Nederlands

CONTENTdm®

CONTENTdm in de praktijk

CONTENTdm ondersteunt de succesvolle, rijke en uiteenlopende collecties van ruim 2.000 organisaties uit de hele wereld. Wanneer u kiest voor CONTENTdm, dan wordt u onderdeel van een actieve gebruikersgemeenschap die praktijkervaringen en lokaal ontwikkelde extensies onderling deelt door middel van verschillende regionale gebruikersbijeenkomsten en virtuele groepsbijeenkomsten.

Zet uw collecties in het spotlicht

Wilt u uw unieke CONTENTdm-collecties in het spotlicht zetten en deze delen met andere gebruikers van CONTENTdm en met andere bibliotheken in het samenwerkingsverband? Stuur dan een bericht aan Terri Pfenning met de link naar uw collectie, zodat wij kunnen kijken of we deze opnemen in onze Uitgelichte Collecties. De collecties die hiervoor worden geselecteerd verschijnen tevens op de Facebook- en Twitterpagina's van OCLC.

Uitgelichte collecties

Stories of Southern Oregon

Stories of Southern Oregon

Southern Oregon University

Zuid-Oregon is rijk aan verhalen van generaties van families die in de dichte bossen of in de fabrieken hebben gewerkt, die de velden hebben geploegd en die vee hebben gehoed. Het project "Stories of Southern Oregon" is een ode aan het agrarisch erfgoed, de houtindustrie, de mijnbouw, de fabrieken enz. met video's over de familiegeschiedenis van mensen, velden, bossen en voedsel uit de regio, maar ook foto's, documenten en ander tijdsgebonden drukwerk. Deze materialen geven structuur, context en nuance aan de geschiedenis van Zuid-Oregon, de families die hier hebben gewoond en gedeelde culturele tradities. Het project "Stories" is gefinancierd met subsidies aan Southern Oregon University van de Oregon Heritage Commission, het National Endowment for the Humanities Common Heritage Program, het Institute for Museum and Library Services en de Jackson County Cultural Coalition.

Stone Bridges of Antietam, Washington County, Maryland

Stone Bridges of Antietam

Western Maryland Regional Library

Deze collectie fotonegatieven van de stenen bruggen over de Antietam Creek in Washington County, genomen vóór 1910, is beschikbaar gesteld door Bob Savitt van de Washington County Historical Society. Paul en Shelby Beaver uit Burkittsville vonden de negatieven op hun zolder en leenden die uit aan Bob Savitt. De fotograaf was aanvankelijk onbekend, maar de fotogravures werden herkend als die gebruikt door Helen Ashe Hayes in haar boek, Antietam and its Bridges, dat in 1910 werd gepubliceerd. John C. Artz uit Hagerstown, Maryland, werd vermeld als de fotograaf. Hoewel Artz niet bekend stond als professionele fotograaf, prezen artikelen in de Baltimore Sun hem als "een amateurfotograaf wiens vaardigheid met de camera vele professionals jaloers maakte”. De foto's van de stenen bruggen van Antietam zijn gerangschikt zoals Helen Ashe Hayes ze in haar boek gebruikte, van de grens met Pennsylvania in de buurt van Leitersburg tot de rivier de Potomac in de buurt van het dorp Antietam. In de metadata wordt het indexnummer van de Maryland Inventory of Historic Places vermeld, zodat de lezer de beschrijving kan bekijken in Maryland Inventory of Historic Places.

Campusnieuwsbrief Dialogues

Campusnieuwsbrief Dialogues

North Carolina School of Science and Mathematics

Dialogues is een campusnieuwsbrief voor studenten, docenten, personeel, ouders en alumni. NCSSM Digital Collections bevatten geselecteerde materialen uit het NCSSM Archive, dat zich ten doel stelt materialen die gerelateerd zijn aan de geschiedenis van de North Carolina School of Science and Mathematics te verzamelen, te bewaren en beschikbaar te maken.

