Nederlands

Uw betrokkenheid bij OCLC

Verkiezingen 2021 voor OCLC Global en Regional Council

Stem mee om de toekomst van bibliotheken te helpen vormgeven

Global & Regional Council van OCLC: Gericht op leden, aangestuurd door leden

Een van de belangrijkste voordelen van het OCLC-lidmaatschap is de kans om afgevaardigden te kiezen die uw lokale en regionale inzichten vertegenwoordigt met betrekking tot de voornaamste uitdagingen voor bibliotheken. Deze verkozen afgevaardigden spreken namens alle lidbibliotheken. Om die reden moedigen wij lidbibliotheken aan om actief deel te nemen aan de verkiezingen en bijeenkomsten van hun Regional Council. Tevens kunnen zij direct in gesprek gaan met de afgevaardigden voor hun regio.

Er zijn drie Regional Councils voor drie regio's in de wereld: Europe, het Midden-Oosten en Afrika (EMEARC), het Aziatisch-Pacifisch gebied (APRC) en Noord- en Zuid-Amerika (ARC). Leden uit elke regio kiezen hun afgevaardigden voor OCLC Global Council. Global Council heeft hierdoor een uniek perspectief op de branche. Dit komt van pas bij het informeren en in goede banen leiden van het samenwerkingsverband door alle inzichten samen te brengen.

Global Council

Global Council bestaat uit 48 afgevaardigden, die elk een van de drie regio's vertegenwoordigen (ARC, EMEA, APRC). Deze afgevaardigden werken uit naam van leden uit hun eigen regio om de wensen en behoeften van deelnemende instellingen te benoemen. Leden kunnen contact opnemen met alle afgevaardigden in Global Council om ideeën uit te wisselen, feedback te geven of vragen te stellen. De meeste werkzaamheden worden uitgevoerd door commissies van Global Council. De werkgroepen omvatten:

 • Global Council Executive Committee
 • Global Council By Laws Committee
 • Global Council Nominating Committee
 • Global Council Program Committee

Bekijk uw afgevaardigden voor de Global Council

Pilar Martinez [foto]

Bericht van Pilar Martinez,
voorzitter Global Council

Welkom door uw Global Council

Het lijkt wel of onze verantwoordelijkheden als bibliotheek elk jaar veranderen en uitbreiden. We nemen onze traditionele rol op als informatieverstrekkers en cultuurbewaarders. En dagelijks breiden onze maatschappelijke en sociale taken verder uit. We staan voor uitdagingen die ons dwingen om de manier waarop we onze bibliotheekdiensten uitvoeren, opnieuw uit te vinden. En we worden er dagelijks aan herinnerd dat ons werk zorgt voor een betere cohesie van onze maatschappij en dat we essentieel werk doen.

De ongeveer 16.000 bibliotheken die lid zijn van OCLC kiezen 48 afgevaardigden in Global Council. Deze afgevaardigden geven informatie en advies aan ons samenwerkingsverband om onze koers te bepalen. Dit jaar is de eer aan mij om voorzitter te zijn van deze groep toegewijde professionals.

Als lid van OCLC kiezen we om verder te kijken dan de muren van onze eigen bibliotheek. Door deel uit te maken van een samenwerkingsverband van bibliotheken en archieven die internationaal samenwerken. We onderzoeken opkomende kwesties en helpen deze organisatie om haar missie te blijven uitdragen waarbij het doel is bibliotheken sterker te maken door activiteiten samen te delen. In 2020, lang voordat we wisten welke wereldwijde crisis ons boven het hoofd hing, kozen we om dit jaar de focus te leggen op de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Deze internationale strategie heeft als doel om de toekomst van alle leden te verbeteren en deze rechtvaardiger en duurzamer te maken. We zijn blij, maar niet verrast, te leren dat het dagelijks werk van bibliotheken vaak al gebaseerd is op deze mooie doelstellingen en dat zij altijd al pleitten voor de vrijheden en ethiek die ons beroep met zich meebrengt. Als leden van OCLC hebben we de ervaring dat onze taken makkelijker zijn als we samenwerken en dat het tegelijk de ruimte geeft om te groeien. Volg de activiteiten van Global Council die wij uitvoeren in het belang van alle bibliotheken in de wereld.


Laatste nieuws

Kijkt u binnenkort weer voor meer nieuws over Global en Regional Council.

Eerdere evenementen

Geplande evenementen

Er zijn op dit moment geen evenementen gepland.

