Nederlands

Stel bibliotheken centraal in onderwijs en leren 

De bibliotheken van de Edge Hill University wilden de faculteiten helpen beter toegang te krijgen tot de bibliotheekbronnen op een manier die het succes van de studenten zou bevorderen. Voordat de keuze viel op Talis Aspire en WorldShare® Management Services (WMS) was de leeslijstfunctionaliteit onbevredigend. Doordat er geen duidelijk beleid was en er behoefte was aan lokale technische ondersteuning waren de faculteiten geneigd het proces af te wijzen omdat zij het te omslachtig en te beperkt vonden.

Na de selectie van Talis Aspire vanwege de mogelijkheden en het gebruiksgemak heeft Edge Hill van de gelegenheid gebruik gemaakt om actiever bij de faculteit betrokken te zijn. Via samenwerking met docenten en beheerders konden zij het bibliotheekaanbod onder de aandacht brengen, vakbibliothecarissen handvatten bieden om met meer succes samen te werken met hun educatieve collega's en een hogere status voor de bibliotheek op de campus bereiken.

Deze case study is beschikbaar in het Nederlands, Engels en Spaans.

Download de casestudy