Nederlands

Samen zijn bibliotheken sterker

De activiteiten die u met OCLC doet, dienen het belang van alle bibliotheken

OCLC wordt aangestuurd door afgevaardigden van lidbibliotheken die onze producten en services gebruiken. We werken samen om data te delen, informatieservices te verbeteren, uniek onderzoek te doen en bibliotheken te helpen de dienstverlening aan hun gebruikers nóg verder te verbeteren. Maar we werken eigenlijk ook direct met duizenden individuele personen, van wie een deel werkt bij deze lidbibliotheken, maar een deel ook niet, om programma's te maken, onderzoek te doen, oplossingen te vinden en bijscholing te verzorgen ten bate van alle bibliotheken in de wereld.

Lidmaatschap voor bibliotheken

In tegenstelling tot commerciële of particuliere organisaties, is het werk dat wij doen gericht op voordelen voor alle bibliotheken, archieven en musea. Hierin worden wij scherp gehouden en aangestuurd door onze leden. U kunt profiteren van de vele voordelen van de services van OCLC, waarvoor uw bibliotheek een abonnement heeft.

Ontdek hoe onze grootschalige services u helpen

Voordelen voor u persoonlijk

Als u werkt bij een bibliotheek, museum, archief of andere culturele instelling (of een studie in deze richting doet), dan profiteren wij graag van uw ideeën, energie en perspectieven. Andersom helpen wij u nieuwe vaardigheden te leren, op de hoogte te blijven van trends, te netwerken met internationale collega's en bij te dragen aan de toekomst van bibliotheken.

Ontdek hoe u kunt leren en bijdragen


Lidmaatschap in actie

Bibliotheken hebben unieke ideeën en door samen te werken, brengen zij veranderingen op lokaal en mondiaal niveau teweeg. Via OCLC Global en Regional Council, kunnen de uitdagingen van onze leden verenigd en heeft iedere bibliotheek een stem in zaken die voor hen van belang zijn.

Logo: OCLC Global Council

Bibliotheken en open ecosystemen

Met deze focus op Bibliotheken en open ecosystemen willen Global Council en OCLC Research de bredere impact verkennen van de bibliotheek binnen het lokale ecosysteem.

Meer informatie en aanmelding