Nederlands

Nieuwe editor-in-residence voor het Dewey Decimal Classification system gaat zich richten op gelijkwaardigheid

van OCLC /

Kelly West is onlangs bij OCLC in dienst genomen als de eerste gast-editor-in-residence voor het Dewey Decimal Classification®-systeem (DDC®). West wordt ingewijd in haar nieuwe functie voor een periode van zes maanden, waarin zij haar expertise bijdraagt in het terugdringen van systemische vooroordelen in de DDC.

Het nieuwe programma van de editor-in-residence voor de DDC biedt bibliothecarissen aan het begin en het midden van hun carrière en anderen uit verwante vakgebieden, de kans om nauw samen te werken met Alex Kyrios, de DDC Editor, en het Editorial Policy Committee. Het uitbreiden en onderhouden van de DDC vergt diepgaande kennis en begrip van de structuur van het classificatieschema. Bovendien vereist het diepgaand begrip van het onderwerp om onderwerpen op een effectieve positie binnen het schema te plaatsen. Alle internationale gebruikers van de DDC profiteren van de aanhoudende betrokkenheid van een specialistisch expert als een problematisch onderdeel van de DDC wordt aangepakt.

Kelly West werkt momenteel aan het behalen van haar MLIS aan Louisiana State University. Van 2020 – 2022 is zij Kaleidoscope Program Diversity Scholar bij de Association of Research Libraries, en van 2021 – 2022 Spectrum Scholar bij de American Library Association. Haar beroepsmatige interesse gaat onder meer uit naar het opleiden van anderen door het behoud van Zwarte cultuurgeschiedenis, archiefonderzoek, maatschappelijke initiatieven en het behartigen van de belangen van het bibliotheekwezen.

OCLC blijft zich inzetten voor de verbetering van diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie binnen de bibliotheekbranche. De DDC bood al veel mogelijkheden voor het verbeteren van trefwoordenlabels en de classificatiestructuur om ondervertegenwoordigde groepen in de multiculturele maatschappij sterker naar voren te brengen. Dit programma voor de editor-in-residence is een stap voorwaarts in een poging eerder gemaakte fouten te herstellen.

De redactie van de DDC staat altijd open voor nieuwe ideeën van bibliotheken. De DDC moet een goede afspiegeling vormen van de collecties en de veranderende wensen en behoeften van bibliotheken. Wilt u deelnemen aan deze gesprekken, of een voorstel indienen? Lees dan hoe u kunt bijdragen aan Dewey.

 

 

OCLC, Inc. bezit alle rechten met betrekking tot copyright op het Dewey Decimale Classificatiesysteem. DDC, Dewey, Dewey Decimal Classification, OCLC en WebDewey zijn geregistreerde handelsmerken OCLC, Inc.