Nederlands

Ons bestuur

Aangestuurd door bibliotheekprofessionals namens bibliotheken

OCLC handelt volgens de principes en systemen van verschillende bestuursgroepen: Global en Regional Councils, de Board of Trustees en het bestuur van OCLC.

Onze leden geven sturing aan de ontwikkeling van de programma's, het beleid, de strategische koers en services van OCLC. Die verantwoordelijkheid is duidelijk af te lezen aan onze bestuursstructuur.


John Szabo

"Als bibliothecaris ben ik al mijn hele carrière betrokken geweest bij OCLC. Ik ben er dan ook trots op dat ik nu voorzitter van het bestuur ben en ik ben nog trotser op de sterke en langdurige samenwerking die onze leden hebben opgebouwd. Ik geloof dat bibliotheken en archieven overal ter wereld enorm veel geluk hebben dat er een organisatie is die in dezelfde missie van dienstverlening gelooft en deze met hen deelt."

John F. Szabo
Voorzitter OCLC Board of Trustees
City Librarian, Los Angeles Public Library


Global en Regional Councils

Leden uit de hele wereld zijn ingedeeld in drie Regional Councils – Americas (ARC); Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEARC); en Asia Pacific (APRC). Elk van deze regio's bepaalt de eigen structuur, programma's en prioriteiten en faciliteert communicatie op regionaal en lokaal niveau. De Regional Councils kiezen afgevaardigden die zitting nemen in OCLC Global Council. Er zijn 51 afgevaardigden in Global Council. Zij informeren het management en de Board of Trustees van OCLC over de belangen en kansen van alle leden. Afgevaardigden in Global Council kiezen tevens zes personen uit hun gelederen die zitting nemen in de OCLC Board of Trustees.

Spreker op een bijeenkomst van Regional Council

“Als verkozen ARC-vertegenwoordigers luisteren we naar en vertegenwoordigen wij de belangen van bibliotheken in Noord- en Zuid-Amerika. We werken met OCLC aan oplossingen waar bibliotheken overal ter wereld baat bij hebben. Het communiceren van onze unieke perspectieven en ervaringen helpt OCLC een nog waardevollere organisatie voor bibliotheken te worden. Als Council leren we van elkaar en stimuleren we positief handelen bij onze bibliotheekgebruikers.”

Earl Givens, Jr. (foto)

Earl Givens, Jr.
Voorzitter Americas Regional Council
Bibliotheekdirecteur Catawba College

“We hebben hard gewerkt om de geschiedenis, cultuur en kunst van onze regio te bewaren en te beschermen. We zijn blij dat we gebruik kunnen maken van de waardevolle bronnen van OCLC, waarmee we onze gebruikers van dienst zijn. Wij helpen OCLC inzicht te krijgen in de unieke wensen van bibliotheken in het Aziatisch-Pacifisch gebied en wij werken met internationale collega's aan onze gezamenlijke uitdagingen."

Constance Wiebrands [foto]

Constance Wiebrands
Voorzitter van APRC
Bibliothecaris van Edith Cowan University

"De diversiteit van de leden van OCLC, in alle regio's en landen en van elke soort bibliotheek, vormt de kracht van het samenwerkingsverband. Samen vormen we een wereldwijde bibliotheekgemeenschap die zich toespitst op de toekomst van bibliotheken."

Sarah Hurter-Savie (foto)

Sarah Hurter-Savie
Voorzitter EMEA Regional Council
Bibliotheekdirecteur Université Côte d’Azur


Board of Trustees

De uit 15 leden bestaande Board of Trustees heeft een unieke verantwoordelijkheid: lidbibliotheken vertegenwoordigen door in te spelen op hun vragen. De Board geeft sturing aan de visie van het samenwerkingsverband en bepaalt de strategie en de doelstellingen van OCLC. Tevens vervult de Board de fiduciaire plicht om de gezamenlijke bezittingen en investeringen van OCLC te beschermen. Tevens is de Board verantwoordelijk voor het werven van de President en CEO van OCLC. Samen met de President en CEO is de Board via een speciaal auditproces verantwoordelijk voor het toezicht op het samenwerkingsverband. De leden van de Board komen vier maal per jaar bijeen en de werkzaamheden zijn verdeeld over zeven commissies:

