Nederlands

Tijdens een bijeenkomst van Global Council

Ons bestuur

Aangestuurd door bibliotheekprofessionals namens bibliotheken

OCLC handelt volgens de principes en systemen van verschillende bestuursgroepen: Global en Regional Councils, de Board of Trustees en het bestuur van OCLC.

Onze leden geven sturing aan de ontwikkeling van de programma's, het beleid, de strategische koers en services van OCLC. Die verantwoordelijkheid is duidelijk af te lezen aan onze bestuursstructuur.


Sandra Yee

"Voor lidbibliotheken blijft het niet alleen bij hun lidmaatschap, maar ze krijgen ook de kans op te treden als bestuurder van het samenwerkingsverband. Elk lid kan stemmen en zaken aandragen voor de agenda. We hebben allemaal een aandeel in onze collectieve toekomst."

Sandra Yee
Voorzitter van de OCLC Board
Dean of University Libraries and the School of Libraru and Information Science, Wayne State University, Verenigde Staten


Global en Regional Councils

Leden uit de hele wereld zijn ingedeeld in drie Regional Councils – Americas; Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA); en Asia Pacific. Elk van deze regio's bepaalt de eigen structuur, programma's en prioriteiten, en faciliteert communicatie op regionaal en lokaal niveau. De Regional Councils kiezen vertegenwoordigers die zitting nemen in OCLC Global Council. Er zijn 48 afgevaardigden voor Global Council. Zij informeren het OCLC-bestuur en de Board of Trustees over de belangen en kansen van alle leden. Afgevaardigden voor Global Council zijn er ook verantwoordelijk voor om zes personen uit hun gelederen te kiezen die zitting nemen in de OCLC Board of Trustees.

Spreker op een bijeenkomst van Regional Council

"Onze diversiteit is onze kracht. Wij brengen tientallen jaren aan bibliotheekervaring, meerdere perspectieven en inzicht in de culturele, economische en geografische uitdagingen in onze drie regio's samen. Laten we vooral nieuwe ideeën blijven aandragen, oude werkwijzen onder de loep nemen, oplossingen vinden en ons samenwerkingsverband dusdanig blijven positioneren om succesvol te blijven."

Chris Cronin [foto]

Chris Cronin
Voorzitter Executive Committee van Americas Regional Council
Directeur technische services aan de University of Chicago

"Het lidmaatschap van OCLC helpt ons bij het vormgeven van de toekomst van bibliotheken door regionale prioriteiten te bepalen met betrekking tot de services van OCLC. Samen, als één samenwerkingsverband, vormen we een wereldwijde bibliotheekgemeenschap die een verschil maakt."

Craig Anderson [foto]

Craig Anderson
Voorzitter Executive Committee van Asia Pacific Regional Council
Universiteitsbibliothecaris, Deakin University

"De diversiteit van onze leden in alle regio's, landen en van elk bibliotheektype vormt de kracht van ons samenwerkingsverband. We leren van elkaar en delen onze praktijkervaringen om samen sneller te gaan en verder te komen."

Annette le Roux [foto]

Annette le Roux
Voorzitter Executive Committee EMEA Regional Council
Collectieontwikkeling archiefstukken bij University of South Africa Library


Ginny Steel [foto]

OCLC Global Council vertegenwoordigt de algehele bibliotheekgemeenschap om onderdeel te zijn van het bestuur van het wereldwijde OCLC-samenwerkingsverband. Dankzij het OCLC-lidmaatschap kunnen lidbibliotheken uit de hele wereld om hun eigen collecties samen te stellen, in verbinding te staan met hun eigen omgeving en buiten de muren van hun instelling te treden om een lokaal, regionaal, nationaal en internationaal publiek te bereiken. Als uw gekozen leiders zijn de afgevaardigden in Global Council aangesteld om uw visie op de problemen waar onze leden gezamenlijk tegenaan lopen, te vertegenwoordigen en om nieuwe ideeën te helpen uitwerken en tot een succes te maken."

Ginny Steel
Universiteitsbibliothecaris aan de University of California, Los Angeles
President van OCLC Global Council (2017–2018)


Board of Trustees

De uit 14 leden bestaande Board of Trustees heeft een unieke verantwoordelijkheid: lidbibliotheken vertegenwoordigen door in te spelen op hun vragen. De Board geeft sturing aan de visie van het samenwerkingsverband en bepaalt de strategie en de doelstellingen van OCLC. Tevens vervult de Board de fiduciaire plicht om de gezamenlijke bezittingen en investeringen van OCLC te beschermen. Tevens is de Board verantwoordelijk voor het werven van de President en CEO van OCLC. Samen met de President en CEO is de Board via een speciaal auditproces verantwoordelijk voor het toezicht op het samenwerkingsverband. De leden van de Board komen vier maal per jaar bijeen en de werkzaamheden zijn verdeeld over zeven commissies:

Audit Committee

Samen met de Board en het bestuur van OCLC, beoordeelt de Audit Committee de prestaties van onafhankelijke auditors, keurt hun plannen en processen en controleert de geauditeerde financiële verslagen. Deze commissie houdt tevens toezicht op risicoanalyses en matigingsplannen.