 


Eerder uitgelichte collecties

Burgeroorlogcorrespondentie CDM-collectie

Burgeroorlogcorrespondentie CDM-collectie

Ohio University

Ohio University Libraries

In dit digitale archief zijn brieven, dagboeken en andere documenten uit het Burgeroorlogtijdperk verzameld, afkomstig uit 15 manuscriptcollecties die worden bewaard in het Mahn Center for Archives and Special Collections. Dit archief bevat geschriften van allerlei inwoners van Ohio, met inbegrip van soldaten uit verschillende gelederen die in het hele land hebben gevochten, militaire artsen die de gewonden op het slagveld en in ziekenhuizen hebben behandeld, en familie en vrienden aan het thuisfront die probeerden te overleven op het platteland. Deze brieven bevatten beschrijvingen van het dagelijks leven in het leger en van een aantal belangrijke gevechten. Ze onthullen ook de relaties tussen brievenschrijvers, waaronder uitingen van liefde en spijt, nieuws over ziekte, roddels en discussies over politiek en recente gebeurtenissen. Het digitaal archief bevat momenteel meer dan 700 brieven en andere documenten.

 Through the Eyes of Peace-collectie van Nobelprijswinnaars

Through the Eyes of Peace-collectie van Nobelprijswinnaars

Walsh University

Brother Edmond Drouin Library

De Walsh University's Through the Eyes of Peace-collectie van Nobelprijswinnaars is een verzameling foto's en documenten over de bezoeken van Nobelprijswinnaars aan de Walsh University. Bezoekers zijn: Moeder Teresa, Willy Brandt, Elie Wiesel, Coretta Scott King (namens haar overleden echtgenoot, Dr. Martin Luther King, Jr.) en Adolfo Perez Esquival.

 

JCSU Presbyterian Collection

JCSU Presbyterian Collection

Johnson C. Smith University

James B. Duke Memorial Library

De Presbyterian Collection bevat informatie over de connectie tussen Johnson C. Smith University en regionale Presbyteriaanse kerken. Het bevat kerkelijke bulletins, correspondentie, kerkgeschiedenis en informatie over de Synode van Catawba.

Carnation Festival op Alliance Memory

Carnation Festival op Alliance Memory

Rodman Public Library

Het Carnation Festival werd in 1960 voor het eerst gevierd en nog steeds wordt er ieder jaar enorm naar uitgezien door de gemeenschap in en om de plaats Alliance, Ohio. Deze collectie bevat foto's van optochten en evenementen van het festival ter ere van Alliance als Carnation City (anjerstad).

In de beginjaren begon de optocht op Mount Union Square (East State Street), boog daarna eerst naar het noorden op South Union Avenue, dan naar het oosten op East Main Street en eindigde op Arch Avenue. De optocht vond toen nog plaats aan het einde van de middag, meestal vanaf 17:00 of 17:30 uur.

Naarmate de Alliance Days in het park populairder werden, werd het moment van de optocht in 1981 verschoven naar 15:00 uur en tegenwoordig begint de optocht om 11:00 uur. In 1981 werd de route ook gewijzigd, waarbij de optocht begon op West State Street en Fernwood Avenue en eindigde op Union Avenue en Main Street. Tegenwoordig eindigt deze op Broadway Street.

Digitale collectie van James Wood

Digitale collectie van James Wood

Stewart Bell Jr. Archives, Handley Regional Library en Winchester-Frederick County Historical Society

De digitale collectie van James Wood bevat geselecteerde voorwerpen uit materiaal van de familie Wood dat tegenwoordig in bezit is van de Stewart Bell Jr. Archives. Het grootste deel van de collectie bestaat uit handgeschreven correspondentie, financiële administratie, verkenningen en plattegronden, en ander zakelijk, juridisch en persoonlijk materiaal van kolonel James Wood en andere leden van de familie Wood. De collectie beslaat een periode van de jaren 1730 tot eind 1800. James Wood (1707-1759) emigreerde van Groot-Brittannië naar Virginia. In 1738 bouwde hij een huis dat het familiehuis zou worden en dat de naam "Glen Burnie" kreeg. Later werd Wood kolonel bij de Frederick County Militia en streed zij aan zij met kolonel George Washington in de veldtocht tegen de Fransen van 1754.

James Wood, Jr. (1741-1813) was adjunct-landmeter van Frederick County en vertegenwoordigde dit gewest van 1766 tot 1776 in het Virginia House of Burgesses en in 1776 in de Virginia Constitutional Convention. Hij was van 1796 tot 1799 gouverneur van de Commonwealth of Virginia. Wood sloot in 1775 het Verdrag van Fort Pitt af met de Shawnee-indianen, wat de succesvolle expeditie van generaal George Rogers Clark mogelijk maakte. Als kolonel voerde hij tijdens de Amerikaans Revolutie het bevel over het regiment van Virginia in de slag bij Brandywine; later werd hij brigadier-generaal van de troepen van Virginia. In 1775 trouwde James Wood, Jr. met Jean Moncure. Zij hadden geen kinderen.

