Nederlands

GGC

U kunt zich per instelling op het GGC laten aansluiten op basis van een jaarabonnement of van transacties. De hoogte van het abonnement wordt vastgesteld aan de hand van de omvang van de collectie en het gebruik ervan.

Voor bibliotheekconsortia, documentatiecentra of andere informatie-instellingen zijn aparte overeenkomsten mogelijk, al dan niet in combinatie met het gebruik van NCC en PiCarta en de daaraan gekoppelde eindgebruikerdiensten.

Voor inlichtingen in Nederland, België en Luxemburg:

Postbus 876
2300 AW Leiden
Nederland
T +31-(0)71-524 65 00
E benelux@oclc.org


Beschikbaarheid van de service

  • Beschikbaar in Nederland

Verwachte evenementen

Er zijn geen geen geplande evenementen voor GGC.

Alle evenementen voor GGC tonen »

Nieuws

Bekijk deze ruimte voor GGC nieuws.

Meer recent GGC-nieuws »