Nederlands

Dienstverlening
wetenschappelijke bibliotheken

In de snel veranderende omgeving van het onderwijs, hebben wetenschappelijke bibliotheken meer behoefte aan tijd en personeel om te blijven voldoen aan de verwachtingen van docenten en studenten. Ze zoeken hulpmiddelen waarmee duidelijk wordt hoe essentieel hun bijdrage is voor het succes van hun academische instellingen. OCLC-services helpen de werkprocessen van bibliotheken eenvoudiger te maken, geven personeel de hulpmiddelen en tijd om te investeren in relaties binnen de universiteit, om lokale collecties verder te ontwikkelen en nieuwe programma's op te zetten.

Top 100 bibliotheekboeken

De top 100 romans aller tijden

The Library 100—top novels held in libraries, based on WorldCat—is an example of the kind of unique research that can be done with aggregate library data. Findings such as this can be used to help libraries better analyze and understand their collections.

View The Library 100


Deelnemers aan een sessie van het Research Library Partnership

Verruim uw kennis, uw vaardigheden en uw bibliotheek

OCLC Research zorgt ervoor dat leren, innovatie en samenwerking sneller en op grotere schaal kunnen worden uitgevoerd, om bibliotheken en het bibliotheekwezen vooruit te helpen. We doen grondig en diepgaand onderzoek naar de bibliotheekgemeenschap en publiceren onze bevindingen in vrij beschikbare rapporten. Onze bibliotheekgestuurde onderzoeksagenda, gemaakt met de input van de bibliotheekgemeenschap, is opgebouwd rond onderwerpen die bibliotheken in staat stellen strategisch vooruit te gaan in een technologisch gedreven wereld.

Ga naar vrij beschikbare rapporten van OCLC Research


Studenten werken samen in de bibliotheek van Tulsa Community College

Ondersteun veranderende functies met minder zware takenpakketten

Toen Tulsa Community College migreerde naar een bibliotheekmanagementsysteem in de cloud, bemerkten medewerkers dat ze veel routinematige taken konden elimineren en nieuwe rollen konden vervullen door hun efficiëntere workflows. Nu zijn ze sneller klaar met hun gewone werk en kunnen ze nieuwe projecten aannemen.

Lees de ervaringen van Tulsa Community College


Chevalier geeft uitleg bij de facsimile van de Johannesbijbel die het Saint Anslem College te leen heeft

Laat de waarde van uw bijzondere collecties zien

Saint Anselm College onderhoudt speciale collecties met duizenden items, maar de medewerkers hadden geen idee hoe waardevol hun collecties waren. Door gegevens over de speciale collecties te analyseren, ontdekte de bibliotheek enkele uiterst zeldzame items en konden er aandachtsgebieden worden aangewezen voor de ontwikkeling van de collectie.

Lees de ervaringen van Saint Anselm College


Afbeelding van de La Trobe University Library

Op de hele campus allianties aangaan om het onderzoeksprofiel van uw instelling op te vijzelen

La Trobe University had moeite om nauwkeurig verslag te doen van de activiteiten van hun onderzoekers voor interne verslaglegging en externe stakeholders. Samen met het management van de universiteitsbibliotheek ontwikkelde La Trobe een beheerstrategie voor de onderzoeksinformatie om metadata van publicaties eenvoudiger te verzamelen, te verifiëren en erover te rapporteren.

Lees de ervaringen van La Trobe University


Studenten in de MakerspaceMHC van het Medicine Hat College

Help gebruikers al het bronnenmateriaal te vinden dat uw bibliotheek te bieden heeft

De bibliotheek van Medicine Hat College biedt toegang tot verschillende videocollecties. Om de studenten en docenten te helpen deze databases te vinden en in te zien, zorgden de bibliotheekmedewerkers dat deze met zo nauwkeurig en actueel mogelijke metadata in de discoverylaag verschenen.

Lees de ervaringen van Medicine Hat College


Student en bibliotheekmedewerker bij de uitleenbalie van de bibliotheek van ADA University

Oplossingen delen door wereldwijde samenwerking

De bibliotheek van ADA University is de eerste in Azerbeidzjan die zijn collecties aan WorldCat toevoegt. Door zich aan te sluiten bij de meest uitgebreide informatiedatabase over bibliotheekcollecties ter wereld biedt de bibliotheek toegang tot zijn eigen bronnenmateriaal terwijl studenten en docenten toegang krijgen tot bronnenmateriaal uit de hele wereld. Daarnaast helpt WorldCat de bibliotheek om hun uitdagingen het hoofd te bieden door samen te werken met andere bibliotheken.

Lees de ervaringen van ADA University


Student aan het Goucher College die werkt met WorldCat Discovery

Help studenten zich meer te specialiseren in hun studie

De bibliotheek van Goucher College ondersteunt studenten verspreid over de hele wereld via een verplicht buitenlandprogramma. Bij terugkomst op de campus zoeken de studenten vaak meer informatie over de plaatsen waar zij zijn geweest. De gespecialiseerde informatiebehoefte van deze studenten vereist vaak andere content dan de kleine bibliotheek kan aanbieden. Dankzij de grotere beschikbaarheid van e-resources via databases die voorheen niet toegankelijk waren, kunnen ze de studenten nu toegang geven tot deze specialistische informatie.

Lees de ervaringen van Goucher College