Nederlands

Meisje dat iets opschrijft over het Amerikaanse project

Leiderschap ontwikkelen en belonen

Via een serie educatieve programma's, jaarlijkse awards, beurzen en fellowships biedt het OCLC-samenwerkingsverband steun aan bibliotheekprofessionals aan het begin van hun carrière en aan toonaangevende personen uit de branche die uitblinken in hun vak.

Jay Jordan IFLA/OCLC Early Career Development Fellowship Program

Dit programma biedt kansen voor de carrière-ontwikkeling en permanente educatie van jonge professionals op het gebied van bibliotheek- en informatiewetenschappen uit ontwikkelingslanden. Het wordt gezamenlijk gefinancierd door de International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) en OCLC.

Meer informatie over het IFLA/OCLC Fellowship Program.

Het OCLC Library and Information Science Education Program

Het Library and Information Science Education Program van OCLC kan uw LIS-school helpen studenten de benodigde vaardigheden bij te brengen om een leidende functie te kunnen gaan vervullen in de bibliotheekbranche van tegenwoordig. Het programma biedt uw studenten de kans om, tegen gereduceerde prijs of geheel kosteloos, te werken met OCLC-services voor verwijzing, het delen van informatie, catalogisering, etc.

Meer informatie over het OCLC LIS Education Program.

Andere OCLC-awards

Naast het Jay Jordan IFLA/OCLC Early Career Development Fellowship Program en het OCLC Library and Information Science Education Program, (mede)financiert OCLC ook nog een aantal andere onderscheidingen en stipendia in het bibliotheekwezen.

Meer informatie over andere OCLC-onderscheidingen en -stipendia.