speciaal auditproces verantwoordelijk voor het toezicht op het samenwerkingsverband. De leden van de Board komen vier maal per jaar bijeen en de werkzaamheden zijn verdeeld over zeven commissies:

Comité Beschrijving
Audit Committee Samen met de Board en het bestuur van OCLC, beoordeelt de Audit Committee de prestaties van onafhankelijke auditors, keurt hun plannen en processen en controleert de geauditeerde financiële verslagen. Deze commissie houdt tevens toezicht op risicoanalyses en matigingsplannen.
Board Governance Committee Assisteert bij het behouden van de continuïteit van de Board, beheert de interne zaken en evalueert de eigen prestaties van de Board. De commissie assisteert tevens bij andere taken en verantwoordelijkheden die de Board toewijst.
Executive Committee De voorzitters van ieder comité, de voorzitter van de OCLC Board en de President en CEO coördineren de onderlinge verdeling van het werk over de Board-comités. Het Executive Committee is de uitvoerende autoriteit van de Board bij organisatorische kwesties en wanneer de Board niet vergadert.
Finance and Investment Committee Verantwoordelijk voor het toezicht op de financiële positie van OCLC. De Finance Committee beoordeelt de tussentijdse en definitieve financiële jaarresultaten en de jaarbegroting, geeft goedkeuring voor leningen, kapitale uitgaven, fusies, overnames, besluiten en speciale uitgaven. Deze commissie beoordeelt ook het investeringsbeleid op de lange termijn en bankresoluties, en doet aanbevelingen bij de Board over te nemen acties.
Membership Committee Verantwoordelijk voor de herziening en updates aan de lidmaatschaps- en bestuursprotocollen, waarin is vastgelegd wat de definitie van lidmaatschap inhoudt. De commissie bestaat uit leden uit de Board en Global Council, en draagt bij aan de formatie en samenstelling van Global Council.
Personnel and Compensation Committee Ziet toe op de beoordeling van de compensatie en secundaire voorwaarden voor de werknemers van de organisatie. Deze commissie beoordeelt kwesties met betrekking tot managementprestaties, compensatie van werknemers en personeelsbeleid, managementontwikkeling en continuïteitsplannen en rapporteert hierover aan de Board of Trustees. Bovendien dient deze commissie zijn akkoord te geven op compensatie en secundaire arbeidsvoorwaarden van werknemers.
Commissie technologische planning Evalueert kwesties met betrekking tot technologie, inclusief de maatschappelijke betrokkenheid van OCLC bij opkomende technologieën die relevant kunnen zijn voor bibliotheken en rapporteert hierover aan de Board.

Om de kwesties met betrekking tot de huidige veranderingen van het bibliotheeklandschap beter te begrijpen en te kunnen aanpakken, laten de Trustees zich leiden door de leden van OCLC. Bekijk de notulen van eerdere vergaderingen van de Board.


OCLC Board of Trustees

John Szabo

John F. Szabo

Voorzitter OCLC Board of Trustees

Stadsbibliothecaris
Los Angeles Public Library

Cindy Hilsheimer

Cindy Hilsheimer

Vicevoorzitter OCLC Board of Trustees

Managing Principal
BeecherHill

Theresa S. Byrd

Theresa S. Byrd

Decaan van de universiteitsbibliotheek
University of San Diego

Brady Deaton

Brady J. Deaton

Chancellor Emeritus
University of Missouri

Sandra Yee

Bernadette Gray-Little

Chancellor Emerita
University of Kansas

Barbara Lison

Barbara Lison

Director
Bremen Public Library

Pilar Martinez

Pilar Martinez

Chief Executive Officer
Edmonton Public Library

Skip Prichard

Skip Prichard

President en CEO
OCLC

Debbie Schachter

Debbie Schachter

Associate Vice-President, studenten
Langara College

Anja Smit

Anja Smit

Directeur DANS
DANS is een instituut van de KNAW (Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen) en NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek)

Dwight Smith

Dwight Smith

President en CEO
Sophisticated Systems, Inc.

Ginny Steel

Ginny Steel

Bibliothecaris aan Norman and Armena Powell University
University of California, Los Angeles

Sarah E. Thomas

Sarah E. Thomas

Vice-president voor Harvard Library (in ruste)
Harvard University

Janet Walls

Janet Walls

President
Delta Blvd

Shirley Chiu-wing Wong

Shirley Chiu-wing Wong

Universiteitsbibliothecaris
The Hong Kong Polytechnic University


Bestuur OCLC

De bestuursleden van OCLC brengen expertise vanuit de technologische, commercieel-zakelijke en bibliotheekbranche. Meer informatie over de Presidenten van OCLC – vroeger en nu.

Skip Prichard

Skip Prichard

President en Chief Executive Officer

Bill Rozek

Bill Rozek

Chief Financial Officer en Treasurer

Bart Murphy

Bart Murphy

Chief Technology and Information Officer

Mary Sauer-Games

Mary Sauer-Games

Vice President Global Product Management

Chip Nilges

Chip Nilges

Vice President, Business Development, Membership and Research

Julie Presas

Julie Presas

General Counsel en Vice President of Legal, Secretary

Eric Van Lubeek

Eric van Lubeek

Vice President, Global Library Services en Managing Director, EMEA en APAC

Tammi Spayde

Tammi Spayde

Vice President voor intentie, mensen en plek

Drew Bordas

Drew Bordas

Vice President, Management en Customer Operations