Nederlands

National Library of New Zealand

Het culturele erfgoed van uw land delen met de rest van de wereld

Logo van de National Library of New Zealand

"De nationale overeenkomst die we met OCLC hebben, betekent dat bibliotheken in Nieuw-Zeeland profiteren van de schaal die OCLC biedt met WorldCat, [terwijl er] ook in onze lokale behoeften wordt voorzien."

Jenny McDonald
Manager, Collaborative Services, National Library of New Zealand

Om te zorgen dat het culturele erfgoed van Nieuw-Zeeland beter beschikbaar is, beheert de National Library of New Zealand Te Puna Services. Te Puna biedt tools voor interbibliothecair lenen, catalogiseren en discovery aan de deelnemende bibliotheken (92% van alle bibliotheken in Nieuw-Zeeland, die zeer uiteenlopende gemeenschappen bedienen). “Te Puna is een middel waarmee alle Nieuw-Zeelanders een item van elke deelnemende bibliotheek in het land kunnen lenen of inzien,” verklaart Jenny McDonald, manager coöperatieve diensten. “Te Puna is een van de weinige echte coöperatieve aanpakken in de bibliotheeksector.”

Syndeo® stelt Te Puna in staat om een nationale bibliografische infrastructuur te hosten op het OCLC WorldShare® Platform dat draait op WorldCat®. WorldCat maakt de rijke collecties van de nationale bibliotheek—waaronder audiobestanden, kaarten, digitale collecties en primair bronnenmateriaal—zichtbaar en bruikbaar, niet alleen voor mensen in Nieuw-Zeeland, maar over de hele wereld. “Onze vorige technologie was gemaakt voor een tijd toen de metadata die beheerd werden nog voornamelijk betrekking hadden op gedrukt materiaal,” licht Jenny toe. “Met WorldShare en WorldCat hebben we waarschijnlijk veel meer capaciteit en flexibiliteit om toekomstige uitdagingen het hoofd te kunnen bieden.”

"Omdat ook Ngā Upoko Tukutuku, of de Māori-trefwoorden, in WorldCat zijn opgenomen, kunnen bibliotheekmedewerkers in Nieuw-Zeeland ook de overerfde content uitdragen aan de hand van metadata die speciaal zijn ontwikkeld in onze culturele context."Dale Cousens, teamleider collectieontwikkeling

Een van de mooiste aspecten van het opnemen van de Te Puna-collecties via Syndeo in WorldCat is dat Ngā Upoko Tukutuku, de Māori trefwoorden, nu wereldwijd beschikbaar zijn. Dale Cousens, teamleider collectieontwikkeling vertelt: “Het speciale ervan is dat het culturele aspect van het materiaal nu kan worden beschreven.” Ngā Upoko Tukutuku zijn meer dan simpele vertalingen van bestaande trefwoorden; ze schetsen een bredere context en verwoorden de abstracte genealogie van de termen. Via WorldCat kunnen bibliotheekmedewerkers overal ter wereld niet alleen vertrouwen op Ngā Upoko Tukutuku voor het catalogiseren van Māori-items, maar ook, zo vertelt Dale, biedt het “een prototype voor het opnemen van overerfde kennis bij het beschrijven van materiaal, zodat hopelijk ook andere groepen wereldwijd het voorbeeld van Ngā Upoko Tukutuku en Te Puna kunnen volgen.”

De Te Puna-bibliotheken (onder andere universiteits-, openbare, overheids- juridische en onderzoeksbibliotheken) gebruiken WorldShare-services in de cloud, inclusief WorldShare Collection Manager en WorldCat Discovery en WorldShare Interlibrary Loan, waardoor routinematige taken van interbibliothecair leenverkeer worden geautomatiseerd. Jenny vertelt dat nu de hosting via de cloud gaat, het lijkt of “je IT-capaciteit ineens is vermenigvuldigd. Plots zijn er andere teams die je upgrades verzorgen. En hoewel we profiteren van de schaal die onze aanwezigheid op het WorldShare Platform brengt, heeft dit geen impact op onze onafhankelijkheid of onze lokale behoeften.” Bibliotheekgebruikers in Nieuw-Zeeland kunnen nog steeds items die uniek zijn voor ons land zoeken, vinden en lokaliseren. En dat is de primaire taak van een Nationale Bibliotheek. WorldCat en Syndeo stellen Te Puna in staat om de Nieuw-Zeelandse collecties ook open te stellen voor de rest van de wereld.

Kaart met de locatie van de National Library of New Zealand

Bibliotheek in een oogopslag

  • Beheert Te Puna Services, dat tools voor interbibliothecair lenen, catalogiseren, acquisitie en discovery biedt aan de deelnemende bibliotheken
  • Richt zich op inspanningen voor het behoud van het erfgoed en de artefacten van Nieuw-Zeeland, om betere toegang te geven tot informatie en geletterdheid te bevorderen
  • Permanente tentoonstelling van de He Tohu-expositie, waardoor burgers de kans hebben om de belangrijkste historische documenten van Nieuw-Zeeland te bekijken: de Onafhankelijkheidsverklaring van 1835 van de verenigde stammen van Nieuw-Zeeland, het Verdrag van Waitangi uit 1840 en de petitie voor vrouwenkiesrecht uit 1893.

Gerelateerde verhalen

Gevel van het centrale gebouw van de CSIC

Bedien de wereldwijde onderzoeksgemeenschap door zichtbaarheid op internationale schaal

Hoe de Spaanse CSIC zichzelf op de kaart zette bij onderzoekers over de hele wereld door hun collecties uiterst vindbaar te maken.

libros_thumb

Verbeter de resultaten voor alle bibliotheken die bij hetzelfde consortium zijn aangesloten

Hoe LIBROS de gulden middenweg vond voor de eisen van zowel medewerkers als gebruikers met een bibliotheeksysteem voor grote universiteiten en kleine musea.