Nederlands

Over RDA

RDA (Resource Description and Access), is de nieuwe catalogisatiestandaard die AACR2 gaat vervangen. RDA biedt bibliotheken de mogelijkheid flinke veranderingen aan te brengen in de manier waarop bibliografische data worden gecreëerd en gebruikt. RDA is gepubliceerd in juli 2010 en is nu beschikbaar. Enkele bibliotheken hebben deze standaard al in gebruik genomen in hun catalogiseerwerk. De Library of Congress meldt RDA op 31 maart 2013 volledig te hebben geïmplementeerd. Ter voorbereiding op de implementatie van RDA binnen uw bibliotheek hebben wij een lijst met enkele beschikbare bronnen samengesteld. Deze bevat onder andere artikelen over de activiteiten van OCLC inzake de implementatie van RDA en bronnen van de ALA, LC en anderen.

Wilt u meer weten over RDA? Ga naar de website van de Joint Steering Committee for Development of RDA.