Nederland

  • Nederlands

Onderzoeksrapporten voor leden

  • Libraries: How They Stack Up

Libraries: How they stack up (2003)

Libraries: How they stack up (2003)

Libraries: How They Stack Up, released in 2003, provides a snapshot of the economic impact of libraries worldwide. The report contains some interesting comparisons of library economics and activies to other sectors, professions and destinations in the global economy.

The report presents statistics showing how libraries and librarianship "stack up" as:

  • Economic engines
  • Logistics experts
  • Valued destinations
  • Information providers
  • A profession

Wij zijn een samenwerkingsverband van bibliotheken over de hele wereld, dat sinds 1967 eigendom is van, bestuurd en onderhouden wordt door onze leden. Ons publieke doel is een toezegging aan elkaar—samen zorgen voor betere toegang tot de informatie in bibliotheken wereldwijd en manieren vinden om de kosten voor bibliotheken te reduceren door middel van samenwerking.