Nederlands

Uw betrokkenheid bij OCLC

Belangrijke informatie over lidmaatschap

Blijf op de hoogte van de belangrijkste informatie over het lidmaatschap, het leidend beginsel en bestuursdocumenten, gebruikersgroepen en andere documenten met betrekking tot OCLC Global en Regional Councils.

Lid worden van OCLC

Het OCLC-lidmaatschap brengt veel voordelen met zich mee voor een bibliotheek en haar gebruikers, waaronder toegang tot informatie in de wereld, hoogwaardige research, meedenken over het bestuur en de waarde van gezamenlijk gedeelde bronnen. Veel bibliotheken zijn al jarenlang lid doordat zij hun holdings bijdragen aan WorldCat als individuele bibliotheek, als lid van een consortium of via een nationale bibliotheek.

Er zijn geen kosten verbonden aan het lidmaatschap, maar OCLC-lidbibliotheken leggen zich wel contractueel vast dat zij deelnemen aan de coöperatieve diensten die uiteen worden gezet in de Criteria voor lidmaatschap. Deze worden ieder jaar opnieuw beoordeeld door de Membership Committee van de OCLC Board. Deze criteria vereisen dat uw organisatie jaarlijks minimaal één van de volgende activiteiten onderneemt:

  • U deelt bronnenmateriaal via OCLC-services als WorldShare Interlibrary Loan, of andere services
  • Een abonnement of contract afnemen voor een OCLC-systeem voor bibliotheekbeheer dat het internationaal delen van bronnen en collecties mogelijk maakt na de overstap op WorldShare.

De stemgegevens van uw instelling updaten

Een van de meest unieke en belangrijke voordelen van het OCLC-lidmaatschap zijn de verkiezingen voor de afgevaardigden in uw Regional Council. De gekozen afgevaardigden van Americas Regional Council, Asia Pacific Regional Council en EMEA Regional Council behartigen uw belangen via het OCLC Global Council, dat namens leden uit de hele wereld optreedt. Er worden ieder jaar verkiezingen gehouden en alle lidbibliotheken die na 30 juni een kwalificerende activiteit hebben ondernomen, krijgen een stem.

Contactinformatie voor uw instelling doorgeven of updaten

Afmelden voor deelname aan activiteiten rond uw lidmaatschap


OCLC Canada Advisory Council

De OCLC Canada Advisory Council adviseert OCLC bij het faciliteren van samenwerking binnen en buiten Canada. Dit advies wordt direct aan OCLC gegeven via leden van OCLC Americas Regional Council en medewerkers van OCLC Canada die deze bijeenkomsten van de ARC bijwonen, en via de afgevaardigden van OCLC Canada in OCLC Glabal Council.

Ga naar de pagina van OCLC Canada Advisory Council

Lidmaatschapsdocumenten