Nederlands

Delaware Division of Libraries

De bijdrage van de bibliotheek aan uw gemeenschap optimaliseren

Jongen die in een van de openbare bibliotheken van Delaware een hand in 3D heeft ontworpen en geprint

"De bibliotheken van Delaware werken met het Dewey Decimal Classification-systeem als centraal punt voor alle bibliotheekservices, zoals informatievoorziening, programma's en uitlening, om een idee te krijgen van de manier waarop de inwoners van Delaware de bibliotheek gebruiken en wat ze daarmee willen bereiken."

Annie Norman
State Librarian and Director, Delaware Division of Libraries

Het onder de aandacht brengen wat de bibliotheek te bieden heeft, kan lastig zijn voor bibliotheken, maar het is wel van cruciaal belang wanneer de financiering in het geding komt en er moet worden geconcurreerd met allerlei andere zaken die ook belangrijk zijn voor de gemeenschap. Dr. Annie Norman, bibliothecaris en directeur van de Delaware Division of Libraries heeft businessmodellen bekeken voor de ondersteuning van bibliotheken in de staat Delaware. "Bedrijven zijn altijd puur klantgericht, om te overleven moeten ze de klant meerwaarde bieden", vertelt ze.

Na bestudering van allerlei businessboeken en theorieën heeft Norman een model ontwikkeld voor het in kaart brengen en meten van de praktijk van het "informeel leren en tevens documenteren van de bijdragen door de bibliotheek". Hierbij hanteert ze hulpmiddelen die de bibliotheekmedewerkers wel kennen van de methodologieën waar ze al mee werken bij het beheren van de collectie. 'Omdat de bibliotheken van Delaware al werken met het Dewey Decimal Classification®-systeem voor hun collecties en het uitlenen, kunnen we nu diezelfde taxonomie gebruiken om de deelname aan programma's en informatieverzoeken te volgen', en meteen ook af te stemmen met partners uit de gemeenschap en op de deelname aan activiteiten met betrekking tot de professionele ontwikkeling. Ze zetten de Dewey-disciplines af tegen een aangepaste versie van behoeftepiramide van Maslow, aangezien bibliotheken hun gebruikers van services voorzien op allerlei niveaus. Zo kunnen Norman en de anderen zich beter focussen op de klant. 'Welke services gebruiken ze en welke onderwerpen zoeken ze?' vraagt Norman zich af. 'Wat willen ze doen?' Door te starten met de uitleningsstatistieken en de andere personeels- en gebruikersservices daar als lagen overheen te leggen, kunnen bibliotheken trends, hiaten en verbeteringspunten onderscheiden.

"Het is onze rol om personen en gemeenschappen te helpen hun mogelijkheden ten volle te benutten. Het gaat niet alleen om wat ze nu nodig hebben. Het gaat om inzicht in hun visie, wat ze willen bereiken en ons ervan verzekeren dat we alles in huis hebben om hen daarbij te ondersteunen."

De bibliotheken van Delaware gebruiken spreadsheets om gegevens te verzamelen en die uit te zetten in het Dewey/Maslow-model. En tijdens een netwerkactiviteit die onlangs werd georganiseerd voor Delaware-partners, konden partners hun visitekaartjes op de gebieden prikken waar hun services van toepassing waren.

Het Dewey/Maslow-model van de Delaware Division of Libraries
Example of how the Delaware Division of Libraries maps the communities it serves against Dewey and Maslow

Gewapend met al deze informatie sprak Norman wetgevers en andere staatsinstellingen aan op de waarde van de bibliotheken van Delaware. "Voor het eerst werden bibliotheken genoemd in de 'State of the State' van de gouverneur", vertelt ze. "Bovendien heeft de first lady toegezegd erevoorzitter te willen worden van een promotiecampagne voor de Delaware-bibliotheekpas!" Bibliotheken hebben wat extra steun van de staat ontvangen en een pilotprogramma met het departement van volksgezondheid en sociale zaken van Delaware heeft ook maatschapppelijk werkers de bibliotheek in gebracht. "We beschikken nu over vier jaar aan trendgegevens voor Dewey-onderwerpcategorieën", zegt ze, "dus we hebben nu een veel beter beeld van wat er zich in de bibliotheken afspeelt."

"Ons doel", voegt Norman hieraan toe, "is het ontwikkelen van een aanbod aan services voor de inwoners van Delaware dat vloeiender op elkaar aansluit, zodat personen en gemeenschappen gemakkelijker in de behoeftepiramide omhoog kunnen bewegen, om in basisbehoeften te voorzien: voor het verwerven van basiskennis, voor het prikkelen van de nieuwsgierigheid, om zelfstandig te leren en uiteindelijk om vernieuwers te worden die de innovatie-economie van Delaware vooruit kunnen helpen." En ze is erop gebrand andere bibliotheken te helpen hetzelfde doel te bereiken. "Ik wil dolgraag mijn kennis delen, wil dolgraag helpen en zou dolgraag meer collega's hebben om mee te brainstormen", aldus Norman. "Het Dewey/Maslow-model voor bibliotheekservices kan elke bibliotheek helpen bij het organiseren, maximaliseren en etaleren van de meerwaarde van de bibliotheek!"

Alle auteursrechten op het Dewey Decimal Classification-systeem zijn eigendom van OCLC. Dewey, Dewey Decimal Classification en WebDewey zijn geregistreerde handelsmerken van OCLC.

Kaart met de locatie van de Delaware Division of Libraries

Overzicht van deze bibliotheek

  • Ondersteunt de Delaware Library Catalog, een gedeelde catalogus voor alle houders van een Delaware-bibliotheekpas, waarmee toegang kan worden verkregen tot 33 openbare bibliotheken, 6 universiteitsbibliotheken, 16 schoolbibliotheken en 15 bijzondere bibliotheken met 2,6 miljoen items.
  • Is voor Delaware een partnerschap aangegaan met bibliotheken en andere overheidsinstanties, non-profitorganisaties uit de gemeenschap, maatschappelijke organisaties en andere instellingen uit allerlei disciplines om de bronnen en kansen voor de inwoners van Delaware optimaal te kunnen benutten.
  • Via een nieuw pilotprogramma met het departement van volksgezondheid en sociale zaken van de staat Delaware kunnen maatschapppelijk werkers in zeven openbare bibliotheken de inwoners van Delaware helpen bij vragen over werk, gezondheid en gezin.