Board Governance Committee

Assisteert bij het behouden van de continuïteit van de Board, beheert de interne zaken en evalueert de eigen prestaties van de Board. De commissie assisteert tevens bij andere taken en verantwoordelijkheden die de Board toewijst.

Executive Committee

De voorzitters van ieder comité, de voorzitter van de OCLC Board en de President en CEO coördineren de onderlinge verdeling van het werk over de Board-comités. Het Executive Committee is de uitvoerende autoriteit van de Board bij organisatorische kwesties en wanneer de Board niet vergadert.

Finance and Investment Committee

Verantwoordelijk voor het toezicht op de financiële positie van OCLC. De Finance Committee beoordeelt de tussentijdse en definitieve financiële jaarresultaten en de jaarbegroting, geeft goedkeuring voor leningen, kapitale uitgaven, fusies, overnames, besluiten en speciale uitgaven. Deze commissie beoordeelt ook het investeringsbeleid op de lange termijn en bankresoluties, en doet aanbevelingen bij de Board over te nemen acties.

Membership Committee

Verantwoordelijk voor de herziening en updates aan de lidmaatschaps- en bestuursprotocollen, waarin is vastgelegd wat de definitie van lidmaatschap inhoudt. De commissie bestaat uit leden uit de Board en Global Council, en draagt bij aan de formatie en samenstelling van Global Council.

Personnel and Compensation Committee

Ziet toe op de beoordeling van de compensatie en secundaire voorwaarden voor de werknemers van de organisatie. Deze commissie beoordeelt kwesties met betrekking tot managementprestaties, compensatie van werknemers en personeelsbeleid, managementontwikkeling en continuïteitsplannen en rapporteert hierover aan de Board of Trustees. Bovendien dienen ze hun akkoord te geven op compensatie en secundaire arbeidsvoorwaarden van werknemers.

Technology Planning Committee

Evalueert kwesties met betrekking tot technologie, inclusief de maatschappelijke betrokkenheid van OCLC bij opkomende technologieën die relevant kunnen zijn voor bibliotheken en rapporteert hierover aan de Board.

Om de kwesties met betrekking tot de huidige veranderingen van het bibliotheeklandschap beter te begrijpen en te kunnen aanpakken, laten de Trustees zich leiden door de leden van OCLC. Bekijk de notulen van eerdere vergaderingen van de Board.

Trustees

2016–2017 OCLC Board of Trustees

Sandra Yee

Sandra Yee

Voorzitter OCLC Board of Trustees

Dean of University Libraries and School of Library and Information Science
Wayne State University

John Patrick

John R. Patrick

Vicevoorzitter OCLC Board of Trustees

President
Attitude LLC

Brady Deaton

Brady J. Deaton

Chancellor Emeritus
University of Missouri

Berndt Dugall

Berndt Dugall

Direktor a.D./Bibliothecaris
Universitätsbibliothek Johann Senckenberg, Universität Frankfurt

Cindy Hilsheimer

Cindy Hilsheimer

Managing Principal
BeecherHill

Kathleen Keane

Kathleen Keane

Director
Johns Hopkins University Press

Madeleine Lefebvre

Madeleine Lefebvre

Chief Librarian
Ryerson University, Toronto, Canada

Barbara Lison

Barbara Lison

Director
Bremen Public Library

Jacques Malschaert

Jacques Malschaert

Directeur
Bibliotheekservice Fryslân

James Neal

James Neal

Vice President for Information Services en universiteitsbibliothecaris
Columbia University

Loretta Parham

Loretta Parham

CEO en Director
Woodruff Library, Atlanta University Center

Barbara Preece

Barbara G. Preece

Director
Loyola Notre Dame Library

John Szabo

John Szabo

Stadsbibliothecaris
Los Angeles Public Library

Ellen Tise

Ellen Tise

Senior Director: Library and Information Services
JS Gericke Library, Stellenbosch University


Bestuur OCLC

De bestuursleden van OCLC brengen expertise vanuit de technologische, commercieel-zakelijke en bibliotheekbranche. Meer informatie over de Presidenten van OCLC – vroeger en nu.

Skip Prichard

Skip Prichard

President en Chief Executive Officer

Bill Rozek

Bill Rozek

Chief Financial Officer en Treasurer

Mary Sauer-Games

Mary Sauer-Games

Vice President Global Product Management

Jeff Jacobs

Jeff Jacobs

Chief Information Officer

Lorcan Dempsey

Lorcan Dempsey

Vice President, Membership and Research, Chief Strategist

Julie Presas

Julie Presas

General Counsel en Vice President of Legal Services, Secretary

Bruce Crocco

Bruce Crocco

Vice President, Library Services voor Noord- en Zuid-Amerika

Eric Van Lubeek

Eric van Lubeek

Vice President, Managing Director, OCLC EMEA & APAC

Tammi Spayde

Tammi Spayde

Vice President Marketing, Human Resources, Facilities

Drew Bordas

Drew Bordas

Vice President, Management en Customer Operations

Chip Nilges

Chip Nilges

Vice President, Business Development