Nederlands

GGC

Het GGC (Gemeenschappelijk Geautomatiseerd Catalogiseersysteem) biedt bibiliotheekmedewerkers toegang tot vele miljoenen records, die gezamenlijk gebruikt en bewerkt kunnen worden. Voor iedere nieuwe publicatie hoeven de metadata slechts door één deelnemende bibliotheek te worden ingevoerd. Via de koppeling met WorldCat hebben catalogiserende instellingen toegang tot de grootste bibliografische database ter wereld en kunnen gegevens eenvoudig worden gekopieerd en zo in het GGC in gebruik genomen worden.

Bibliotheken kunnen met één klik titelbeschrijvingsgegevens bewerken die door een andere bibliotheek zijn ingevoerd en daar hun eigen lokale informatie aan toevoegen. Op basis van deze nationale, door OCLC beheerde infrastructuur hebben de Nederlandse bibliotheken gezamenlijk de Nederlandse Centrale Catalogus opgericht waaraan alle Nederlandse bibliotheekcollecties een belangrijke bijdrage leveren.

De aanzienlijke collectie van thesaurusrecords – waaronder ook de volledige NTA (Nederlandse Thesaurus van Auteursnamen) – is in de werkprocessen geïntegreerd, waardoor consistentie in het systeem wordt gewaarborgd.

Kostenbesparing

Nederlandse bibliotheken maken al tientallen jaren gebruik van het GGC voor het ontlenen van metadata die zijn vervaardigd door andere bibliotheken, waardoor zij tijd en geld besparen en het kwaliteitsniveau van hun eigen systeem kunnen optimaliseren. OCLC beheert en onderhoudt de infrastructuur en de gegevens van het GGC, waardoor Nederlandse bibliotheken nog efficiënter kunnen werken.

Uw bibliotheekdata voor een wereldwijd publiek

Het GGC geeft uw metadata door aan WorldCat. Op het moment dat uw bibliotheek nieuwe bibliografische records en holdings toevoegt aan het systeem, worden deze automatisch en gelijk gesynchroniseerd met WorldCat. De data worden in WorldCat opgeslagen zodat ze in een ander en voor het web bruikbaar formaat kunnen worden gebruikt door populaire diensten als Google Books.

Een online omgeving voor Nederlandse bibliotheekcollecties

In het GGC zijn de collecties van veel Nederlandse instellingen vastgelegd. Zij weten hoe belangrijk het is om toegang te verschaffen tot hun collecties. Vanuit de eigen instelling, vanuit andere instellingen, vanuit iedere werkplek in Nederland. Naarmate het aantal bibliotheken dat zich aansluit bij het GGC en WorldCat groeit, groeit ook onze gezamenlijke Nederlandse catalogus in een mondiale omgeving.


Beschikbaarheid van de service

  • Beschikbaar in Nederland

Verwachte evenementen

Er zijn geen geen geplande evenementen voor GGC.

Alle evenementen voor GGC tonen »

Nieuws

Bekijk deze ruimte voor GGC nieuws.

Meer recent GGC-nieuws »