Nederlands

Verbeteren van de zichtbaarheid en toegankelijkheid van open content.

OCLC werkt met overheidsinstanties, uitgevers, aggregators, bibliotheken en de gemeenschappen die zij bedienen aan de verbetering van de zichtbaarheid en toegankelijkheid van open content (vrij of gratis toegankelijke informatie).

Wij brengen de kracht van het grootste samenwerkingsverband van bibliotheken ter wereld voor de ondersteuning van grootschalige initiatieven op het gebied van open access (OA). Wij brengen zichtbaarheid voor deze open content voor uitgevers en contentleveranciers. Wij helpen voorrang te geven aan open collecties voor optimale vindbaarheid en toegang voor bibliotheken en hun gebruikers.

illo_publisher

Uitgevers

Wij werken met leveranciers aan het bieden van content en services die alle soorten collecties gebruiken en om zo een inclusievere en rijkere ervaring te bieden aan gebruikers.

Meer informatie

illo_library

Bibliotheken

Wij creëren efficiëntere manieren om open content te beheren door het bieden van geïntegreerde werkprocessen, superieure discovery en vervulling van aanvragen.

Meer informatie

illo_researcher

Onderzoekers

Wij maken open content beter vindbaar en toegankelijk via de voortdurend groeiende collecties van onze bibliotheken en onze discovery-services die zeer gebruiksvriendelijk zijn.

Meer informatie


Uitgevers

Open access en de publicatie van open content heeft een fundamentele verschuiving veroorzaakt voor uitgevers, aggregators en makers van inhoud.

We werken in partnership met contentproviders uit de hele wereld voor zowel oorspronkelijk gepubliceerd en open content materiaal om zo een rijkere ervaring te bieden aan gebruikers, waarbij alle verschijningsvormen zijn meegenomen.

OCLC werkt al meer dan 20 jaar met 's werelds meest toonaangevende contentproviders om te zorgen dat er hoogwaardige content in WorldCat en de bibliotheekservices van OCLC worden opgenomen. Vandaag werken we met 350 partners, waarvan er bijna 100 volledig of hybride peer-reviewed OA-materiaal leveren, waaronder boeken, tijdschriften, proefschriften en audiovisueel materiaal. Dankzij deze partnerships maken we WorldCat tot de primaire bron voor de geïntegreerde discovery van zowel open content als gelicentieerd materiaal.

Wilt u ook iets doen? Uitgevers en aggregators van open content kunnen via onderstaande link contact opnemen met het Business Development team van OCLC. Organisaties die metadata over hun open collecties willen toevoegen aan WorldCat kunnen de Digital Collection Gateway gebruiken als gratis self-service tool.

illo_publishers

Bibliotheken

Bibliotheken zijn belast met het voortdurend zoeken naar de juiste balans tussen beperkte budgetten en hun prioriteiten, terwijl ze ook nog moeten blijven voldoen aan de verwachtingen en behoeften van hun gebruikers.

Wij creëren efficiëntere manieren om open content te beheren door het bieden van geïntegreerde werkprocessen, superieure discovery en vervulling van aanvragen.

Een van de meest belangrijke factoren voor de toegang tot informatie is de zichtbaarheid van de collecties van een bibliotheek. Ons werk om open content te prioriteren naast gelicentieerde inhoud - en ons succes bij het bereiken van gebruikers via de zoekmachines en populaire websites die zij het meest bezoeken - is ongeëvenaard in de informatiesector. Wij zijn voortdurend op zoek naar nieuwe samenwerkingsverbanden en mogelijkheden om het gebruik en de impact van bibliotheekbronnen te vergroten.

De WorldCat knowledge base bevat op dit moment bijna 500 open collecties die via de WorldShare Collection Manager kunnen worden beheerd.

illo_libraries

Onderzoekers

Het kan moeilijk zijn voor onderzoekers om te navigeren tussen betaalde en gratis content en om precies de informatie te vinden die ze zoeken.

Wij zorgen dat open content beter vindbaar en toegankelijk wordt via onze voortdurend groeiende collecties en gebruiksvriendelijke discovery-services.