 

Collectie Chinese materiële cultuur

Collectie Chinese materiële cultuur

Southern Oregon University

Deze collectie bevat beelden van tal van voorwerpen die algemeen te vinden zijn bij archeologische opgravingen en musea, en die de diaspora van Chinese migranten documenteren van halverwege de 19e tot begin 20e eeuw. Er worden kunstvoorwerpen van Chinese gemeenschappen in Oregon en Californië belicht. Het doel is het bevorderen van onderwijs over en beter inzicht krijgen in de bijdrage van Chinese migranten aan de kolonisatie en ontwikkeling van het Amerikaanse westen.

Meer dan 50 jaar zijn Archeologen werken al ruim 50 jaar aan opgravingen met betrekking tot Chinese deelname aan de goudvelden, de aanleg en het onderhoud van spoorwegen, landbouw, bosbouw, visserij en visfabrieken, evenals nederzettingen. Deze collectie is gemaakt om terminologie te standaardiseren, voorwerpen makkelijker te identificeren en nauwkeurige informatie te verschaffen over de vervaardiging en functie van alledaagse gebruiksvoorwerpen die de vroege Chinese gemeenschappen in het westen gebruikten.

Deze collectie is mogelijk gemaakt dankzij een partnership tussen de Southern Oregon University Laboratory of Anthropology en de daaraan verbonden Hannon Library, in samenwerking met PAR Environmental Services, Inc.

Dit project is deels gefinancierd door de Jacksonville Friends of the Library.

 

DCCCD Digitale-archievencollectie

DCCCD Digitale-archievencollectie

Dallas County Community College District (DCCCD)

Deze collectie bevat gedigitaliseerde foto's, kranten, documenten en video's uit de archieven van Dallas County Community College District.

Documenten van Albert Chance uit de Tweede Wereldoorlog

Documenten van Albert Chance uit de Tweede Wereldoorlog

Gettysburg College

Een digitale collectie van het tweedewereldoorlogarchief van Albert Chance, die in Noord-Afrika en Italie diende in het 360e AAA Zoeklichtbataljon. De collectie bevat ruim 300 foto's van de hand van Albert Chance, die goed beeld geven van de toestand in Europa vanuit het perspectief van een soldaat. Zijn dagboek is een verslag van zijn oorlogservaringen vanaf het moment dat hij op 2 maart 1943 aan boord gaat van de Kungsholm, tot aan zijn eervol ontslag bij Fort Dix, New Jersey, op 15 september 1945. In zijn plakboek zitten verschillende bewaarde documenten en brieven, vaak in de vorm van V-post die hij in zijn dienstjaren naar huis stuurde.

Doris Ulmann-collectie

Doris Ulmann-collectie

Transylvania University

Doris Ulmann was een Amerikaanse fotografe, die het meest bekend is om de statige portretten van de mensen van Appalachia, met name ambachtslieden en muzikanten, die zij tussen 1928 en 1934 maakte. Dit is een kleine collectie met een aantal van de foto's van Doris Ulmann.

Mount Vernon Publications

Mount Vernon Publications

Fred W. Smith National Library for the Study of George Washington

Deze collectie bevat alle verschillende drukwerken die zijn gepubliceerd door de Mount Vernon Ladies' Association (MVLA), zoals boeken, blaadjes, brochures, informatiebladen, aankondigingen van evenementen, statuten, handboeken en reisgidsen. De jaarverslagen en notulen van het bestuur van de MVLA geven een achtergrond en informatie over de jaarlijkse activiteiten en aangelegenheden van de Mount Vernon Ladies' Association. Het materiaal beslaat de periode van 1854 tot heden.

Digitale collectie van The Daily Planet

Digitale collectie van The Daily Planet

Cowles Library, Drake University

In april 1979 brachten Larry Vint, Peter Lewis en Jon Bowermaster, oud-studenten van Drake University, het eerste nummer uit van de in totaal 120 edities van de gratis, alternatieve krant The Daily Planet. De naam werd later veranderd in The Planet. De krant versloeg nationaal en lokaal nieuws evenals kunst en entertainment. Of ze nu het agrarische beleid bespraken of de slechtste popsong die ooit was gemaakt, de medewerkers van de The Planet kwamen met een interessante en amusante krant waarin je de stem Des Moines herkende. The Planet werd gepubliceerd van 1979 tot 1982.

