Nederlands

OCLC steunt het NISO Open Discovery Initiative

OCLC onderschrijft de aanbevolen werkwijzes in NISO RP-19-2020, Open Discovery Initiative: Promoting Transparency in Discovery.

OCLC is een contentneutrale organisatie. Wij publiceren geen content. Wij richten ons erop informatiezoekers in staat te stellen op één plek bronnenmateriaal te vinden van zoveel mogelijk leveranciers.

OCLC WorldCat Discovery geeft toegang tot een centrale index met meer dan 3080 collecties van vooraanstaande internationale contentleveranciers. De data- en linkfunctionaliteit van de WorldCat knowledge base maken het mogelijk om van de zoekresultaten direct door te linken naar gelicentieerde content. OCLC werkt met diverse contentleveranciers om toegang te geven tot hun content via de centrale index en de knowledge base. De zoekresultaten zijn onafhankelijk. Er wordt geen voorrang gegeven aan speciale onderwerpen of contentcollecties.


De zichtbaarheid en toegankelijkheid van open content verbeteren

OCLC werkt al ruim 20 jaar samen met de meest toonaangevende leveranciers ter wereld van open content-materiaal. Een deel van dat materiaal werd traditioneel gepubliceerd om de ervaring van gebruikers inclusiever te maken en te verrijken.

Wij zetten de kracht in van 's werelds grootste samenwerkingsverband van bibliotheken voor de ondersteuning van grootschalige initiatieven op het gebied van open access. Wij brengen zichtbaarheid van deze open content voor uitgevers en contentleveranciers, waaronder volledig of hybride open access-materiaal dat door vakgenoten is beoordeeld. Wij helpen voorrang te geven aan open collecties voor optimale vindbaarheid en toegang voor bibliotheken en hun gebruikers. Dit doen wij door toegang te geven tot de bijna 600 open collecties in de WorldCat knowledge base via WorldCat Discovery en WorldCat.org™.

Hieronder vindt u de antwoorden van OCLC op de updates van de "Best Practices for Discovery Service Providers" van juni 2020. [Download de checklist.]

Wij werken doorlopend aan de verdere ontwikkeling van WorldCat Discovery om de aanbevolen werkwijzen toe te passen.