Nederlands

Betere zichtbaarheid en toegankelijkheid van open content

icon_open_access

OCLC werkt met overheidsinstanties, uitgevers, aggregators, bibliotheken en de gemeenschappen die zij bedienen aan de verbetering van de zichtbaarheid en toegankelijkheid van open content (vrij of gratis toegankelijke informatie).

Wij zetten de kracht in van 's werelds grootste samenwerkingsverband van bibliotheken voor de ondersteuning van grootschalige initiatieven op het gebied van open access (OA). Wij brengen zichtbaarheid voor deze open content voor uitgevers en contentleveranciers. Wij helpen voorrang te geven aan open collecties voor optimale vindbaarheid en toegang voor bibliotheken en hun gebruikers.

Pictogram: Uitgever

Uitgevers

Wij werken met leveranciers aan het bieden van content en services die alle soorten collecties gebruiken en om zo een inclusievere en rijkere ervaring te bieden aan gebruikers.

Pictogram: Bibliotheek

Bibliotheken

Wij creëren efficiëntere manieren om open content te beheren door het bieden van geïntegreerde werkprocessen, superieure discovery en honorering van aanvragen.

Pictogram: Onderzoeker

Onderzoekers

Wij maken open content beter vindbaar en toegankelijk via de voortdurend groeiende collecties van onze bibliotheken en onze discovery-services die zeer gebruiksvriendelijk zijn.


Open access beter vindbaar maken in de toekomst

Pictogram: Open Access Discovery

OCLC Research onderzoekt in samenwerking met twee Nederlandse bibliotheekconsortia — Universiteitsbibliotheken en Nationale Bibliotheek (UKB) en Samenwerkingsverband Hogeschoolbibliotheken (SHB) — manieren waarop academische bibliotheken de vindbaarheid van wetenschappelijke, peer-reviewed open access (OA) publicaties kunnen verbeteren. Bij dit project wordt onderzocht hoe medewerkers van Nederlandse universiteiten en hogescholen wetenschappelijke, peer-reviewed OA-publicaties integreren in de zoekworkflows van hun gebruikers.

Het doel van dit project is om onderbouwde informatie te verstrekken die bibliotheken helpt de vindbaarheid te verbeteren van door vakgenoten beoordeelde OA-publicaties die binnen en buiten hun instelling zijn geproduceerd; belangrijke tools te ontwikkelen en verfijnen om de vindbaarheid te beoordelen van de OA-bronnen die ze aanbieden aan hun gebruikers; en de zoekervaring te verbeteren door OA-publicaties op te nemen in de workflows van gebruikers.

Meer over het project


Uitgevers

Uitgevers en aggregators staan voor nieuwe uitdagingen met de verschuiving naar open content.

Bij OCLC werken we samen met contentproviders uit de hele wereld voor zowel oorspronkelijk gepubliceerd als open content-materiaal om zo een rijkere ervaring te bieden aan gebruikers, waarbij alle verschijningsvormen worden meegenomen.

We werken al meer dan 20 jaar samen met 's werelds toonaangevende contentproviders om records voor inhoud van hoge kwaliteit in de bibliotheekservices van WorldCat® en OCLC op te nemen. Momenteel werken we samen met meer dan 400 partners, die miljoenen volledig of hybride peer-reviewed open access-materialen leveren, waaronder boeken, tijdschriften, onderzoeksrapporten en ander materiaal leveren. Dankzij deze samenwerking maken we WorldCat tot de primaire bron voor de geïntegreerde discovery van zowel open content als gelicentieerd materiaal.

Wilt u ook iets doen? Neem contact op met ons Business Development-team voor meer informatie. Organisaties die metadata over hun open collecties willen toevoegen aan WorldCat kunnen de self-serviceDigital Collection Gateway gratis gebruiken.

Foto: Een vrouw die op een laptop aan een document werkt

Bibliotheken

Bibliotheken zoeken een evenwicht tussen budgetten en prioriteiten om te voldoen aan de veranderende verwachtingen van hun gemeenschappen.

We helpen bibliotheken om open content beter te beheren dankzij geïntegreerde werkprocessen en naadloze vindbaarheid en honorering van leenaanvragen.

Ons werk om open content te prioriteren naast gelicentieerde inhoud - en ons succes bij het bereiken van gebruikers via de zoekmachines en populaire websites die zij het meest bezoeken - is ongeëvenaard in de informatiesector. Wij zijn voortdurend op zoek naar nieuwe samenwerkingsverbanden en mogelijkheden om het gebruik en de impact van bibliotheekbronnen te vergroten.

De WorldCat knowledge base bevat op dit moment meer dan 950 open collecties die via de WorldShare Collection Manager kunnen worden beheerd.

