Nederland

  • Nederlands

Overzicht

NCC-IBL maakt gebruik van de bibliografische gegevens en de holdings in de GGC om alle IBL-aanvragen te matchen met de gezamenlijke collectie van de 400 Nederlandse bibliotheken op internet. Het systeem identificeert de deelnemende bibliotheken die aan het verzoek kunnen voldoen en toont een geprioriteerde lijst op basis van factoren als locatie. De aanvragende bibliotheek kan de aanbevelingen van het systeem negeren en een eigen voorkeursleverancier kiezen binnen de beperkingen van de leverende bibliotheek.

Vanaf het moment dat zij een aanvraag hebben ingediend, kan een bibliotheek de voortgang van de aanvraag volgen tot aan de levering. Het systeem biedt tevens opties voor het tracken en het versturen van rappels. Dit geldt ook bij teruggave.

Deelname van uw bibliotheek in IBL

Bibliotheken bepalen zelf de voorwaarden waaronder zij willen deelnemen in het systeem door bijvoorbeeld aan te geven hoeveel aanvragen zij per dag willen verwerken. Zij kunnen ook andere informatie opgeven, zoals het type bibliotheek en de regiocodes die het systeem gebruikt om de beste match te maken tussen verstrekkers en indieners.

Geavanceerd ingebouwd systeem voor betalingen van leenverkeer

NCC-IBL treedt op als clearinghouse voor betalingen van kleine bedragen tussen bibliotheken; er hoeven dus geen facturen of betalingen te worden afgehandeld buiten het systeem om. Er bestaat ook een mogelijkheid voor bibliotheken om accounts toe te kennen aan eindgebruikers die bijdragen aan de kosten van hun IBL.

Nauwkeurig en efficiënt IBL-systeem

NCC-IBL maakt gebruik van de kwalitatief hoogwaardige data in de GGC. Op die manier draait IBL soepel, omdat de metadata gedetailleerd en up-to-date zijn.

Ook voor uw eindgebruikers

Wanneer u het systeem gebruikt in combinatie met PiCarta, kunnen uw eindgebruikers – van academici en studenten tot onafhankelijke wetenschappers en onderzoekers – hun IBL-aanvragen direct vanuit het zoekresultaat plaatsen. Zij hebben dan zelfs een eigen depositorekening voor de afhandeling van kleine bedragen.