Nederland

  • Nederlands

OCLC WorldShare Management Services

De eerste coöperatieve dienst voor bibliotheekbeheer

Werken aan een andere toekomst voor bibliotheekdiensten

WorldShare Management Services (WMS) biedt een online omgeving waarin dagelijks terugkerende bibliotheektaken (catalogiseren, acquisitie, licentiebeheer en circulatie) beter gestroomlijnd worden. Bovendien kunnen bibliotheekgebruikers nu ook gebruik maken van de discoveryservice.

WMS komt ter vervanging van traditionele ILS-systemen en onderscheidt zich doordat het bibliotheken in staat stelt om hun infrastructuurkosten en bronnen te delen en samen te werken zonder beperkt te worden door lokale hardware en software.

Belangrijkste voordelen

WMS biedt de volgende voordelen:

  • Gezamenlijk gedeelde data. Samengevoegde data verbinden WorldCat, de WorldCat knowledge base, leveranciersrecords, lokale holdingrecords, uitgeversdata, thesaurusrecords, enz.
  • Volledig via internet. U hoeft zelf geen hardware en software meer aan te schaffen of te updaten, waardoor uw personeel zich kan richten op andere belangrijke taken. Verbeterde zichtbaarheid op internet dankzij strategische partnerships die gebruikers direct naar uw bibliotheek leiden.
  • Financiële voordelen.Het levert financieel voordeel op voor uw bibliotheek, omdat u geen lokale hardware en software meer hoeft aan te schaffen en te onderhouden.
  • Efficiënter werken. WMS helpt uw bibliotheekpersoneel om hun elektronische en papieren collecties te beheren via één online interface.
  • Eenvoudigere werkprocessen. WMS biedt werkprocessen waarmee u tijd overhoudt voor andere taken.
  • Tijdbesparing.U kunt tijd besparen die u kunt gebruiken voor projecten met hogere prioriteit ten bate van uw gebruikers.
  • Verbeterde discovery.Gebruikers kunnen met één zoekactie in al uw bibliotheekmateriaal zoeken, zodat ze er snel en makkelijk toegang toe hebben. Gebruiksvriendelijkheid ten top.
  • Apps van het WorldShare Platform. Nieuwe applicaties creëren, delen en gebruiken voor een betere gebruikerservaring voor uw personeel en bibliotheekgebruikers.

"Het is ons doel om de tevredenheid van de studenten te verbeteren. Wij denken dat WorldShare Management Services daar echt bij gaat helpen."

Emma Sansby, Head of Library Services Bishop Grosseteste University, VK

In lijn met onze missie

Samen met een Advisory Council van bibliotheken en enkele pilotbibliotheken hebben we een set applicaties in de cloud gecreëerd. Met behulp van WMS kunnen bibliotheken data en activiteiten delen binnen zoveel mogelijk verschillende werkprocessen (acquisitie, circulatie, metadata- en licentiebeheer, enz.).

WorldCat vormt de basis van WMS. Informatie kan worden gedeeld tussen afdelingen, maar ook tussen bibliotheken. Dit betekent dat de kwaliteit en relevantie ervan steeds verder verbeterd wordt. Hierdoor is de door uw gebruikers gewenste informatie beschikbaar en kunt u in een geïntegreerd systeem materialen identificeren en selecteren om ze aan te schaffen en te beheren.

Meer informatie

Verwachte evenementen

Watch this space for Worldshare Management Services events.

Alle evenementen over WMS »

Wij zijn een samenwerkingsverband van bibliotheken over de hele wereld, dat sinds 1967 eigendom is van, bestuurd en onderhouden wordt door onze leden. Ons publieke doel is een toezegging aan elkaar—samen zorgen voor betere toegang tot de informatie in bibliotheken wereldwijd en manieren vinden om de kosten voor bibliotheken te reduceren door middel van samenwerking.