Foto: WorldShare Collection Manager-interface

Onderzoekers

Onderzoekers spitten door zowel betaalde als open content om precies de informatie te vinden die ze nodig hebben.

Met het uitbreiden van open collecties en gebruiksvriendelijke zoekfuncties maken we open content beter vindbaar en toegankelijk.

Onze collectie open content blijft groeien, omdat we samenwerken met providers om metadata toe te voegen en open access-content sneller te identificeren. WorldCat Discovery-gebruikers en WorldCat.org-bezoekers kunnen hun zoekresultaten beperken tot open contentbronnen. Bovendien worden links naar fulltext nauwkeurig beoordeeld op snelle en goede toegang dankzij de integratie van WorldCat Discovery met ImpactStory en Unpaywall.

We onderschrijven de aanbevolen werkwijzen in NISO RP-19-2020, Open Discovery Initiative: Promoting Transparency in Discovery. Meer informatie over OCLC steunt het NISO Open Discovery Initiative..

Foto: Een vrouw die iets leest op een laptop in een bibliotheek

Internationaal perspectief: activiteiten, investeringen en inzichten op het gebied van open content

Een rapport uit juli 2020 van OCLC Research, Open content-activiteiten in bibliotheken: dezelfde richting, verschillende trajecten - bevindingen van de enquête in 2018 van OCLC Global Council, biedt inzicht in de huidige breedte van de universiteit en onderzoekt de open-contentactiviteiten van de bibliotheek en geeft inzicht in toekomstige richtingen.

Dit rapport is het resultaat van de inspanningen van leden van OCLC om de vraag te beantwoorden: "Wat is de status van open access en open content in bibliotheken over de hele wereld?" De OCLC Global Council heeft in samenwerking met OCLC Research vanaf 2018 een enquête over open content uitgevoerd. De brede definitie van de enquête van open-contentactiviteiten in de bibliotheek en de wereldwijde reikwijdte ervan biedt een nieuw perspectief binnen de bibliotheekgemeenschap en onthult de volwassenheid en veelzijdigheid van deze activiteiten.

Open content-activiteiten in bibliotheken: dezelfde richting, verschillende trajecten - bevindingen van de enquête in 2018 van OCLC Global Council

Extra nieuws en bronnen

OCLC ondersteunt bibliotheken, onderzoekers, docenten en studenten met open access content via WorldCat
OCLC ondersteunt bibliotheken, onderzoekers, docenten en studenten met hoogwaardige open access content die vindbaar en vrij toegankelijk is via WorldCat Discovery en WorldCat.org.

Opname: de verschuiving naar openstelling bij universitaire en onderzoeksbibliotheken wereldwijd
Meer informatie over de bevindingen van onze enquête over open content en wat deze ons vertellen over hoe universitaire en onderzoeksbibliotheken de overstap maken naar openstelling.

Maak open content vindbaar om te delen met de wereld
De Open Access Digital Theological Library (OADTL) heeft een duidelijke ethische missie: hoogwaardige content over godsdienstwetenschap openbaar toegankelijk maken voor de hele wereld via een beheerde zoekfunctie. “We willen niet alleen bestaande content leveren aan een wereldwijd publiek, we willen iedereen een stem geven”, aldus Thomas Phillips, directeur van de Digital Theological Library. “We cureren ongeacht het religieuze perspectief en zonder vooroordelen over ideologie.”

Het algemeen belang van Open Access en toegang tot informatie 
In november 2017 sprak Char Booth, adjunct-decaan van de universiteitsbibliotheek van California State University San Marcos, op de OCLC Distinguished Seminar Series. In deze presentatie ging zij in op de enorme impact die open access heeft gehad op publicaties en wetenschappelijke communicatie. Toch bepaalt wie u bent, hoeveel u verdient en hoe u onderzoek doet, in grote mate de toegankelijkheid van informatie. Char onderzocht open access vanuit het perspectief van informatieprivilege. Zij benoemt actiepunten voor bibliotheken en roept betrokken organisaties op om de toegangsongelijkheid te verkleinen en te komen tot sociale en economische rechtvaardigheid.

​Checklist voor open content
Overweeg deze vragen en praktische tips tijdens uw open content-traject.


Geplande evenementen

Meld u aan voor deze speciale evenementen waar OCLC spreekt over open access.

Er zijn op dit moment geen evenementen over open access-onderwerpen gepland.

Uit de OCLC Next blog


OCLC is trots op haar participatie en stem in de Open Access-beweging, op de samenwerking met geweldige verenigingen en partners als COAR, SPARC, IIIF, ORCid, DataCite en vele andere. Wij ondersteunen ontwikkelingen op het gebied van nationale en regionale infrastructuren, evenals verbeteringen aan MARC-records ten behoeve van de vindbaarheid van open content.