Nederlands

OCLC steunt het NISO Open Discovery Initiative

OCLC onderschrijft de aanbevolen werkwijzes in NISO RP-19-2020, Open Discovery Initiative: Promoting Transparency in Discovery.

OCLC is een contentneutrale organisatie. Wij publiceren geen content. Wij richten ons erop informatiezoekers in staat te stellen op één plek bronnenmateriaal te vinden van zoveel mogelijk leveranciers.

OCLC WorldCat Discovery geeft toegang tot een centrale index met meer dan 3100 collecties van vooraanstaande internationale contentleveranciers. De data- en linkfunctionaliteit van de WorldCat knowledge base maken het mogelijk om van de zoekresultaten direct door te linken naar gelicentieerde content. OCLC werkt met diverse contentleveranciers om toegang te geven tot hun content via de centrale index en de knowledge base. De zoekresultaten zijn onafhankelijk. Er wordt geen voorrang gegeven aan speciale onderwerpen of contentcollecties.


De zichtbaarheid en toegankelijkheid van open content verbeteren

OCLC werkt al ruim 20 jaar samen met de meest toonaangevende leveranciers ter wereld van open content-materiaal. Een deel van dat materiaal werd traditioneel gepubliceerd om de ervaring van gebruikers inclusiever te maken en te verrijken.

Wij zetten de kracht in van 's werelds grootste samenwerkingsverband van bibliotheken voor de ondersteuning van grootschalige initiatieven op het gebied van open access. Wij brengen zichtbaarheid van deze open content voor uitgevers en contentleveranciers, waaronder volledig of hybride open access-materiaal dat door vakgenoten is beoordeeld. Wij helpen voorrang te geven aan open collecties voor optimale vindbaarheid en toegang voor bibliotheken en hun gebruikers. Dit doen wij door toegang te geven tot meer dan 700 open collecties in de WorldCat knowledge base via WorldCat Discovery en WorldCat.org™.

Hieronder vindt u de antwoorden van OCLC op de updates van de "Best Practices for Discovery Service Providers" van juni 2020. [Download de checklist.]

Wij werken doorlopend aan de verdere ontwikkeling van WorldCat Discovery om de aanbevolen werkwijzen toe te passen.


Antwoorden van OCLC op de Discovery Provider Conformance Checklist

Laatst bijgewerkt: 4 april 2023

Marktproduct: WorldCat Discovery

J/N/G Aanbeveling Referentie Opmerking
  Zoekservice biedt overzicht op collectieniveau voor bibliotheekgebruikers. 3.3.1.1  
J

Leverancier

3.3.1.1 Gedetailleerde lijst van centrale indexcollecties beschikbaar via oc.lc/discoveryindex
J

Marktproduct

3.3.1.1 Gedetailleerde lijst van centrale indexcollecties beschikbaar via oc.lc/discoveryindex
J

Titels in KB

3.3.1.1 Bekijk een lijst van collecties in de WorldCat knowledge base
J

Titels in centrale index

3.3.1.1 Totaal aantal weergegeven records op de WorldCat Discovery-website
N

Aantal unieke records in de centrale index

3.3.1.1 Totaal aantal weergegeven records op de WorldCat Discovery-website
J

Percentage records met volledig doorzoekbare tekst in de centrale index

3.3.1.1 Beschikbaar op verzoek, ingediend via support@oclc.org.
G

Percentage records met doorzoekbare uittreksels in de centrale index

3.3.1.1 Beschikbaar op collectieniveau op verzoek, ingediend via support@oclc.org.
G

Percentage records met doorzoekbare onderwerpen in de centrale index

3.3.1.1 Beschikbaar op collectieniveau op verzoek, ingediend via support@oclc.org
J

Percentage artikelen dat gratis te lezen is

3.3.1.1 Dienst toont artikelen wanneer de benodigde metadata beschikbaar is. Percentages zijn beschikbaar op verzoek, ingediend via support@oclc.org. Bekijk lijst van 100% gratis te lezen collecties.
J

Datum van laatste productupdate

3.3.1.1 Beschikbaar op verzoek.  Data variëren per contentprovider. Een gedateerde lijst van centrale indexcollecties is beschikbaar op oc.lc/discoveryindex
J

