Nederlands

Central College

Maak van het zoeken in bronnen een eenmalige handeling

Studenten en docent in de multifunctionele onderwijsruimte van de bibliotheek van het Centraal College

"We hadden echt het gevoel dat OCLC, met WorldShare Management Services en WorldCat Discovery, het meest te bieden had voor ons en het meest zinvol leek voor onze gebruikers. Ook leek het werkbaar voor ons personeel."

Kyle Winward
bibliothecaris technische diensten, Central College

Central College biedt een breed scala aan studies, dus studenten hebben uiteenlopende behoeften wat betreft de bibliotheek. Kyle Winward, bibliothecaris technische diensten bij Central College, legt uit dat toen de bibliotheek besloot over te stappen op WorldCat® Discovery en WorldShare® Management Services (WMS), “de belangrijkste drijfveer daarvoor de wensen van de studenten waren en wat volgens ons de studenten ten goede zou komen.” Met de integratie van deze oplossingen is de bibliotheek in staat geweest haar diensten te optimaliseren en taken in minder stappen uit te voeren. “Een groot deel van onze overweging was de ontdekkingslaag waarmee al onze collecties beter kunnen worden doorzocht, of ze nu afgedrukt of online zijn. Alles hangt samen,” zegt Kyle.

Voordat de bibliotheek WorldCat Discovery implementeerde, moesten bibliotheekgebruikers bij Central College de lokale catalogus en WorldCat afzonderlijk doorzoeken, terwijl dit nu simultaan kan. “Dat lijkt een gigantische sprong”, zegt Kyle. Ook voor de technische staf van de bibliotheek was het een grote stap om taken met WMS uit te kunnen voeren, zoals het toevoegen van een periodieke titel, zonder dat er naar drie verschillende interfaces hoefde te worden gegaan. Studenten hoeven ook niet meer te zoeken naar items in de catalogus en elke afzonderlijke database. "Met WorldCat Discovery en WMS hebben we één zoeklocatie voor studenten en andere eindgebruikers, en voor personeel, zodat processen niet hoeven te worden gekopieerd”, zegt Kyle.

"Ik kan met mijn laptop aan een tafel in de bibliotheek zitten en verbinding maken met WMS. Ik kan ook naar boven gaan waar meer van onze circulerende collectie te vinden is en materialen aan leden uitlenen. Thuis kan ik het systeem waar nodig aanpassen. WorldCat Discovery wordt goed weergegeven op smartphones. WMS en WorldCat Discovery hebben echt nieuwe mogelijkheden gecreëerd; ze zijn veel mobieler."

In de bibliotheekcatalogus werden alleen fysieke items uit de bibliotheekcollecties getoond. Kyle zegt: “WorldCat Discovery heeft echt meer inzicht gegeven in de e-bookcollecties die we hebben, zowel in de specifieke collecties waarop we zijn geabonneerd als in de e-books die in andere databases zijn opgenomen.” De e-resources van de bibliotheek zijn ook toegankelijker geworden voor studenten die het studieprogramma in het buitenland volgen. Central College legt een grote nadruk op studeren in het buitenland; ze hebben programma's over de hele wereld, van Nederland tot Ghana. Deze studenten hadden vroeger problemen met de toegang en Kyle zegt: "Sinds we op WMS zijn overgestapt, zijn dat soort vragen of zorgen die ik had [of studenten die dit meldden] "ik heb geen toegang", echt afgenomen."

Met WMS "heeft de bibliotheek drastisch op werknemerstijd kunnen besparen door dubbele taken te elimineren", zegt Kyle. "Ik hoef niet meer 10 minuten te besteden aan het bij elkaar zoeken van titels en zuilen. Dat maakt meer tijd vrij voor lokale dingen, archiefprojecten of projecten met collectiebeheer of bereikprojecten." Central College kon ook bezuinigen op de kosten, omdat ze niet meer met meerdere leveranciers hoeven te werken. Naast tijd en kosten is volgens Kyle een ander voordeel dat de bibliotheek heeft gekregen door met OCLC te werken, de overvloedige hulp van het ondersteunende personeel. “Ik ben in alle opzichten zeer tevreden: wat betreft het zoeken, de technologie en de ondersteuning." Kyle waardeert vooral de functies van WorldCat Discovery die "de wereld openen" voor nuttige bronnen uit bibliotheken over de hele wereld.

Kaart met de locatie van Central College

Bibliotheek in een oogopslag

  • Oprichter van het Central Iowa Collaborative Collections Initiative (CI-CCI), opgericht in 2013, dat een snelle levering van interbibliothecaire uitleningen tussen bibliotheken garandeert.
  • Opname van een bibliothecaris in elk onderdeel van de vereiste eerstejaarscursus "Kruispunten: inleiding tot de Liberale Kunsten".
  • Locatie voor de studiebegeleidings- en schrijfservice van het Central College in de Geisler-bibliotheek, waar bibliothecarissen nauw samenwerken met onderhoudspersoneel, docenten en professoren om studenten te helpen slagen.

Gerelateerde verhalen

Afbeelding van een student in de bibliotheek van Woodbury University

Gebruikers makkelijker leiden naar het bronnenmateriaal dat ze nodig hebben

Hoe studenten van Woodbury University bibliotheekbronnen makkelijk kunnen vinden via een toegankelijke zoekinterface.

goucher_thumb

Help studenten zich meer te specialiseren in hun studie

Hoe de bibliotheek van Goucher College de in het buitenland studerende studenten steunt met toegang tot bronnen voor specifieke locaties en culturen.