Nederlands

Linked data

Metadata opnieuw uitgevonden

Icoon: Linked data

Vergroot impact en bereik met linked data en OCLC

Bibliotheken richten zich steeds weer op nieuwe manieren om het creëren en delen van kennis makkelijker te maken. Aangezien de hoeveelheid en verscheidenheid aan informatie toeneemt, worden metadata en expertise op het gebied van metadata in dit opzicht belangrijker dan ooit. Door bibliotheekdata om te zetten in linked data verbinden we bibliotheekcollecties met de kennisstromen die ons dagelijks leven bepalen – op het web, via slimme apparaten en met behulp van technologieën zoals kunstmatige intelligentie (AI).

Bekijk wat wij doen om bibliotheken te ondersteunen

Wat zijn de voordelen van linked data voor bibliotheken?

De overstap naar linked data voegt context toe aan informatiebronnen en maakt ze beter vindbaar. Daarnaast biedt de overstap mogelijkheden voor efficiëntere werkprocessen en wordt het makkelijker om bibliotheekgegevens te integreren in andere systemen en diensten.

Gekoppelde en schaalbare bibliotheekkennis

Met behulp van linked data kunnen bibliotheken lokale bronnenmaterialen eenvoudiger koppelen met systemen en met bredere informatiestromen – binnen het bibliotheekveld, op de campus, in gemeenschappen en overal op het web.

Toevallige ontdekkingen

Linked data voegt context toe aan het beschrijvingsproces en creeërt verbindingen die tot onverwachte ontdekkingen kunnen leiden. Denk bijvoorbeeld aan een nieuwe aanpak voor het oplossen van een complexe onderzoeksvraag.

Focus op kenniswerk

De overstap naar linked data breidt de rol van bibliotheekmedewerkers als kenniswerkers uit, ze zorgen voor een betere vindbaarheid van de collecties. De bibliotheek raakt daarnaast meer betrokken bij het creëren en delen van kennis op de campus en binnen de gemeenschap.

Draag bij aan het wereldwijde ecosysteem van informatie

Linked data zorgt ervoor dat de metadata van bibliotheken in harmonie zijn met andere dataformaten en technologieën. Dit maakt de data bruikbaar voor informatiesystemen en nieuwe technologieën. Uiteindelijk worden ze ook beter vindbaar, indexeerbaar en deelbaar.

Foto: Mary Sauer-Games

“Linked data voor bibliotheken vraagt om een stabiele en schaalbare infrastructuur. Met WorldCat hebben we die in huis. Deze basis maakt de integratie en interoperabiliteit van linked data mogelijk. Onze focus is hierbij, net zoals bij alles wat we doen, gericht op innovatie en samenwerking — een model dat zich gedurende de afgelopen 50 jaar heeft bewezen.”

Mary Sauer-Games
Vice President Global Product Management bij OCLC

De strategie van OCLC voor linked data

Onze leden vertegenwoordigen instellingen met de meest uiteenlopende soorten financiering, omvang, geografische ligging, en ga zo maar door. Wij helpen elke bibliotheek op gang in hun eigen tempo, op basis van hun eigen behoeften en middelen. We zetten ons in voor het duurzame succes van deze transitie met voortdurende ondersteuning, training en samenwerking vanuit de gemeenschap. Onze langetermijnstrategie legt de focus op expertise, data, infrastructuur en tools. Met WorldCat als basis.

Icoon: Collectieve, menselijke expertise

Benut de collectieve expertise

We blijven bibliotheken samenbrengen met andere partners binnen de gemeenschap en teams van OCLC. Zo zorgen we ervoor dat de expertise op het gebied van metadata aansluit op en bijdraagt aan het bredere ecosysteem van kennis.

Coöperatief onderzoek

We gaan door met ons onderzoek naar tools, standaarden, werkprocessen en strategieën die de transitie van traditionele bibliografische metadata naar linked data kunnen ondersteunen.

Linked data van OCLC Research

Bibliotheekpartners

We zullen nauw samenwerken met de wereldwijde bibliotheekgemeenschap om initiatieven op het gebied van linked data in een stroomversnelling te brengen, net zoals we dat hebben gedaan met de adviesgroep voor gezamenlijke infrastructuur voor het beheer van entiteiten.

Meer informatie over onze gezamenlijke aanpak

Icoon: Bibliotheekmetadata

Bescherm en verbeter bibliotheekdata

Met behulp van linked data publiceren we informatie over bibliotheken op manieren die overal op het web een betere beschrijving en vindbaarheid van bibliotheekbronnen mogelijk maken.

