Nederlands

WorldCat.org partnerwebsites

Deze partnerwebsites tonen bronnenmateriaal in bibliotheken door naar WorldCat.org te linken, waar mensen kunnen zien welke bibliotheken items in bezit hebben waarin zij geïnteresseerd zijn. Zoekers worden vanaf WorldCat.org direct doorgeleid naar de bibliotheekwebsite om te zien of een item beschikbaar is.

(Lijst in alfabetische volgorde)

Wilt u met ons samenwerken en ook duizenden bibliotheken in de wereld bereiken?

Werkt u voor een commerciële of niet-commerciële organisatie, een bibliotheekdienst of informatieprovider? Kunnen uw eindgebruikers profiteren van extra toegang tot bibliotheekbezit en informatie via WorldCat? Lees dan meer over onze partnershipprogramma's.