Nederlands

Syndeo®

Sluit u aan bij een wereldwijd kennisnetwerk

Nationale en regionale bibliotheken zijn de kennisbewaarders van hun gemeenschap. Instellingen als de uwe maken regionale vernieuwingen en innovaties mogelijk door cultureel erfgoed en baanbrekend onderzoek te delen, thesaurusbestanden te beheren en standaarden voor metadata aan te houden. Syndeo helpt u om deze lokale praktijken die u zo lang van pas zijn gekomen, te behouden en tevens de rest van de wereld te bereiken. Met Syndeo kunt u de kennis die u op regionaal of nationaal niveau heeft vergaard, wereldwijd toegankelijk maken.


Ondersteun lokaal beleid op wereldniveau

Verbeter de effectiviteit van uw bibliotheken en ondersteun werkprocessen die gangbaar zijn in uw eigen regio. Syndeo stelt u in staat om bij te blijven met inspanningen van bibliotheken wereldwijd, terwijl u de werkprocessen kunt blijven aanhouden die ervoor zorgen dat bibliotheken binnen uw regio goed kunnen samenwerken (zoals voor het beheer van thesaurusbestanden) en dat ze kunnen catalogiseren door een record van de ruim 559 miljoen records in WorldCat te ontlenen.

illo_policies

illo_region

Maak het aanbod van uw regio breder toegankelijk

Al ruim 50 jaar helpt OCLC bibliotheken beter samen te werken door ze onderling en met mensen uit de hele wereld in contact te brengen. WorldCat®, het meest uitgebreide informatienetwerk over bibliotheekcollecties ter wereld, opent de weg naar regionale geschiedenis, cultuur en actuele gebeurtenissen voor het algehele publiek. Als uw collecties in WorldCat staan geregistreerd, dan kunnen ze door iedereen ter wereld worden gevonden. WorldCat is bovendien geïntegreerd met uw tools voor catalogiseren, interbibliothecair lenen, discovery en collectiebeheer om het merendeel van uw reguliere werkprocessen. Als u de metadata van uw bibliotheek samenbrengt in dit wereldwijde kennisnetwerk, dan bereikt u een nieuwe groep mensen die altijd op zoek zijn naar informatie.


Profiteer van een betere infrastructuur voor een lagere prijs

Actualiseer de systemen die bibliotheken in uw regio gebruiken voor het beheer van hun collecties en profiteer van minder kosten voor doorlopend onderhoud ervan door over te stappen naar een flexibel, wereldwijd platform in de cloud. Blijf bij met de laatste ontwikkelingen op het gebied van privacy en beveiliging, evenals de nieuwste technologische functies. Zo bieden bibliotheken in uw regio een vertrouwd alternatief voor de vele verkooppunten die de aandacht van de informatiezoekers naar zich toe proberen te trekken.

illo_evolve

Leden aan het woord

"De nationale overeenkomst die we met OCLC hebben, betekent dat bibliotheken in Nieuw-Zeeland profiteren van de schaal die OCLC biedt met WorldCat, [terwijl er] ook in onze lokale behoeften wordt voorzien."

Jenny McDonald
Manager, Collaborative Services
National Library of New Zealand
Wellington, Nieuw-Zeeland

Syndeo heeft metadatafuncties die het hergebruik, de verzameling en ordening van data mogelijk maken voor een netwerk van bibliotheken binnen een bepaalde regio. Het biedt mogelijkheden voor online catalogiseren en zoekfunctionaliteit. Tegelijk maakt het aansluiting mogelijk op WorldCat, het enige wereldwijde datanetwerk van bibliotheken.

Beschikbaarheid van de service

  • Overal beschikbaar

Geplande evenementen

Laatste nieuws

Kijk hier als u nieuws over Syndeo wilt zien.

Al het nieuws over Syndeo »