OCLC DeweyBrowser Tagcloud English  French  German  Spanish  Swedish  Vietnamese

Top 100 Dewey Classes — WCat

By Dewey Classification Number:
001.64  005.1  005.133  005.4469  005.72  005.8  006.3  051  081  150  158.1  170  192  193  194  230  248.4  301  327.73  330  333.7  338.9  348.01  372.4  378.73  398.2  415  500  510  519.5  530  557.3  610.73  613  613.7  613.71  616  616.89  616.8914  621.381  641.5  649.1  650.14  658  658.3  658.4  658.8  709.2  741.5  741.5973  745.5  759.13  759.2  759.4  759.5  780.92  780.924  781.65  781.66  782.1  782.42  791.43  791.4372  791.4572  791.4575  808  809  811  811.5  811.52  811.54  812.54  813  813.4  813.5  813.52  813.54  813.6  820.9  821  821.7  821.8  821.912  821.914  822.33  822.914  823  823.8  823.91  823.912  823.914  833.914  843  843.912  843.914  863  917.3  920  928.2  973 

By Vietnamese caption:
Tri thức  Lập trình máy tính, chương trình, dữ liệu  Lập trình máy tính, chương trình, dữ liệu  Lập trình máy tính, chương trình, dữ liệu  Lập trình máy tính, chương trình, dữ liệu  Lập trình máy tính, chương trình, dữ liệu  Các phương pháp tin học đặc biệt  Xuất bản phẩm nhiều kỳ tổng quát bằng tiếng Anh Mỹ  Sưu tập tổng quát bằng tiếng Anh Mỹ  Tâm lý học  Tâm lý học ứng dụng  Đạo đức học (Triết học đạo đức)  Quần đảo Britơn (British isles)  Đức và Áo  Pháp  Thiên chúa giáo; Thần học Thiên chúa giáo  Quy giáo, hành đạo và đời sống Thiên chúa giáo  Xã hội học và nhân loại học  Quan hệ quốc tế  Kinh tế học  Kinh tế học đất đai và năng lượng  Sản xuất  Luật, pháp quy, vụ án  Giáo dục sơ đẳng và tiểu học  Giáo dục đại học  Văn hoá dân gian  Ngữ pháp của dạng chuẩn ngôn ngữ; Cú pháp của dạng chuẩn ngôn ngữ  Khoa học tự nhiên và toán học  Toán học  Xác suất và toán ứng dụng  Vật lý học  Khoa học về trái đất Bắc Mỹ  Y học và sức khoẻ  Sức khoẻ và an toàn cá nhân  Sức khoẻ và an toàn cá nhân  Sức khoẻ và an toàn cá nhân  Bệnh tật  Bệnh tật  Bệnh tật  Vật lý học ứng dụng  Thực phẩm và đồ uống  Nuôi dạy con; chăm sóc người thiểu năng và ốm đau tại nhà  Quản lý và các dịch vụ phụ trợ  Quản lý nói chung  Quản lý nói chung  Quản lý nói chung  Quản lý nói chung  Lịch sử, địa lý, con người của mỹ thuật và nghệ thuật trang trí  Vẽ và tranh vẽ  Vẽ và tranh vẽ  Nghệ thuật trang trí  Lịch sử, địa lý, con người  Lịch sử, địa lý, con người  Lịch sử, địa lý, con người  Lịch sử, địa lý, con người  Âm nhạc  Âm nhạc  Nguyên lý chung và thể loại âm nhạc  Nguyên lý chung và thể loại âm nhạc  Thanh nhạc  Thanh nhạc  Biểu diễn công cộng  Biểu diễn công cộng  Biểu diễn công cộng  Biểu diễn công cộng  Tu từ học và sưu tập văn bản văn học của hai nền văn học trở lên  Lịch sử, mô tả, đánh giá phê bình từ ba nền văn học trở lên  Thơ Mỹ bằng tiếng Anh  Thơ Mỹ bằng tiếng Anh  Thơ Mỹ bằng tiếng Anh  Thơ Mỹ bằng tiếng Anh  Kịch Mỹ bằng tiếng Anh  Tiểu thuyết Mỹ bằng tiếng Anh  Tiểu thuyết Mỹ bằng tiếng Anh  Tiểu thuyết Mỹ bằng tiếng Anh  Tiểu thuyết Mỹ bằng tiếng Anh  Tiểu thuyết Mỹ bằng tiếng Anh  Tiểu thuyết Mỹ bằng tiếng Anh  Văn học Anh và Văn học Anh cổ (Ănglô-Xăcxông)  Thơ Anh  Thơ Anh  Thơ Anh  Thơ Anh  Thơ Anh  Kịch Anh  Kịch Anh  Tiểu thuyết Anh  Tiểu thuyết Anh  Tiểu thuyết Anh  Tiểu thuyết Anh  Tiểu thuyết Anh  Tiểu thuyết Đức  Tiểu thuyết Pháp  Tiểu thuyết Pháp  Tiểu thuyết Pháp  Tiểu thuyết Tây Ban Nha  Địa lý và du hành ở Bắc Mỹ  Tiểu sử, phả hệ học, huy hiệu    Hoa Kỳ 

Email us with your ideas, comments and suggestions.

OCLC Online Computer Library Center© 2006 OCLC Online Computer Library Center.  About DeweyBrowser | Terms and conditions
All copyright rights in the Dewey Decimal Classification system are owned by OCLC.
Dewey, Dewey Decimal Classification, DDC, OCLC, WebDewey and WorldCat are registered trademarks of OCLC.