English

OCT 17

Wise Directeurenoverleg (NL)

Op donderdag 17 oktober 2024 vindt het Wise Directeurenoverleg plaats. Dit overleg draait om ontwikkelingen ter ondersteuning van de bibliotheekprogrammering, uitwisseling van data op een goede manier mogelijk maken en ontwikkelingen die het gemak voor de eindgebruiker vergroten.

Het Wise Directeurenoverleg (WDO) fungeert als samenwerkend platform voor Nederlandse Wise-bibliotheken. Directeuren van POI’s en individuele bibliotheken die Wise afnemen via OCLC hebben zitting in het halfjaarlijkse overleg. Het WDO is in belangrijke mate richtinggevend voor de prioriteitstelling van de strategische ontwikkelingen van Wise in Nederland. Zo kan Wise de openbare bibliotheken in het snel veranderende landschap zo goed mogelijk ondersteunen met ontwikkelingen en innovaties.

Het Wise Directeurenoverleg wordt georganiseerd in samenwerking met directeuren van bibliotheken en POI's die Wise afnemen via OCLC.

Start Date

17 October 2024

End Date

17 October 2024