De digitale collectie van Women's Liberation Print Culture

De digitale collectie van Women's Liberation Print Culture

Duke University

Deze collectie bevat manifesten, toespraken, essays en andere materiaal waarin diverse aspecten van de vrouwenbeweging in de Verenigde Staten in de jaren 1960 en 1970 worden gedocumenteerd.

De Women's Liberation Movement verwijst naar een reeks van campagnes voor hervormingen op het gebied van reproductieve rechten, huiselijk geweld en gelijke beloning. Feministische printcultuur, zoals de voorbeelden in de collectie, ondersteunde de vrouwenbeweging, verspreidde de ideeën en zorgde voor verbinding met andere bewegingen voor sociale rechtvaardigheid.

De oorspronkelijke versie van deze digitale collectie werd samengesteld in 1997 door de toenmalige archivaris voor Women’s Studies van Duke University, Ginny Daley en professor bij Duke University Anne Valk om studenten in haar vak Social History of American Women te ondersteunen met studiemateriaal. Rosalyn Baxandall en Linda Gordon hebben ook bijgedragen aan de keuze van het materiaal in verband met de publicatie van hun boek Dear Sisters: Dispatches From The Women's Liberation Movement (Basic Books, 2001).

De onlangs gelanceerde collectie omvat scans van alle documenten. De tekst is volledig doorzoekbaar op tekstniveau. Foto's, folders, planningdocumenten en reacties op de protesten tegen de Miss America-verkiezing in 1968 en 1969 die ervoor zorgden dat het grote publiek aandacht kreeg voor de vrouwenbeweging, zijn toegevoegd aan de collectie.

De Bonbonnière-collectie

De Bonbonnière-collectie

Dana Hall School

Deze collectie bestaat uit studentenkrantjes met kwesties uit de periode van december 1890 tot juni 1893.

De Burrell-collectie

De Burrell-collectie

Bok Tower Gardens

Bok Tower Gardens in Lake Wales, Florida, werd onlangs benaderd door Larry Ellis, de achterkleinzoon van Horace Burrell, die de Singing Tower in de tuin heeft gebouwd. De heer Ellis en zijn vrouw Norma waren vanuit Ashburn, Virginia, zo'n 1600 kilometer komen rijden om de persoonlijke bezittingen van de heer Burrell en diens zoon Edward, te komen overhandigen. De collectie bevat twee handgeschreven dagboeken, een plakboek met krantenknipsels en heel veel gedetailleerde foto's van de bouw van de toren.

De digitale collectie over de wereldreizigster Jeana Yeager

De digitale collectie over de wereldreizigster Jeana Yeager

Texas A&M University-Commerce

Volgend in de voetstappen van andere pioniers van de Amerikaanse luchtvaart, werden Jeana Yeager en Dick Rutan de eersten die in december 1986 non-stop en zonder bijtanken de wereld rond vlogen. Een unieke prestatie in de geschiedenis van alles wat de mens tot nu toe heeft ondernomen. Afgezien van deze vlucht, waarmee zij een wereldrecord neerzette, zette Jeana Yeager in het begin van de jaren 1980 vele records voor afstand, snelheid en uithoudingsvermorgen.

De digitale collectie over de wereldreizigster Jeana Yeager is een klein onderdeel van items uit de Jeana Yeager-collectie, één van de grootste collecties luchtvaartmaterialen die openbaar beschikbaar is. De Jeana Yeager-collectie is gevestigd in de afdeling speciale collecties van de James G. Gee Library van Texas A&M University–Commerce.

The Gleason Waite Romer-collectie

The Gleason Waite Romer-collectie

Miami-Dade Public Library System

In 1925 kwam fotograaf Gleason Waite Romer naar Miami, Florida. In eerste instantie werkte hij voor een krant, later voor een bedrijf dat luifels maakte. Voor dat bedrijf documenteerde hij woningen. Vervolgens ging hij aan de slag als freelance fotograaf, waarbij hij belangrijke gebeurtenissen, mensen en plekken in de stad vastlegde op de gevoelige plaat. Zijn oeuvre wordt omschreven als een unieke verslaglegging van het "veranderende gezicht van Miami" en wordt geroemd om zijn historische waarde. De Romercollectie bevat ook beelden van andere fotografen. De fysieke collectie bevat circa 17.500 beelden in de vorm van negatieven, glasplaten en prentbriefkaarten en toont elk aspect van de groei en ontwikkeling van de stad Miami tussen de jaren 1880 en 1950.De gegevens die van de oorspronkelijke records zijn verzameld, zoals datums, namen en locaties, zijn letterlijk getranscribeerd.

