Nederlands

WorldCat.org™

WorldCat.org partnerwebsites

De websites van deze partners linken door naar WorldCat.org en/of geven toegang tot andere informatie die op WorldCat gebaseerd is. Bibliotheken die hun holdings bijdragen aan WorldCat® worden via deze websites extra goed zichtbaar dankzij de syndicatieactiviteiten van de partners van OCLC. Dankzij syndicatie zijn er duidelijke links en worden gebruikers doorgeleid naar de onderstaande websites.

(Lijst in alfabetische volgorde)

Meer informatie over syndicatie voor bibliotheken via WorldCat.

Interesse in een partnership met OCLC?

Vertegenwoordigt u een commerciële of niet-commerciële organisatie, een bibliotheekdienst of informatieprovider? Als uw eindgebruikers zouden kunnen profiteren van extra toegang tot bibliotheekholdings en informatie via WorldCat, ga dan naar WorldCat.org voor meer informatie over onze partnershipprogramma's .