Gebruikers van WorldCat Discovery en bezoekers van WorldCat.org kunnen hun zoekresultaten beperken tot een subset van brondatabases waarvan bekend is dat zij toegang geven tot open content. Deze content zal nog verder toenemen doordat wij samenwerken met leveranciers die metadata toevoegen, waardoor we OA-content sneller kunnen identificeren. Bovendien kunnen gebruikers van WorldCat Discovery profiteren van een nieuwe integratie met Impactstory/Unpaywall. Als een verwijzing een DOI (digital object identifier) bevat, maakt WorldCat Discovery gebruik van de ongekende kracht van Unpaywall voor het beoordelen van linkkwaliteit om ervoor te zorgen dat gebruikers direct en goed naar de volledige tekst worden geleid. 

illo_researchers

Enquêteresultaten: de interesse voor open content groeit

Global Council van OCLC (in samenwerking met OCLC Research) ondervroeg bibliotheken over de hele wereld naar hun open content-inspanningen, investeringen en meningen. De belangrijkste punten van 705 bibliotheken in 82 landen waren: de belangstelling van bibliotheken voor open content groeit, ze willen snel vooruitgang boeken en zij geloven dat OCLC een rol kan spelen bij het ondersteunen van hun open content-inspanningen.

Cover: enquêteresultaten open content

Succesverhaal: Open Access Digital Theological Library

De Open Access Digital Theological Library (OADTL) heeft een duidelijke ethische missie: hoogwaardige content over godsdienstwetenschap openbaar toegankelijk maken voor de hele wereld via een beheerde zoekfunctie.

“We willen niet alleen bestaande content leveren aan een wereldwijd publiek, we willen iedereen een stem geven,” aldus Thomas Phillips, directeur van de Digital Theological Library. “We cureren ongeacht het religieuze perspectief en zonder vooroordelen over ideologie.” 

Foto: Open Access Digital Theological Library (OADTL)-team

Distinguished Seminar Series: "Het algemeen belang van Open Access en informatie"

In november 2017 sprak Char Booth, adjunct-decaan van de universiteitsbibliotheek van California State University San Marcos, als onderdeel van de OCLC Distinguished Seminar Series. In deze presentatie ging zij in op de enorme impact die open access heeft gehad op publicaties en wetenschappelijke communicatie. Toch is het een feit dat wie je bent, hoeveel je verdient en hoe je onderzoek doet, ernstig van invloed is op de beschikbaarheid van informatie. In deze sessie werd open access onderzocht vanuit het perspectief van informatievoorrecht, met actiepunten die bibliotheken en betrokken organisaties kunnen ondernemen om de toegangsongelijkheid te verkleinen en zo sociale en economische rechtvaardigheid te stimuleren.

photo_char_booth

Extra informatie

De verschuiving naar openstelling bij universitaire en onderzoeksbibliotheken wereldwijd
Meer informatie over de bevindingen van onze enquête over open content en wat deze ons vertellen over hoe universitaire en onderzoeksbibliotheken de overstap maken naar openstelling.

OCLC en open content
In deze korte presentatie geven leden van de werkgroep open content van OCLC een overzicht van onze inzet en activiteiten voor het integreren van open content in het werkproces van de bibliotheek.

Checklist voor open content
Overweeg deze vragen en praktische tips tijdens uw OA-traject.

Unlock the Value of Open Content
Dit programma, dat oorspronkelijk werd gepresenteerd op ER&L 2019, door de presentatoren Swetta Abeyta van Saint Mary's College of California, Jill Emery van Portland State University, en Danielle Bromelia van OCLC, gaf een actueel overzicht van de leveringstoestand van open access met voorbeelden van huidige oplossingen vanuit het perspectief van bibliothecarissen en serviceproviders van bibliotheken.


Geplande evenementen

Meld u aan voor deze speciale evenementen waar OCLC spreekt over open access.

Uit de OCLC Next blog


OCLC is trots op haar participatie en stem in de Open Access-beweging, in samenwerking met geweldige verenigingen en partners als COAR, SPARC, IIIF, ORCidDataCite en vele anderen. Wij ondersteunen ontwikkelingen op het gebied van nationale en regionale infrastructuren, evenals verbeteringen aan MARC-records voor de identificatie van open content.