Larry Jene Fisher-collectie

Larry Jene Fisher-collectie

Lamar University

Deze collectie vormt een afspiegeling van de uiteenlopende interesses en onuitputtelijke nieuwsgierigheid van Larry Jene Fisher, die ook wel de "Renaissance man of Souteast Texas" wordt genoemd.

De collectie bestaat voornamelijk uit fotonegatieven uit de late jaren 1930 tot de vroege jaren 1950 en geeft inzicht in de rijke beleving van Texas, zoals de ruige olieboorders van West Texas, de devotie van een katholieke kerk in Port Arthur, samendrijving van vee, de citrusvruchtenoogst in de Rio Grande-vallei en de Huntsville gevangenisrodeo.

Van de Fisher-collectie is met name zijn vastlegging van de Big Thicket, een bebost gebied ten noorden van Beaumont, van belang, omdat het gebied zo anders is dan de rest van het land. Fisher was een buitenstaander die het belang van de toen al snel verdwijnende traditionele volkse manieren van de regio inzag (en fotografeerde).

Toen Fisher naar het hart van de Big Thicket verhuisde, werd hem al snel gevraagd ook een ander bedreigd onderdeel van de regio—de biologische diversiteit, waaronder dieren en vleesetende planten, die in andere gebieden al waren uitgestorven—vast te leggen voor een lobby om te worden aangemerkt als nationaal park.

Verder was Fisher actief in de CAP (Civil Air Patrol, civiele luchtpatrouille), een vrijwillige organisatie die als doel had schepen te beschermen tegen aanvallen van Duitse onderzeeboten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zijn foto's van de CAP omvatten herinneringen aan de mannen die omkwamen en beelden van CAP-leden die tussen vluchten door ontspannen en poseren bij de vliegtuigen.

Arkansas and the Great War-collectie

Arkansas and the Great War-collectie

Butler Center for Arkansas Studies, Central Arkansas Library System

Het Butler Center biedt een grote collectie materialen over de Eerste Wereldoorlog, waaronder brieven, foto's, microfilms van soldaten die zich voor het leger hadden aangemeld en eruit werden ontslagen en andere materialen uit de eerste hand over burgers van de staat Arkansas die dienden in de Grote Oorlog. De onderzoeksruimte biedt tevens plaats aan een groot aantal bronnen uit tweede hand en is aangemeld voor verschillende online databanken die eenvoudig toegang geven tot miljoenen militaire records en ander bronnenmateriaal.

Hoogtepunten van de collecties zijn onder andere brieven van een marinier uit WOI, evenals correspondentie van een soldaat die in een ballonnencompagnie diende, evenals materialen aangaande Camp Pike (tegenwoordig Camp Joseph T. Robinson) en materialen aangaande het Eberts Training Field in Lonoke County.

 

The Dr. Bert J. Davidson Medical Bookplate Collection

The Dr. Bert J. Davidson Medical Bookplate Collection

Western University of Health Sciences

Ex-librissen worden sinds de 15e eeuw gebruikt om het eigendom van boeken te identificeren, en zijn vaak ontworpen en uitgevoerd door grafische kunstenaars.  Aanvankelijk toonden ze meestal heraldische motieven, maar in de afgelopen 125 jaar lag de nadruk op artistieke kwaliteiten en veel ex-librissen zijn voorbeelden van hoge kunst.  Er zijn veel verzamelaars van ex-librissen.

Alle ex-librissen die in deze collectie worden getoond, zijn van gevestigde en in sommige gevallen beroemde kunstenaars uit Nederland en België in de 20e eeuw.  De meeste hiervan zijn originele grafische werken, een paar zijn kopieën.  Ze hebben allemaal betrekking op geneeskunde, farmacie, tandheelkunde of psychologie.  Vele voegen interessante informatie en symbolen toe die betrekking hebben op de boekeigenaars. 

Documentencollectie van Claude en ZerNona Black

De documentencollectie van Claude en ZerNona Black

Trinity University Coates Library

De documenten van Claude en ZerNona Black zijn in oktober 2011 aangeschaft door de Coates Library.  De collectie is bijna drie kubieke meter groot en is een verslaglegging van de burgerrechten, activisten en de Baptistenkerk van Reverend Claude William Black, Jr. (1916-2009) en diens vrouw, ZerNona Stewart Black (1906-2005) in San Antonio, Texas.  

