Nederlands

OCLC levert kwaliteit

WorldCat staat voor duurzame samenwerking tussen OCLC, onze lidbibliotheken en contentproviders. Samen onderhouden we een systeem waarin hoogwaardige bibliografische metadata worden gecreëerd en beheerd. Centraal in deze onderlinge samenwerking staan voortdurend onderhoud en constante verbetering van de WorldCat-records, conform de richtlijnen in Bibliographic Formats and Standards. De kwaliteit van de bibliografische beschrijvingen vormen de basis voor succes bij het vinden van en de toegang tot informatie uit bibliotheken.

Meer informatie over WorldCat-datastandaards

Bronnen van bibliografische WorldCat-records (per mei 2023)

 
 
 
 

OCLC en lidbibliotheken 61,56%

Nationale bibliotheken 22,81%

Leveranciers/uitgevers 13,21%

Library of Congress 2,41%


(Items die sinds 2010 zijn gepubliceerd)

Tommy Nixon [foto]

“Ongekend groot aantal collecties…”

“Ik gebruik WorldCat in FirstSearch zeker 10 tot 15 keer per dag. Soms vaker. Zonder zou ik mijn werk gewoon niet kunnen doen. Je kunt er een ongekend groot aantal collecties vinden.”

Tommy Nixon
MLIS vakreferent voor klassieke talen, drama en Engelse/internationale literatuur
Davis Library, University of North Carolina at Chapel Hill
Chapel Hill, North Carolina, Verenigde Staten

Medewerkers van OCLC werken elke dag aan verbeteren WorldCat

De professionele catalogiseerders van OCLC maken WorldCat tot de waardevolle en unieke bron voor bibliotheken over de hele wereld doordat zij de in batches geüploade records nakijken, nieuwe records toevoegen, dubbele records samenvoegen en gemelde fouten corrigeren.

Samen met bibliotheken controleren onze internationale dataspecialisten grote batchrecords voordat deze aan WorldCat worden toegevoegd. Door de data eerst op te schonen, vergroten we de kans dat de nieuwe data aansluiten op bestaande WorldCat-records. De data die bibliotheken in WorldCat vinden, zijn beter dan de data die ze hebben aangeleverd.

De internationale aard van WorldCat zorgt dat we regelmatig te maken krijgen met vraagstukken omtrent culturele inclusie, diversiteit en complexiteit. We bieden bibliotheken de middelen om data aan WorldCat bij te dragen in niet-Latijnse schriften, om bij te blijven met de standaarden voor catalogiseren en publicaties die soms gevoelige geopolitieke onderwerpen aansnijden.

Daarnaast richten onze technologieprofessionals zich op de ontwikkeling van unieke oplossingen waarmee bibliotheken de WorldCat-data kunnen gebruiken en hun catalogi beheren, zodat lokale gebruikers de informatie die zij nodig hebben kunnen vinden en er toegang toe hebben.

Jay Weitz [foto]

“Hogere verwachtingen…”

“Onze gebruikers overal ter wereld verwachten meer van OCLC, omdat we zijn wie we zijn. Dat is van invloed op alles wat we doen. Mijn collega's en ik zijn ons daarvan bewust en houden daar rekening mee.”

Jay Weitz
Senior Consulting Database Specialist, Metadata Quality
OCLC
Dublin, Ohio, Verenigde Staten

Nathan Putnam [foto]

"Het is de basis..."

"De kwaliteit van de data is van fundamenteel belang voor de integriteit van de systemen en services van OCLC. Het is de basis voor goede discovery en gezamenlijk gedeelde bibliotheekbronnen."

Nathan Putnam
Directeur metadatakwaliteit
OCLC
Dublin, Ohio, Verenigde Staten

Het Quality Team van WorldCat

Ons WorldCat Quality Team legt zich toe op de verbetering van de bibliografische catalogus, knowledge base en registry. Samen hebben de medewerkers van dit team meer dan 236 jaar ervaring met OCLC. Onze catalogiseerders (van wie het merendeel een Master in bibliotheekwetenschap bezit) werken met bibliografische en thesaurusrecords, maken en verbeteren de WorldCat-records, zowel handmatig als via gemonitorde geautomatiseerde systemen. Tussen juli–juni 2022 verbeterde het WorldCat Quality Team 34.384.587 WorldCat-records.

Shanna Griffith [foto]

“De kwaliteit verbeteren…”

“Ik ben er trots op dat ik in het WorldCat Quality Team werk bij OCLC. We begrijpen dat het voor onze lidbibliotheken belangrijk is dat gebruikers items in hun collectie makkelijk kunnen vinden. Om dat mogelijk te maken, werken we als samenwerkingsverband samen met onze lidbibliotheken aan de verbetering van de kwaliteit van bestaande catalogiseringsgegevens in WorldCat.”

Shanna Griffith
Database Specialist II, Metadata Quality
OCLC
Dublin, Ohio, Verenigde Staten

Leden van het Quality Team nemen via hun werk in allerlei commissies, taskforces en besturen, actief deel aan het Program for Cooperative Cataloging (PCC) en diverse beroepsorganisaties, zoals de American Library Association (ALA), Online Audiovisual Catalogers (OLAC) en de Music OCLC Users Group (MOUG).

Verbeteringsaanvragen

Het WorldCat Quality Team wijzigt ook proactief records in WorldCat om ze aan te passen aan beleidswijzigingen, zoals veranderingen in onderwerptitels of provider-neutrale coderingen voor elektronische informatiebronnen. Het team bekijkt elk wijzigingsverzoek dat voor een WorldCat-record wordt ingediend en beslist dan welke actie het best kan worden genomen. Soms hoeven ze maar één record te verbeteren, maar soms moeten ze duizenden WorldCat-records met vergelijkbare fouten zoeken en verbeteren. Tussen juli 2022 – april 2023 ontving het WorldCat Quality Team 41.901 verbeteringsaanvragen.

