Nederlands

Leden bestuderen informatie

Belangrijke informatie

Informatie over het lidmaatschap

Blijf op de hoogte van de belangrijkste informatie over het lidmaatschap, het leidend beginsel en bestuursdocumenten, gebruikersgroepen en andere documenten met betrekking tot OCLC Global en Regional Councils.

OCLC-lidmaatschap

Het OCLC-lidmaatschap brengt veel voordelen met zich mee voor een bibliotheek en haar gebruikers, waaronder toegang tot informatie in de wereld, hoogwaardige research, meedenken over het bestuur en de waarde van gezamenlijk gedeelde bronnen. Om van deze voordelen te kunnen profiteren, dient een bibliotheek aan een aantal criteria te voldoen om als lid in aanmerking te komen. De OCLC Membership Criteria worden jaarlijks door het Board Membership Committee herzien. Per jaar dient een bibliotheek ten minste een kwalificerende activiteit met betrekking tot een OCLC-service te ondernemen.

Bekijk de actuele criteria en kwalificerende activiteiten en services

Neem contact met ons op over uw activiteiten


De stemgegevens van uw instelling updaten

Een van de meest unieke en belangrijke voordelen van het OCLC-lidmaatschap zijn de verkiezingen voor de afgevaardigden in uw Regional Council. De gekozen afgevaardigden van Americas Regional Council, Asia Pacific Regional Council en EMEA Regional Council behartigen uw belangen via het OCLC Global Council, dat namens leden uit de hele wereld optreedt. Er worden ieder jaar verkiezingen gehouden en alle lidbibliotheken die na 30 december een kwalificerende activiteit hebben ondernomen, krijgen een stem.

Contactinformatie voor uw instelling doorgeven of updaten

Afmelden voor deelname aan activiteiten met betrekking tot uw lidmaatschap


OCLC Canada Advisory Council

De OCLC Canada Advisory Council adviseert OCLC bij het faciliteren van samenwerking binnen en buiten Canada. Dit advies wordt direct aan OCLC gegeven via leden van OCLC Americas Regional Council en medewerkers van OCLC Canada die deze bijeenkomsten van de ARC bijwonen, en via de afgevaardigden van OCLC Canada in OCLC Glabal Council.

Ga naar de website van OCLC Canada Advisory Council