Meer evenementen van Global en Regional Council »

 

Americas Regional Council

Leden van OCLC in Noord- en Zuid-Amerika (Canada, De Verenigde Staten, het Caribisch gebied, Mexico, Centraal-Amerika en Zuid-Amerika) kunnen actief deelnemen aan het samenwerkingsverband via Americas Regional Council (ARC). Wij moedigen leden aan om bijeenkomsten bij te wonen, zich aan te melden voor informatie over de laatste innovaties en initiatieven en hun mening en feedback te delen met hun afgevaardigden in ARC. Leden kunnen deelnemen aan ARC-verkiezingen en zich beschikbaar stellen voor een van de 32 zetels voor afgevaardigden die de ARC vertegenwoordigen in de OCLC Global Council. ARC organiseert een jaarlijkse bijeenkomst voor alle leden en geïnteresseerde partijen in Noord- en Zuid-Amerika. Deze bijeenkomst is een forum om uitdagen te bespreken die van belang zijn voor bibliotheken in de regio.

 • Executive Committee Americas Regional Council
 • Americas Regional Council Nominating Committee

Bekijk uw afgevaardigden voor de Americas Regional Council

Pilar Martinez [foto]

Bericht van Pilar Martinez, voorzitter Americas Regional Council

Welcome from your Americas Regional Council!

Americas Regional Council (ARC) is een vertegenwoordiging van bibliotheken uit Noord-, Zuid- en Centraal-Amerika en het Caribisch Gebied. Meer dan 8.000 institutionele leden worden vertegenwoordigd door 32 afgevaardigden in Global Council. Deze afgevaardigden zijn allemaal verkozen door u, onze leden. Zij zijn een afspiegeling van de verschillende landen, culturen en talen van de bibliotheken in Noord- en Zuid-Amerika.

Het is een uitdagende tijd geweest voor bibliotheken. De COVID-19-pandemie, de toename in discussies over gelijkheid en veranderingen in technologie en financiering hebben ons er toch allemaal wel toe aangezet om onze dienstverlening opnieuw onder de loep te nemen. We moesten van de ene op de andere dag nieuwe vormen van dienstverlening aannemen en ons aanpassen aan nieuwe verwachtingen van onze gebruikers. Verwachtingen die we niet altijd helemaal hadden zien aankomen. Maar één ding is zeker: we waren nog nooit zo overtuigd van de vitale rol die bibliotheken spelen in het huidige en toekomstige welzijn van de mensen om ons heen, dichtbij en verder weg.

Namens de andere verkozen afgevaardigden in ARC, verzoek ik om uw actieve bijdrage aan het OCLC-samenwerkingsverband. De afgevaardigden in ARC en de collega's van OCLC horen graag uw inzichten, ideeën en ervaringen. U kunt deelnemen aan de activiteiten van Global Council om meer te weten te komen over de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties en de impact die bibliotheken kunnen hebben op de stabiliteit in de regio's en de wereld om ons heen. Samen, als lid van het OCLC-samenwerkingsverband, zal onze gezamenlijke bronnenmateriaal en zullen onze activiteiten niet alleen bijdragen aan meer kennis en verdieping door makkelijker en sneller toegang tot informatie te geven, maar ook aan het vinden van oplossingen voor de uitdagingen die ons allen op dit moment raken.


Laatste nieuws

Kijkt u binnenkort weer voor nieuws over ARC.

Eerdere evenementen

Details tonen

Oct 2

02 October 2019 - 03 October 2019

Join fellow library leaders and members of the OCLC Americas Regional Council (ARC) to discuss and discover how we can build not only future-forward libraries but also future-ready communities.

 • Locatie: Phoenix, AZ
 • Locatie: Sheraton Grand Phoenix

Dit evenement is afgelopen. Archief tonen.

Geplande evenementen

Er zijn op dit moment geen evenementen gepland.

Meer evenementen van Global en Regional Council »

 

EMEA Regional Council

De Regional Council van Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA) kiest momenteel 11 afgevaardigden voor de Global Council. Lidbibliotheken in deze regio wordt aangeraden te stemmen op hun afgevaardigden. Ook zijn ze van harte welkom bij de jaarlijkse bijeenkomst voor alle leden en geïnteresseerde partijen. Deze bijeenkomst is een forum voor het bespreken van belangrijke problematiek die van belang is voor bibliotheken in de regio.