Comité Beschrijving
Audit Committee Samen met de Board en het bestuur van OCLC, beoordeelt de Audit Committee de prestaties van onafhankelijke auditors, keurt hun plannen en processen en controleert de geauditeerde financiële verslagen. Deze commissie houdt tevens toezicht op risicoanalyses en matigingsplannen.
Board Governance Committee Assisteert bij het behouden van de continuïteit van de Board, beheert de interne zaken en evalueert de eigen prestaties van de Board. De commissie assisteert tevens bij andere taken en verantwoordelijkheden die de Board toewijst.
Executive Committee De voorzitters van ieder comité, de voorzitter van de OCLC Board en de President en CEO coördineren de onderlinge verdeling van het werk over de Board-comités. Het Executive Committee is de uitvoerende autoriteit van de Board bij organisatorische kwesties en wanneer de Board niet vergadert.
Finance and Investment Committee Verantwoordelijk voor het toezicht op de financiële positie van OCLC. De Finance Committee beoordeelt de tussentijdse en definitieve financiële jaarresultaten en de jaarbegroting, geeft goedkeuring voor leningen, kapitale uitgaven, fusies, overnames, besluiten en speciale uitgaven. Deze commissie beoordeelt ook het investeringsbeleid op de lange termijn en bankresoluties, en doet aanbevelingen bij de Board over te nemen acties.
Membership Committee Verantwoordelijk voor de herziening en updates aan de lidmaatschaps- en bestuursprotocollen, waarin is vastgelegd wat de definitie van lidmaatschap inhoudt. De commissie bestaat uit leden uit de Board en Global Council, en draagt bij aan de formatie en samenstelling van Global Council.
Personnel and Compensation Committee Ziet toe op de beoordeling van de compensatie en secundaire voorwaarden voor de werknemers van de organisatie. Deze commissie beoordeelt kwesties met betrekking tot managementprestaties, compensatie van werknemers en personeelsbeleid, managementontwikkeling en continuïteitsplannen en rapporteert hierover aan de Board of Trustees. Bovendien dient deze commissie zijn akkoord te geven op compensatie en secundaire arbeidsvoorwaarden van werknemers.
Commissie technologische planning Evalueert kwesties met betrekking tot technologie, inclusief de maatschappelijke betrokkenheid van OCLC bij opkomende technologieën die relevant kunnen zijn voor bibliotheken en rapporteert hierover aan de Board.

Om de kwesties met betrekking tot de huidige veranderingen van het bibliotheeklandschap beter te begrijpen en te kunnen aanpakken, laten de Trustees zich leiden door de leden van OCLC. Bekijk de notulen van eerdere vergaderingen van de Board.


OCLC Board of Trustees

John Szabo

John F. Szabo

Voorzitter OCLC Board of Trustees

Stadsbibliothecaris
Los Angeles Public Library

Cindy Hilsheimer

Cindy Hilsheimer

Vicevoorzitter OCLC Board of Trustees

Managing Principal
BeecherHill

Craig Anderson

Universiteitsbibliothecaris (in ruste)
Deakin University

Theresa S. Byrd

Theresa S. Byrd

Decaan van de universiteitsbibliotheek
University of San Diego

Brady Deaton

Brady J. Deaton

Chancellor Emeritus
University of Missouri

Sandra Yee

Bernadette Gray-Little

Chancellor Emerita
University of Kansas

Kathleen Keane

Kathleen Keane

Director (Retired)
Johns Hopkins University Press

Barbara Lison

Barbara Lison

Director
Bremen Public Library

Skip Prichard

Skip Prichard

President en CEO
OCLC

Debbie Schachter

Debbie Schachter

Directeur Library Services and Learning Commons
Langara College

Anja Smit

Anja Smit

Universiteitsbibliothecaris
Universiteit Utrecht

Ginny Steel

Ginny Steel

Bibliothecaris aan Norman and Armena Powell University
University of California, Los Angeles

Sarah E. Thomas

Sarah E. Thomas

Vice-president voor Harvard Library (in ruste)
Harvard University

Janet Walls

Janet Walls

President
Delta Blvd

Shirley Chiu-wing Wong

Shirley Chiu-wing Wong

Universiteitsbibliothecaris
The Hong Kong Polytechnic University


Bestuur OCLC

De bestuursleden van OCLC brengen expertise vanuit de technologische, commercieel-zakelijke en bibliotheekbranche. Meer informatie over de Presidenten van OCLC – vroeger en nu.

Skip Prichard

Skip Prichard

President en Chief Executive Officer

Bill Rozek

Bill Rozek

Chief Financial Officer en Treasurer

Bart Murphy

Bart Murphy

Chief Technology and Information Officer

Mary Sauer-Games

Mary Sauer-Games

Vice President Global Product Management

Chip Nilges

Chip Nilges

Vice President, Business Development, Membership and Research

Julie Presas

Julie Presas

General Counsel en Vice President of Legal Services, Secretary

Bruce Crocco

Bruce Crocco

Vice President, Library Services voor Noord- en Zuid-Amerika

Eric Van Lubeek

Eric van Lubeek

Vice President, Managing Director, OCLC EMEA & APAC

Tammi Spayde

Tammi Spayde

Vice President voor intentie, mensen en plek

Drew Bordas

Drew Bordas

Vice President, Management en Customer Operations