Datum van laatste rapportupdate

3.3.1.1 De centrale indexlijst beschikbaar op oc.lc/discoveryindex is gedateerd.
  Zoekservice biedt overzicht op titelniveau voor bibliotheekgebruikers. 3.3.1.2  
J

Titel

3.3.1.2 Een lijst met collecties in de WorldCat knowledge base is beschikbaar op de OCLC-website. Raadpleeg gegevens op titelniveau van contentproviders over individuele collecties.
J

Standaard kenmerk

3.3.1.2 Een lijst met collecties in de WorldCat knowledge base is beschikbaar op de OCLC-website. Raadpleeg gegevens op titelniveau van contentproviders over individuele collecties.
J

Inhoud formaat

3.3.1.2 Een lijst met collecties in de WorldCat knowledge base is beschikbaar op de OCLC-website. Raadpleeg gegevens op titelniveau van contentproviders over individuele collecties.
J

Soort inhoud

3.3.1.2 Een lijst met collecties in de WorldCat knowledge base is beschikbaar op de OCLC-website. Raadpleeg gegevens op titelniveau van contentproviders over individuele collecties.
J

Datumbereik of publicatiedatum

3.3.1.2 Een lijst met collecties in de WorldCat knowledge base is beschikbaar op de OCLC-website. Raadpleeg gegevens op titelniveau van contentproviders over individuele collecties.
J

Aantal records in de centrale index

3.3.1.2  
J

Percentage records met volledig doorzoekbare tekst in de centrale index

3.3.1.2 Beschikbaar op verzoek, ingediend via support@oclc.org.
J

Percentage records met doorzoekbare uittreksels in de centrale index

3.3.1.2 Beschikbaar op verzoek, ingediend via support@oclc.org.
J

Percentage records met doorzoekbare onderwerpen in de centrale index

3.3.1.2 Beschikbaar op verzoek, ingediend via support@oclc.org.
N

Percentage artikelen dat gratis te lezen is

3.3.1.2 Bekijk lijst van 100% gratis te lezen collecties.
N

Datum van laatste rapportupdate

3.3.1.2  
  Distributie van metadata-elementen 3.3.1.3  
J

Bied gegevens aan in downloadbare vorm

3.3.1.3 (1)  
J

Bied gegevens aan in door tabs gescheiden tekstbestanden

3.3.1.3 (2)  
N

Gebruik naamgevingsconventie ProviderName_YYYY-MM-DD.csv

3.3.1.3 (3) Naamgevingsconventie wordt beheerd door contentproviders.
J

Bied maandelijkse rapporten aan

3.3.1.3 (4)  
J

Beveiligde toegang tot de rapporten

3.3.1.3 (5)  
  Koppelen 3.3.2  
J

Zoekservice maakt geen onderscheid tussen de    contentproviders die bijdragen aan de dienst.

3.3.2 (1)  
J

Er worden manieren aangeboden waarmee bibliotheken voorkeuren kunnen instellen met betrekking tot welke platformen aan gebruikers als linkdoelen worden gepresenteerd en in welke volgorde of met welke prioriteit dit gebeurt.

3.3.2 (2)  
J

Zoekservice bevestigt dat geen onderscheid gemaakt wordt met betrekking tot content die geïndexeerd wordt en resultaten die getoond worden aan gebruikers. Hierover wordt ieder jaar een verklaring gepubliceerd.

3.3.2 (3)  

J

Zoekservice gebruikt een algoritme dat geen onderscheid maakt tussen contentproviders voor het genereren van resultatensets en het bepalen van relevantierangorde en linkvolgorde.

3.3.2 (4)  
G

Bibliotheken kunnen de presentatie van links met betrekking tot een bepaald resultaat zelf configureren.

3.3.2 (5)  
J

Zoekservice informeert contentproviders en bibliotheken wanneer er wezenlijke veranderingen in de zoekservice worden aangebracht die mogelijk van invloed zijn op de resultatenset of de relevantierangorde of linkvolgorde van de resultaten. 

3.3.2 (6)  
  Bestandsformaten en overdrachtsmethoden 3.3.3  
J

Biedt een beschrijving van mogelijkheden, beperkingen en voorkeuren met betrekking tot de manier waarop contentproviders gegevens dienen aan te leveren voor de meest effectieve indexering door de zoekservice.