De documenten bestrijken de jaren vanaf begin 1900 tot en met 2009, en omvatten het werk van de bediening bij de Mount Zion First Baptist Church, waar Reverend Black meer dan 49 jaar predikant was; handgeschreven en getypte manuscripten en opnamen met betrekking tot preken, herdenkingen en verkenningen van religieuze doctrine en gemeenschapsdienst; dagelijkse agenda's, plakboeken, foto's, evenementenbrochures, politieke ephemera; krantenknipsels over gemeenteraad en deelname aan stadsevenementen; correspondentie met lokale en nationale figuren van maatschappelijk en politiek belang, waaronder Martin Luther King, Jr., A. Philip Randolph en Lyndon Baines Johnson; en uitvaartboekjes, buurtpublicaties en memorabilia die de geschiedenis onthullen van de Afro-Amerikaanse gemeenschap in San Antonio en haar plaats in de nationale burgerrechtenbeweging.

Documentencollectie van Edgar R. Hyde

Documentencollectie van Edgar R. Hyde

Norwich University Archives

Dr. Edgar Hyde diende in het Army Medical Corps tijdens de Tweede Wereldoorlog. Samen met het typoscript van zijn dagboek documenteren foto's van Dr. Hyde zijn tijd als hoofd van het 91st Evacuation Hospital, een semimobiel evacuatieziekenhuis met 400 bedden in het European Theater of Operations. De eenheid die oorspronkelijk werd aangewezen als het 6th Surgical Hospital, werd in 1942 opnieuw aangewezen als evacuatieziekenhuis.

Na zijn ontslag werkte hij meer dan vijfendertig jaar als arts in Northfield, VT, voor zowel de stad als voor de Norwich University. Zijn herinneringen weerspiegelen zijn opleiding aan het Dartmouth College en de Cornell University, evenals zijn medische praktijk na de Tweede Wereldoorlog.

 

Collectie middeleeuwse manuscripten uit de 12e tot 15e eeuw

Collectie middeleeuwse manuscripten uit de 12e tot 15e eeuw

University of Portland, Clark Library

De Clark Library van de University of Portland herbergt een kleine collectie middeleeuwse manuscripten uit de 12e tot 15e eeuw. De collectie bestaat uit manuscripten, fragmenten uit manuscripten, muzieknotaties en afzonderlijke bladen uit groter werk. Onder de gedigitaliseerde objecten bevinden zich werken van de heilige Antonius van Egypte; Hugo van Sint-Victor; Peter Lombard, bisschop van Parijs; en paus Sint Gregorius de Grote.

Collectie Apache National Forest History

Collectie Apache National Forest History

Apache County Library District

Het Apache County Library District heeft in samenwerking met andere organisaties en burgers een collectie met informatie en foto's over de geschiedenis van Apache County samengesteld. Hun doel is het verzamelen, behouden en beschikbaar maken van items over Apache County, Arizona die van historisch belang zijn.

De collectie ansichtkaarten van Myron Van Ark

De collectie ansichtkaarten van Myron Van Ark

Hope College, Van Wylen Library

Deze collectie biedt een overzicht van het gebied Holland, Michigan, aan de hand van ansichtkaarten uit de 19e en 20e eeuw die zijn verzameld door Myron Van Ark en zijn moeder. De collectie bestaat uit meer dan 450 afbeeldingen. Deze biedt een blik in het verleden van deze door Nederland beïnvloede stad, die van grote invloed is geweest op het culturele erfgoed van westelijk Michigan.

De collectie leerobjecten van het Frontier Digital Depot

De collectie leerobjecten van het Frontier Digital Depot

Frontier Nursing University

Het Frontier Digital Depot stelt een selectie informatieve materialen en academische publicaties ter beschikking aan Frontiers studenten, docenten, personeel en instructeurs, evenals andere geïnteresseerden.

