Nederlands

Relais™ ILL

Relais ILL is een uiterst flexibel open systeem dat op standaarden is gebaseerd, waarmee bibliotheken hun werkprocessen voor interbibliothecair lenen kunnen automatiseren. Relais ILL maakt het mogelijk voor uw bibliotheek om zonder tussenkomst van uw medewerkers, aanvragen te versturen en te ontvangen vanuit meerdere systemen, waaronder WorldShare ILL. Verder maakt Relais ILL het gemakkelijk voor uw bibliotheekgebruikers om de items die ze zoeken, online te vinden, aan te vragen en in de gaten te houden.

Request information:
Canada | canada_orders@oclc.org
Australia | anz@oclc.org