Nederlands

VIAF®

Het Virtual International Authority File (VIAF) helpt thesaurusbestanden van bibliotheken minder duur in het onderhoud en algemeen handiger te gebruiken binnen de bibliotheekbranche en daarbuiten. Hiertoe koppelt en linkt VIAF de thesaurusbestanden van nationale bibliotheken en groepeert alle thesaurusbestanden voor een bepaalde entiteit in een samengevoegd "super"thesaurusrecord dat de verschillende namen voor die entiteit samenbrengt. Door losse namen voor dezelfde persoon of organisatie te koppelen, levert VIAF een handige manier voor de bredere bibliotheekgemeenschap en andere agentschappen om bibliografische data die door bibliotheken zijn gemaakt te hergebruiken zodat ze van pas komen voor de verschillende taalgemeenschappen.

Kortom, VIAF...

  • Linkt nationale met thesaurusbestanden op regionaal niveau, waardoor er een recordcluster voor elke unieke naam ontstaat.
  • Breidt het concept van universele bibliografische controle uit door (1) nationale en regionale variaties in geautoriseerde vorm naast elkaar te laten bestaan en (2) door het belang van variaties in de taal, het schrift en de spellingswijze van voorkeur van de gebruiker te ondersteunen.
  • Speelt een rol in de opkomst van het semantische web.

Niet alleen zorgt VIAF voor online toegankelijke identificatie van entiteiten die voor bibliotheken van belang zijn, maar het bouwt ook een fundament om lokalisatie van bibliografische data mogelijk te maken door lokale versies van namen (bijv. in verschillende schriften, spellingswijzen of andere variaties van een naam) beschikbaar te maken voor de weergave in zoekresultaten. Om een voorbeeld te geven: Duitse gebruikers zouden een naam weergegeven krijgen in de door de DNB vastgestelde vorm, terwijl Franse gebruikers diezelfde naam zoals vastgesteld door de BnF, Nederlandse gebruikers zoals vastgesteld door de KB en Engelssprekende gebruikers zoals vastgesteld door het LC/NACO-bestand. Gebruikers in de individuele landen kunnen de naamrecords zien zoals die zijn vastgesteld door de andere nationale instanties, waardoor de autoriteiten echt internationaal worden en het mogelijk wordt om taaloverstijgend onderzoek te doen.

VIAF (Virtual International Authority File) combineert meerdere lijsten met namen van autoriteiten binnen een door OCLC gehoste service voor de namen van autoriteiten. Het doel van deze service is een verlaging van de kosten en verhoging van de bruikbaarheid van autoriteitsbestanden van bibliotheken door breed gebruikte autoriteitsbestanden te matchen en te linken en door die informatie online beschikbaar te maken.

Beschikbaarheid van de service

  • Virtual International Authority File (VIAF) service

    Overal beschikbaar