Nederlands

WorldCat.org™

WorldCat.org partnerwebsites

Deze partnerwebsites linken naar WorldCat.org. Hier staan lijsten met bibliotheken die dat item in bezit hebben. Zo wordt benadrukt dat er ook bibliotheekbronnen beschikbaar zijn. Vanuit WorldCat.org kunnen zoekers doorklikken naar de website van een bibliotheek om de beschikbaarheid van dat item te controleren. De bibliotheekcollecties op WorldCat.org zijn van bibliotheken die hun collecties in WorldCat® hebben staan via een abonnement voor OCLC Cataloging and Metadata en WorldCat Discovery.

(Lijst in alfabetische volgorde)

Meer informatie over syndicatie voor bibliotheken via WorldCat.

Interesse in een partnership met OCLC?

Werkt u voor een commerciële of niet-commerciële organisatie, een bibliotheekdienst of informatieprovider? Kunnen uw eindgebruikers profiteren van extra toegang tot bibliotheekbezit en informatie via WorldCat? Ga dan naar WorldCat.org voor meer informatie over onze partnershipprogramma's .

Veel mensen beginnen te zoeken op zoekmachines en andere websites. WorldCat.org zorgt dat het bronnenmateriaal van uw bibliotheek ook daar te vinden is. Door betere vindbaarheid onderstrepen we het belang van bibliotheken als bron van informatie. Bovendien zorgen we dat iedereen snel en gemakkelijk toegang krijgt tot informatie in bibliotheken in de buurt of ver weg.

Beschikbaarheid van de service

  • Overal beschikbaar

Geplande evenementen

Houd deze ruimte in de gaten voor geplande webinars

On-demand webinars

Laatste nieuws

Houd deze ruimte in de gaten voor nieuws over WorldCat.org.

Al het nieuws over WorldCat.org »