De brievencollectie van Virginia Shewalter

De brievencollectie van Virginia Shewalter

Midpointe Library Systems

De collectie brieven van Virginia Shewalter bestaat uit de persoonlijke correspondentie van Virginia Shewalter. Deze brieven werden door haar geschreven tijdens haar dienst van 1942–1945 in het Women's Army Auxiliary Corps (WAAC) en het Women's Army Corps (WAC). In de brieven omschrijft zij haar legerervaringen in binnen- en buitenland. In haar diensttijd was zij gestationeerd in Engeland en Frankrijk en behaalde de rang van kapitein. Zij werd op 14 juli 1916 geboren in Dayton, Ohio, als tweede van de drie dochters van John L. en Mabel Shewalter. Zij behaalde haar middelbareschooldiploma aan de Union Township High School in West Chester en later haar Bachelor of Science in Education aan Miami University. Na de oorlog werkte Shewalter op de Amerikaanse luchtmachtbasis Wright-Patterson en de personeelsafdeling van het veteranenziekenhuis in Cincinatti. Later onderwees zij Engels aan de Lakota High School in Ohio. De brieven zijn volledig getranscribeerd en de volledige tekst kan worden doorzocht. Deze collectie is oorspronkelijk samengesteld door de West Chester Historical Society.  Dankzij hun vrijgevigheid en toewijding aan het behoud van de lokale geschiedenis kunnen wij deze digitale collectie ter beschikking stellen.

De collectie officiële verslagen van de Olympische Spelen

De collectie officiële verslagen van de Olympische Spelen

LA84 Foundation

De officiële verslagen van de Olympische Spelen zijn de meest uitgebreide historische documenten over elke editie van de Olympische Spelen. De verslagen worden opgesteld door het organisatiecomité van het gastland en omvatten doorgaans gedetailleerde informatie over de Spelen, de planning, de bouw, de activiteiten, het budget, de culturele activiteiten rondom de Spelen en de wedstrijdresultaten. Vaak bevatten de verslagen ook veel fotografisch materiaal van de Spelen. De collectie officiële verslagen van de Olympische Spelen bevat een verslag van vrijwel elke editie van de Olympische Spelen sinds de eerste moderne Spelen in 1896. Doorzoek de gehele collectie op basis van trefwoorden of selecteer een specifiek verslag van de Olympische Spelen in de onderstaande lijst.

De officiële sportresultaten zijn opgenomen in sets van meerdere volumes (zie de opmerking over volumes met resultaten). Vanaf de Olympische Spelen van 2000 in Sydney zijn de volledige resultaten voor elke sport en elk evenement gepubliceerd als afzonderlijke documenten.

 

De historische collectie van het South Dakota State Agency
Foto van Chad Coppess, staatsfotograaf

De historische collectie van het South Dakota State Agency

Ministerie van onderwijs van South Dakota/Staatsbibliotheek South Dakota

Beschrijving: de historische collectie van het South Dakota State Agency is een speciale collectie met historische publicaties van het staatsagentschap. De staatsbibliotheek van South Dakota heeft staatspublicaties die teruggaan tot het territoriale tijdperk. Deze publicaties kunnen nu eenvoudiger ingezien en bestudeerd worden doordat de collectie gedigitaliseerde exemplaren bevat.

Mondelinge geschiedvertellingen uit de "Historical Plymouth State"-collectie

Mondelinge geschiedvertellingen uit de "Historical Plymouth State"-collectie

Plymouth State University

Beschrijving: in 1978 werd een poging ondernomen om de onderwijsgeschiedenis van New Hampshire vast te leggen. Dit heeft geresulteerd in 20 interviews met leerkrachten uit de jaren 1890 tot midden van de jaren 1970. Hierin wordt geschetst hoe het was om in verschillende omgevingen les te geven; van een schooltje met één lokaal tot een stadse middelbare school. De interviews bevatten onder meer een interview met de eerste leraar speciaal onderwijs in de staat, evenals met een kunstdocent, een bibliothecaris en een directeur. Uit de opnames blijkt de evolutie van de onderwijzers, directeuren, leerlingen en het gedrag van de ouders. De opnames waren van oorsprong op cassette, maar er staan nu digitale exemplaren van online die zijn voorzien van de oorspronkelijke, uitgetypte transcripties.

De Gastav Johnson-collectie

De Gastav Johnson-collectie

South Dakota State Historical Society – staatsarchieven

De collectie bestaat uit glazen platen, proefdrukken en foto-briefkaarten die voornamelijk betrekking hebben op gebeurtenissen, taferelen en mensen uit Philip, South Dakota, en het omliggende gebied van Haakon County.

Zusters die aardappelen oogsten

De archieven van Saint Benedict's Monastery

College of Saint Benedict & Saint John's University

De archivarissen van het St. Benedict's Monastery, waar de zusters van de orde van St. Benedictus wonen, in St. Joseph, Minnesota, is een verslaglegging van de geschiedenis en missie van de katholieke orde met ruim 4.000 kunstvoorwerpen van 1857 tot heden.