3.3.3 (1)  
J

Communiceert met contentproviders wanneer formaat, schema of overdrachtsmethoden van invloed zijn op de functies of prestaties van de zoekservice.

3.3.3 (2)  
J

Gebruikt afgesproken robuuste coderingsschema's voor metadata.

3.3.3 (3)  
J

Gebruikt afgesproken methode en planning voor het aanleveren van metadata.

3.3.3 (4)  
J Zoekservice biedt volgens schema COUNTER-conforme gebruiksrapporten aan alle contentproviders 3.3.4.1.1 OCLC levert gegevens aan Google Analytics voor toegang met behulp van de Google Analytics-abonnementen van individuele bibliotheken.
J Zoekservice bevat een doorverwijzende URL die de zoekservice identificeert bij het linken naar contentplatforms of linkresolvers. 3.3.4.1.2 OCLC levert gegevens aan Google Analytics voor toegang met behulp van de Google Analytics-abonnementen van individuele bibliotheken.
J Zoekservice biedt gebruiksgegevens aan bibliotheken. 3.3.4.2  
J

Rapporteer over het totale aantal zoekopdrachten per maand.

3.3.4.2 (1)  
J

Rapporteer over het totale aantal unieke bezoekers per maand.

3.3.4.2 (2)  
J

Rapporteer over het totale aantal click-throughs per maand.

3.3.4.2 (3)  
J

Rapporteer over de top 500 zoekopdrachten van de afgelopen periode.

3.3.4.2 (4) OCLC levert gegevens aan Google Analytics voor toegang met behulp van de Google Analytics-abonnementen van individuele bibliotheken.

J

Rapporteer over de top 100 naar de zoekservice doorverwijzende URL's van de afgelopen periode.

3.3.4.2 (5) OCLC levert gegevens aan Google Analytics voor toegang met behulp van de Google Analytics-abonnementen van individuele bibliotheken.
G Zoekservice geeft de “gratis te lezen” indicator weer en biedt het licentiereferentie-element voor alle content waarop deze is toegepast.  3.3.5

Deze metadata wordt momenteel niet door contentproviders aangeleverd in het NISO-formaat Free to Read/Free to Use.

Waar OCLC OA-collecties kan identificeren, gebeurt dit middels OA-collecties, links en filters.

J Zoekservice biedt een mogelijkheid om alleen bepaalde databases doorzoekbaar te maken voor geverifieerde gebruikers. 3.3.6 (1)  
J Zoekservice neemt maatregelen om ervoor te zorgen dat bepaalde databases alleen worden geactiveerd door wederzijdse abonnees indien gewenst door een contentprovider. 3.3.6 (2)  
N.v.t. De alternatieve dekkingslijsten van de zoekservice geven duidelijk aan dat de geïndexeerde metadatavelden alternatieven zijn voor gespecialiseerde data en wijzen op mogelijke verschillen in kwaliteit, diepgang en actualiteit. 3.3.7 Dienst toont gegevens afkomstig van contentproviders. OCLC publiceert geen alternatieve dekkingslijsten.
J Zoekservice dient de mogelijkheid te bieden om records buiten beschouwing te laten in samengevoegde of gegroepeerde records indien gewenst door een contentprovider. 3.3.8 (1) Dubbele artikelen afkomstig van verschillende providers worden samengevoegd. De instelling kan kiezen welke databases in het cluster worden meegenomen door middel van databaseselectie en kan er tevens voor kiezen om clustering uit te schakelen. 
G Zoekservice dient in staat te zijn om de oorspronkelijke provider van een record en zijn logo weer te geven. 3.3.8 (2) Gedetailleerde beschrijvingen tonen de oorspronkelijke provider van een item. 
J De records van de zoekservice dienen een link naar het platform van de oorspronkelijke provider te bevatten, indien aangeleverd door de provider. 3.3.8 (3)  
J Zoekservice maakt documentatie beschikbaar die beschrijft hoe metadata in het algemeen gebruikt worden voor het relevantie-algortime en hoe dit de vindbaarheid verbetert. 3.3.9  
J Zoekservice gebruikt de kernmetadata en onderliggende full-text/originele content voor het volledige aanbod van contentproviders. 3.3.10  
J De leverancier van de zoekservice biedt duidelijke kanalen voor het melden van ondersteuningsproblemen. 3.3.11