Nederlands

WorldCat-logo

Partners steunen groei

Partners ondersteunen WorldCat en helpen bibliotheken.

Dankzij de schaal van WorldCat en omdat OCLC een samenwerkingsverband zonder winstoogmerk is, kunnen wij namens onze lidbibliotheken als groep spreken ter verbetering van de informatiestroom waardoor gebruikers informatie beter kunnen vinden en inzien. OCLC werkt samen met allerlei uiteenlopende organisaties om nieuwe bibliotheekbronnen sneller beschikbaar te stellen voor eindgebruikers.

Om te zorgen dat bibliotheken altijd toegang hebben tot de informatie die zij nodig hebben, gaat OCLC formele overeenkomsten aan met partners die hierbij kunnen helpen. Aan de hand van deze overeenkomsten kunnen partners diensten aan een lidbibliotheek verlenen met gebruikmaking van de WorldCat-data die de bibliotheek aanlevert. De overeenkomsten variëren naar gelang de door de partnerorganisatie aangeboden diensten.

Geautoriseerde catalogiseringspartners in WorldCat

Autoriseer partners om uw WorldCat-data te beheren

De records die bibliotheken zo snel mogelijk nodig hebben

OCLC en partners maken de records voor items die op korte termijn gepubliceerd worden zo snel mogelijk beschikbaar, zodat bibliotheken deze informatie kunnen delen met gebruikers. De Library of Congress en andere nationale catalogiseringsbureaus voorzien uitgevers nog vóór publicatie van CIP-records (Cataloging-In-Publication) voor het drukken van het boek. Deze CIP-records worden ook aan WorldCat toegevoegd zodat er voor publicatie al enige gegevens over de bron kunnen worden gedeeld.

Met het CIP-upgradeprogramma worden deze minimale WorldCat-masterrecords verbeterd, zodat het niet meer nodig is dat elke bibliotheek de eigen records afzonderlijk hoeft te upgraden. Leveranciers van bibliotheekmaterialen die met OCLC samenwerken, waaronder GOBI Library Solutions van EBSCO, Ingram en The Donahue Group leveren bijgewerkte records die bestaande CIP-records in WorldCat overschrijven zodra de volledige bibliografische informatie beschikbaar is. Daarnaast werkt Follett Titlewave online aan het upgraden van CIP-records.

Download de specificaties voor CIP-upgrades

De kracht van het grote getal

OCLC werkt ook met Research Libraries UK (RLUK), een consortium van de 37 belangrijkste onderzoeksbibliotheken in het Verenigd Koninkrijk en Ierland, om hun collecties op de juiste wijze toe te voegen aan WorldCat en vervolgens de data te analyseren, zodat RLUK wordt geholpen bij het nemen van strategische beslissingen over een gedeeld beheer van de fysieke collectie en het ontsluiten van bronnenmateriaal. WorldCat biedt een uniek, systeembreed perspectief op de RLUK-collecties, zodat de bibliotheken op een dieper niveau kunnen samenwerken. RLUK en OCLC Research hebben de resultaten van dit samenwerkingsverband gedocumenteerd in een eindrapport met de titel Strength in Numbers: The Research Libraries UK (RLUK) Collective Collection.

Lees de blogposts van RLUK over dit project

Stella Butler [foto]

“Een groter onderzoekseffect teweegbrengen…”

“Het gebruik van een uniek, internationaal bibliotheekinformatiesysteem als WorldCat past perfect bij RLUK. Zo krijgen we veel nauwkeuriger inzicht in onze gezamenlijke collecties en kunnen we beter zien waar we aan de slag moeten om de onderzoekswereld beter te ondersteunen en de collecties van de leden effectiever te beheren.”

Stella Butler
Voormalig voorzitter, Research Libraries UK
Directeur universiteitsbibliotheek en archivaris van de Brotherton-collectie, University of Leeds
Leeds, Yorkshire, Engeland