Nederlands

Dienstverlening
wetenschappelijke bibliotheken

In de snel veranderende omgeving van het onderwijs, hebben wetenschappelijke bibliotheken meer behoefte aan tijd en personeel om te blijven voldoen aan de verwachtingen van docenten en studenten. Ze zoeken hulpmiddelen waarmee duidelijk wordt hoe essentieel hun bijdrage is voor het succes van hun academische instellingen. OCLC-services helpen de werkprocessen van bibliotheken eenvoudiger te maken, geven personeel de hulpmiddelen en tijd om te investeren in relaties binnen de universiteit, om lokale collecties verder te ontwikkelen en nieuwe programma's op te zetten.

Deelnemers aan een sessie van het Research Library Partnership

Verruim uw kennis, uw vaardigheden en uw bibliotheek

OCLC Research zorgt ervoor dat leren, innovatie en samenwerking sneller en op grotere schaal kunnen worden uitgevoerd, om bibliotheken en het bibliotheekwezen vooruit te helpen. We doen grondig en diepgaand onderzoek naar de bibliotheekgemeenschap en publiceren onze bevindingen in vrij beschikbare rapporten. Onze bibliotheekgestuurde onderzoeksagenda, gemaakt met de input van de bibliotheekgemeenschap, is opgebouwd rond onderwerpen die bibliotheken in staat stellen strategisch vooruit te gaan in een technologisch gedreven wereld.

Ga naar vrij beschikbare rapporten van OCLC Research


OADTL

Deel open content met de wereld

De Open Access Digital Theological Library wil open religieuze academische content, ongeacht de ideologie of taal, vrij toegankelijk maken voor de hele wereld. En dat is alleen op grote schaal mogelijk doordat bibliotheken samenwerken en hun catalogi en collecties delen.

Lees de ervaringen van OADTL


University of Winnipeg

Bouw voort op bestaande services om studenten beter te ondersteunen

De University of Winnipeg had behoefte aan een efficiënt systeem voor het automatiseren van studentengegevens. WMS vereenvoudigde werkprocessen binnen één platform, waardoor taken zoals het volgen van bestellingen, het betalen van facturen en het toewijzen van gelden eenvoudiger zijn geworden. De acquisitieafdeling van de universiteit hoeft gegevens niet langer handmatig in te voeren, waardoor medewerkers tijd besparen en meer kunnen bijdragen aan de bibliotheekgemeenschap.

Lees de ervaringen van de University of Winnipeg


University of Manchester

Op de hele campus allianties aangaan om het onderzoeksprofiel van uw instelling op te vijzelen

Medewerkers van de bibliotheek van de University of Manchester hebben er veel tijd aan besteed beter inzicht te krijgen in de waarde van hun elektronisch bronnenmateriaal. Hiervoor moesten ze voorheen meerdere rapporten raadplegen, gegevens handmatig analyseren en een maand of langer wachten op nieuwe gegevens. De nieuwe analysetool geeft ze toegang tot krachtige en actuele informatie over het gebruik van elektronisch bronnenmateriaal. En die inzichten kunnen ze weer gebruiken om beslissingen te nemen voor aanschaf en de services die ze beschikbaar stellen.

Lees de ervaringen van de University of Manchester


Trevecca Nazarene University

Bepaal succes door meer betrokkenheid en eenvoudigere processen

Toen hun ILS niet langer werd ondersteund, kozen de medewerkers van de Wagoner Library van de Trevecca Nazarene University voor een nieuwe manier van werken. Ze stroomlijnden de werkprocessen en verhoogden het databasegebruik tegen dezelfde kosten als voorheen.

Lees de ervaringen van de Trevecca Nazarene University