Nederlands

Universidad Complutense Madrid

Samenwerking en innovatie om de toekomst van bibliotheken te garanderen

Logo van de Universidad Complutense Madrid

"WorldShare Management Services (WMS), het geïntegreerde beheerplatform van OCLC, is de enige oplossing op de markt waarmee effectief gezamenlijk kan worden gecatalogiseerd met inbegrip van nationale thesaurusbestanden. Bovendien maakt het integraal beheer van zowel elektronische als printcollecties mogelijk."

Javier García García
Onderdirecteur bibliotheekprocessen en -services

Ter ondersteuning van een van de grootste universiteiten in Europa neemt de Biblioteca Complutense een centrale rol in bij de samenwerking met innovatieve partners in de wereld om de toekomst van alle bibliotheken verder te bevorderen en veilig te stellen. "In onze ogen", aldus Javier García García, onderdirecteur bibliotheekprocessen en -services, zijn samenwerking en innovatie "de twee fundamentele instrumenten die bibliotheken tot hun beschikking hebben om zichzelf opnieuw uit te vinden, de uitdagingen op hun pad het hoofd te bieden en het beste te maken van de kansen die ze hebben om een goede deal te onderhandelen voor hun gebruikers." Eugenio Tardón, voormalig onderdirecteur bibliotheektechnologie en -innovatie, gaat in op het belang dat bibliotheken hebben bij samenwerking. "Het ligt voor de meeste bibliotheken niet binnen hun bereik om op lokaal niveau te investeren in informatieverspreiding en doorlopende ontwikkelingen te realiseren om duurzaam nieuwe services te onderhouden en bestaande services te verbeteren."

Om die reden heeft de bibliotheek een strategie ontwikkeld om zich aan te sluiten bij projecten voor wereldwijde samenwerking, zoals HathiTrust. Daarnaast neemt het ook deel aan de inspanningen van Google ter digitalisering van bibliotheekmateriaal. "De Biblioteca Complutense heeft een strategie ontwikkeld op basis van innovatie en samenwerking," vervolgt Eugenio. "En daarom vertrouwen wij op [...] de krachtigste technologische innovatie vandaag de dag in de bibliotheekwereld: het platform voor bibliotheekservices WMS (WorldShare® Management Services) van OCLC." Javier vult aan dat WMS voldeed aan hun "behoefte om meer zichtbaarheid te geven aan onze collecties en om ze binnen een coöperatief, wereldwijd kader te beheren dat is ontwikkeld rond een technologische infrastructurele oplossing."

WMS heeft de bibliotheek niet alleen geholpen bij het stroomlijnen van hun processen, maar ook bij het linken van de eigen print- en elektronische bronnen met bibliotheken over de hele wereld via WorldCat®. Javier voegt toe dat WorldCat "onze bibliotheek in staat stelt om een enorme sprong voorwaarts te maken qua omvang en over te gaan van een specifieke inventaris (lokaal) naar een inventaris met informatiebronnen uit de hele wereld. Door direct met deze brede inventaris te werken, kunnen we de interne werkprocessen op elkaar aansluiten en vereenvoudigen."

"Alleen met WMS is het mogelijk [...] om samen te werken in een effectief internationaal samenwerkingsverband en een meertalig catalogiseringsprogramma te hebben dat is gebaseerd op de [...] records van de collectieve wereldwijde catalogus, WorldCat."

Eugenio Tardón, voormalig onderdirecteur bibliotheektechnologie en -innovatie

De printcollecties van de Biblioteca Complutense worden sinds 2015 onderhouden in WorldCat. Hierdoor kon de bibliotheek deelnemen in een wereldwijd initiatief voor het delen van informatiebronnen via WorldShare Interlibrary Loan. "Hierdoor werd onze collectie internationaal beter zichtbaar," vertelt Javier. Tegenwoordig worden ook de elektronische collecties van de bibliotheek in WorldCat onderhouden, waardoor ze makkelijker te beheren zijn. "De werkzaamheden voor het beheer van onze elektronische bronnen die we uitvoeren in de [WorldShare] Collection Manager [...] heeft ons ervan overtuigd hoeveel prachtige voordelen het oplevert als elektronische bronnen integraal beheerd worden," vervolgt Eugenio, "van selectie en acquisitie tot het toegangsbeheer via EZproxy®." Javier merkt op: "Bovendien biedt WorldCat Discovery onze gebruikers een heel nieuwe ervaring op het gebied van bibliografisch zoeken ... binnen alle content die er in WorldCat staat." Daarnaast ondersteunt het de online zichtbaarheid van records, zodat informatiezoekers "makkelijk toegang krijgen vanaf Google tot de monografieën van Biblioteca Complutense," aldus Javier.

Afgezien van de specifieke functionaliteiten van WMS koos de Biblioteca Complutense om met OCLC samen te werken vanwege diens inzet voor de toekomst van bibliotheken. "OCLC is een toonaangevende organisatie op het gebied van bibliotheekonderzoek, zoals hun bijdragen aan het beheer van metadataprojecten, ofwel linked data," vertelt Eugenio. Het online OCLC Community Center "maakt het delen van informatie met collega's over de hele wereld mogelijk," vervolgt hij. "Een organisatie zonder winstoogmerk die is gespecialiseerd in coöperatief bibliotheekbeheer en die wordt aangestuurd door de eigen lidbibliotheken," zegt Eugenio, "lijkt zonder twijfel de beste optie voor het outsourcen [van ons beheersysteem] op commercieel neutrale manier voor wat betreft de bibliografische content."

Javier en Eugenio moedigen andere bibliotheken aan om ook "innovatieve, coöperatieve projecten op wereldschaal" na te streven, aldus Eugenio. Javier voegt toe: "Door onze inspanningen samen te brengen, zijn we beter toegerust om in te spelen op nieuwe verwachtingen van onze gebruikers die voortkomen uit onze genetwerkte samenleving."

Services die de Universidad Complutense de Madrid afneemt

WorldShare Management Services

EZproxy

Kaart met de locatie van Universidad Complutense Madrid

Bibliotheek in een oogopslag

  • Ondersteunt de grootste universiteit in Spanje met meer dan 91.000 studenten en 9.500 docenten en medewerkers, opgericht in 1499 door een pauselijke bul
  • Bezit meer dan 2 miljoen monografieën ten behoeve van bijna 80 mogelijke afstudeerrichtingen
  • Neemt deel aan Hathi Trust en het internationale digitalisatieproject van Google

Gerelateerde verhalen

Gebouw van Liverpool School of Tropical Medicine

Houd meer tijd over om onderzoek internationaal te delen

Hoe de bibliotheek van Liverpool School of Tropical Medicine institutionele doelstellingen ondersteunt door in de cloud te werken.

University of KwaZulu-Natal

Gestroomlijnde bibliotheekprocessen en betere toegang tot informatiebronnen

Hoe de University of KwaZulu-Natal de service aan hun gebruikers en het gebruik van personele middelen verbeterde