Kwaliteitsverbetering van een WorldCat-record aanvragen

Aantal door het WorldCat Quality Team verbeterde bibliografische records:

Afgelopen fiscale jaar:34.384.587

(juli–juni 2022)

Huidig fiscaal jaar (tot nu toe):32.397.426

(juli 2022 – april 2023)

Alleen de beste versie van een record

Het WorldCat Quality Team onderhoudt en monitort Duplicate Detection and Resolution (DDR)-software, die bestaande WorldCat-records scant op dubbelingen en deze samenvoegt tot één record onder toeziend oog van onze kwaliteitszorgmedewerkers. Naast de software spoort het Quality Team zelf ook handmatig naar dubbele records en voegt deze zo nodig samen. Het team gaat ook in op meldingen door OCLC-lidbibliotheken van dubbele records die samengevoegd moeten worden en van verkeerd samengevoegde records.

Meer over catalogiseren met DDR

Door het WorldCat Quality Team samengevoegde records per jaar:53.545

(juli–juni 2022)Door DDR-software verwijderde dubbele records sinds augustus 2009:70.271.089

(vanaf april 2024)

Thesaurusbestanden om het catalogiseren te vereenvoudigen

OCLC coördineert en onderhoudt de VIAF (Virtual International Authority File)-service, waarin ’s werelds belangrijkste persoonsnamenthesaurusbestanden zijn samengebracht. Meer dan 50 organisaties uit meer dan 30 landen, waaronder vele nationale bibliotheken, dragen hun thesaurusbestanden bij aan VIAF, die de records vervolgens bij elkaar zoekt en koppelt in een samengevoegd 'super'-thesaurusrecord. Hierdoor is het mogelijk om altijd informatie over één persoon te vinden, ongeacht de manier waarop de naam van die persoon in een bepaalde taal of tekenset wordt geschreven.

Meer informatie over VIAF

OCLC speelt ook een prominente rol in andere wereldwijde thesaurusbestandssystemen, zoals ISNI (International Standard Name Identifier), de door ISO gecertificeerde standaard voor het herkennen van de maker van een werk. OCLC levert de hostserver voor ISNI, en het ISNI International Agency onderhoudt de thesaurusbestanden. Deze informatie wordt in VIAF en andere thesaurusdatabases ingevoerd zodat er overal op het web informatie gevonden kan worden over de maker van een werk.

Catalogusmedewerkers gebruiken voor hun reguliere catalogiseringswerkzaamheden deze en andere thesaurusrecords, zoals de Names and Subject Authority Files van de Library of Congress, de Medical Subject Headings (MeSH) van de US National Library of Medicine, de NTA Names (Nederlandse Thesaurus van Auteursnamen) van de Koninklijke Bibliotheek en het Integrated Authority File (GND) van de Deutsche Nationalbibliothek. Vervolgens voegen ze bibliografische records met standaardnamen, onderwerptitels en andere informatie toe aan WorldCat, waardoor WorldCat nog waardevoller wordt en een nog rijkere bron voor bibliotheken wereldwijd. OCLC voorziet catalogusmedewerkers van de tools voor het tonen van deze thesaurusbestanden en het daaraan koppelen van titels in bibliografische records. OCLC fungeert ook als knooppunt voor het Name Authority File van de Library of Congress. Wijzigingen die catalogusmedewerkers binnen OCLC-systemen aan deze bestanden aanbrengen, worden dus dagelijks automatisch bijgewerkt in de bestanden van de Library of Congress.

Meer informatie over thesaurusbestanden

Door het WorldCat Quality Team gemaakte thesaurusrecords voor de Name Authority File van de Library of Congress:197

Verbeterde thesaurusrecords:19.274

(juli–juni 2022)

Geoff Payne [foto]

“Aantrekkelijk voor de universiteit…”

“Dat we nu onderzoekersprofielen kunnen aanbieden die automatisch worden bijgewerkt door van tijd tot tijd standaardzoekopdrachten uit te voeren, is bijzonder aantrekkelijk voor academici. En het is eveneens aantrekkelijk voor de universiteit, omdat je niet meer te maken hebt met verouderd rakende, statische onderzoeksprofielen. Die worden nu dynamisch bijgewerkt.”

Geoff Payne
Waarnemend directeur strategie en planning (gepensioneerd)
La Trobe University Library
Melbourne, Victoria, Australië

Unieke en gezaghebbende identificatie en classificatie

OCLC kent ieder record dat in WorldCat wordt toegevoegd, zijn eigen identificatienummer toe, het OCN-nummer. Dit OCN-nummer is uniek voor OCLC en maakt het mogelijk dat data niet alleen kunnen worden gesorteerd en en opgevraagd op datum, titel of auteur, maar ook op OCN. Het OCN wordt vaak gebruikt door bibliotheken onderling evenals door leveranciers en uitgevers, omdat het wordt beschouwd als gezaghebbende identificatie voor verwijzing naar specifieke bronnen.

Naast het eigen OCN voegt OCLC ook Dewey Decimal Classificatie-nummers toe aan WorldCat-records. OCLC bezit het decimale classificatiesysteem van Dewey, dat onderwerpen van bronnen indexeert en geschikte planklocaties geeft voor items. OCLC heeft aan ruim 57 miljoen WorldCat-records Dewey-nummers toegevoegd.

Meer informatie over Dewey