 • EMEARC Executive Committee
 • EMEARC Nominating Committee

Bekijk uw afgevaardigden voor de EMEA Regional Council

Jan Simane [foto]

Bericht van Jan Simane, voorzitter van EMEA Regional Council

Welkom door uw EMEA Regional Council

EMEA (Europa, het Midden-Oosten en Afrika) is een regio die meer dan 60 landen vertegenwoordigt. Er worden veel verschillende talen gesproken en een groot aantal mensen is afhankelijk van bibliotheken, musea en archieven ten behoeve van hun interesse of voor de verbetering van hun leven. Wij begrijpen dat de diversiteit van onze regio tegelijk een strategische kracht is die van belang is voor het OCLC-samenwerkingsverband om de producten en services te leveren die onze leden kunnen gebruiken ter verbetering van de dienstverlening aan hun gebruikers.

Wij, de elf leden van de EMEA Regional Council, nemen onze plicht serieus om de veranderende behoeften en uitdagingen te communiceren van hedendaagse bibliotheken die zijn gegenereerd uit oude beschavingen. Onze regio's, onze culturen en de bijdragen die we leveren als onderdeel van een wereldwijde groep informatieleveranciers hebben ertoe bijgedragen dat OCLC de wereldwijde organisatie is geworden die deze nu is. Terwijl we verder gaan, begrijpen we dat onze kracht ligt in onze diversiteit, ons respect voor ons beroep en ons vermogen om samen te werken ter verbetering van onszelf en onze wereldwijde collega's. Dat begrip motiveert ons om ons belangrijke werk voort te zetten namens bibliotheken, onze landen en onze Regional Council.


Laatste nieuws

Kijkt u binnenkort weer voor nieuws over EMEARC.

Eerdere evenementen

Geplande evenementen

Er zijn op dit moment geen evenementen gepland.

Meer evenementen van Global en Regional Council »

 

Asia Pacific Regional Council

De Asia Pacific Regional Council (APRC) geeft lidbibliotheken uit de regio China, Korea en Japan in het noorden tot Australië en Nieuw-Zeeland in het zuiden, en Pakistan in het westen. APRC kiest afgevaardigden voor het Asia Pacific Executive Committee, van wie er momenteel vijf zitting nemen in Global Council. APRC organiseert een jaarlijkse bijeenkomsten voor alle leden en geïnteresseerde partijen. Deze bijeenkomst is een forum voor het bespreken van belangrijke problematiek die van belang is voor bibliotheken uit deze regio.

 • APRC Executive Committee
 • APRC Nominating Committee

Bekijk uw afgevaardigden voor de Asia Pacific Regional Council

Constance Wiebrands [foto]

Bericht aan u van Constance Wiebrands, voorzitter van de Asia Pacific Regional Council

Een welkom van uw Asia Pacific Regional Council

Het is een eer om gekozen te zijn in de Asia Pacific Regional Council en om de kans te hebben om in 2021 voorzitter te zijn van de APRC Regional Council. De diepgang van de geschiedenis en culturen van onze regio wordt weerspiegeld in de collecties van onze instellingen en wordt zeer gewaardeerd als een belangrijk onderdeel van de WorldCat-database. We zijn trots op het brede spectrum van bronnen en om bij te dragen aan de wereldwijde standpunten die de OCLC-samenwerking van bibliotheken aan elkaar hechten. We helpen OCLC de unieke behoeften van APRC-instellingen te begrijpen en werken samen met onze internationale collega's om de opkomende problemen te onderzoeken waarmee moderne wereldwijde bibliotheken worden geconfronteerd.

Door lokaal, regionaal en wereldwijd te werken, profiteren we van en dragen we bij aan de innovatie en het onderzoek dat OCLC biedt. We willen bibliotheken uit de regio Asia Pacific uitnodigen om een actieve rol te blijven spelen in het samenwerkingsverband. We verwelkomen uw inbreng, vragen, opmerkingen en zorgen en zullen met trots de belangen van bibliotheken, archieven en andere lid-instellingen vertegenwoordigen, aangezien OCLC de belangen van de wereldwijde bibliotheekgemeenschap dient.


Laatste nieuws

Kijkt u binnenkort weer voor nieuws over APRC.

Eerdere evenementen

Geplande evenementen

Er zijn op dit moment geen evenementen gepland.

Meer evenementen van Global en Regional Council »

 

Wilt u meer weten of wilt u zich kandidaat stellen?

Wilt u deelnemen aan activiteiten van de Regional Council van uw regio, of uw regio vertegenwoordigen in de OCLC Global Council? Neem dan contact op met OCLC Member Relations.