DomenicoMorichini

Collectie Italiaanse pamfletten

Fordham University

Deze collectie van circa 1.600 korte, gedrukte pamfletten die in Italië zijn gedrukt, voornamelijk in de periode 1815–1880. Uit markeringen die op verschillende van de items zijn aangebracht, valt op te maken dat de collectie ooit eigendom was van kardinaal Carlo Luigi Morichini (1805–1879). De pamfletten geven een duidelijk beeld van hoe de katholieke kerk de veranderingen van de 19e eeuw ervoer en erop reageerde. In die periode was de Italiaanse eenwording, waarna er een secularisatie van burgerlijke, politieke en onderwijsinstellingen ontstond. Tijdens de eenwording, soms Risorgimento of "wedergeboorte" genoemd, verloor de kerk de politieke en administratieve controle over de Kerkelijke Staat, een groot deel van de landerijen op het Apennijns schiereiland en een groot deel van de controle en invloed op politieke en onderwijsinstellingen, die waren teruggeschroefd tot slechts een spirituele rol. Uit de pamfletten valt ook een duidelijke interesse van Morichini op te maken in de verschillende soorten liefdadigheidsinstellingen, met name de ziekenhuizen, gevangenissen, scholen en spaar- en leenorganisaties die ten behoeve van de armen werden opgericht. Het merendeel van de pamfletten is gepubliceerd in de voormalige territoria van de Kerkelijke Staat en met name in het noorden, waar Morichini actief was.

Art Muscle, Volume 9, nummer 5 (juni-juli, 1995)

De Art Muscle-collectie

University of Wisconsin–Milwaukee

Art Muscle Magazine (1986–1996) was een tweewekelijkse kunstpublicatie uit Milwaukee, Wisconsin. Het magazine was een initiatief van schrijfster, kunsthistorica en conservator Debra Brehmer tijdens haar Master aan de University of Wisconsin–Milwaukee. De eerste uitgave kwam uit in september 1986. Het blad had een democratische visie op kunst, van visuele kunst tot theater, dans, muziek, architectuur en vernaculaire ondernemingen. Art Muscle had een oplage van 20.000 exemplaren.

Safety Harbor-fotocollectie

Safety Harbor-fotocollectie

Safety Harbor Public Library

Deze collectie bevat diverse foto's over de geschiedenis van Safety Harbor van begin 1900 tot de jaren 1980.

Whitaker-ansichtkaartencollectie

Whitaker-ansichtkaartencollectie

Daviess County Public Library

De Whitaker-ansichtkaartencollectie bestaat uit een verzameling ansichtkaarten uit de vroege jaren 1900 die zijn verzonden naar de familie Whitaker in Livia, Kentucky, VS. De meeste kaarten zijn gericht aan Miss Katharyn Whitaker (1893–1976). Op de ansichtkaarten zijn verschillende onderwerpen te zien, zoals steden, landschappen, kunst, vakantie en familie. Ze werden samen met een aantal brieven, een dagboek en genealogisch onderzoek uit de nalatenschap van Mrs. Katharyn Leachman (Whitaker) geschonken.

Sexuality and University Archives Together-collectie

Doorsnede – Seksualiteits- en universiteitsarchieven samengevoegd

Widener University

De collectie Sexuality Archives van de Widener University is opgericht in 2009 door Molly Wolf. In deze collectie vinden we een doorsnede van de digitale collecties van zowel de Widener University Archives als de Sexuality Archives rond thema's als gender, seksualiteit, feminisme en LGBTQ-rechten. De collectie omvat afbeeldingen, pamfletten en boeken. Het materiaal wordt gepresenteerd in chronologische volgorde, zodat zichtbaar wordt hoe Widener en de voorgangers van dit instituut een afspiegeling vormen van de evolutie in het denken rond deze thema's.

Met CONTENTdm kunt u uw digitale collecties gemakkelijk samenstellen, conserveren en tonen op uw gepersonaliseerde website. Zo kunnen internationale gebruikers ze gemakkelijker vinden. Bovendien zorgt CONTENTdm dat uw hoofdbestanden veilig zijn en worden bewaakt in een in conserveringsarchief in de cloud, zodat ze voor altijd veilig zijn gesteld.

Beschikbaarheid van de service

  • CONTENTdm software voor het beheer van digitale collecties

    Overal beschikbaar (functionaliteiten kunnen verschillen per regio)

Meer informatie

Download de CONTENTdm-brochure

Download de CONTENTdm-brochure
Download de brochure (A4-formaat)