Authority linked data

WorldCat Entities is een set van authority data die de context biedt voor het beheer van bibliografische gegevens met uniform resource identifiers (URI's). Deze identifiers worden toegevoegd aan werken, personen, plaatsen en gebeurtenissen. De verbindingen zijn semantisch, denk bijvoorbeeld aan het koppelen van een werk aan de locaties waarin het zich afspeelt.

Ontdek WorldCat Entities

Dewey voor linked data

We gebruiken het Dewey Decimal Classification (DDC)-systeem en Faceted Application of Subject Terminology (FAST)-gegevens om linked data -identifiers te maken voor bestaande classificaties en onderwerptitels. Met deze identifiers kunnen bibliotheken linked data van Dewey toevoegen aan andere werkprocessen binnen hun bibliotheek. Dit maakt het mogelijk om de hiërarchische en gelijkwaardige relaties te verkennen tussen datasets en nieuwe verbindingen die de vindbaarheid van bibliotheekbronnen verbeteren.

Icoon: Data-infrastructuur

Een infrastructuur voor linked data bouwen, onderhouden en uitbreiden

We vinden WorldCat opnieuw uit, als de duurzame infrastructuur voor wereldwijde integratie en interoperabiliteit van linked data.

Data samenbrengen

De URI's van WorldCat-entiteiten voegen we toe aan WorldCat-records als zogeheten '$1 links' in de 100, 600, 647, 651, 700 en 758 MARC-velden. Zo slaan we een brug tussen MARC-gegevens en linked data, en verbinden we de data uit verschillende lokale systemen en werkprocessen met elkaar. Je hoeft geen actie te ondernemen. De nieuwe gegevens worden opgenomen in WorldCat-records die worden geëxporteerd met behulp van OCLC Cataloging.

Een nieuw datamodel

De WorldCat-ontologie is een datamodel dat bibliotheken van cruciale, betrouwbare informatie voorziet voor het beschrijven van linked data. Het is ontworpen om werkprocessen te ondersteunen, om meer en betere verbindingen tussen bronnen te creëren, en om de online zichtbaarheid en partnerschappen van bibliotheken een boost te geven.

Icoon: Tools voor werkprocessen

Integreer linked data in de werkprocessen van bibliotheken

We creëren een reeks geavanceerde tools om elementen van linked data toe te voegen aan bestaande werkprocessen en records, terwijl we de huidige diensten en applicaties op basis van MARC in de nabije toekomst behouden.

Verbeterde applicaties voor catalogiseren

We hebben WorldShare Record Manager uitgebreid met de mogelijkheid om WorldCat Entities op te zoeken binnen de bestaande werkprocessen voor catalogisering. Zo kun je linked data-identifiers aan records toevoegen. Deze functionaliteit wordt ook toegevoegd aan de Connexion-client.

Record uitvoer met linked data-identifiers

URI's van WorldCat Entities worden nu opgenomen in MARC-records die met behulp van catalogiseertools van OCLC worden geëxporteerd. Individuele exports van MARC-records met linked data-identifiers via WorldShare Record Manager, Connexion, de WorldCat Metadata API en het Z39.50-protocol bieden per record toegang tot linked data-identifiers. Daarnaast is bulkuitvoer mogelijk met WorldShare Collection Manager.

Entiteiten aanmaken

Binnenkort beschikbaar: OCLC Meridian, een WorldCat Entities-tool voor het beheer van linked data, maakt het samen met een reeks API's mogelijk om entiteiten aan te maken waar en wanneer dat nodig is. Dit verlaagt de drempel voor het creëren en beheren van authority data.

Uit de OCLC Next-blog

Een inleiding tot linked data voor bibliotheken

In dit artikel vertelt Jeff Mixter ons meer over enkele basisbeginselen van linked data voor bibliotheken, hoe dit verschilt van traditionele databasetechnologie en waarom het een belangrijk onderwerp is voor moderne bibliotheekmedewerkers.

Foto: Een inleiding tot linked data voor bibliotheken

“De overstap van catalogisering op basis van MARC naar diensten die gebruikmaken van linked data vraagt om tijd en zorgvuldige evaluatie. Wij bevinden ons in een unieke positie om bij elke stap van dit proces met bibliotheken samen te werken. We gaan inclusief te werk en bieden bibliotheken de mogelijkheid om zich te ontwikkelen in een tempo dat voor hen werkt.”

Gina Winkler
Executive Director, Metadata en Digital Services, OCLC

Foto: Gina Winkler

Ontvang updates van OCLC over linked data

Ben jij geïnteresseerd in de toekomst van linked data? Wij ook! Meld je aan om op de hoogte te blijven van wat wij doen om bibliotheken te ondersteunen bij de overstap naar linked data.

Geplande evenementen

Houd deze ruimte in de gaten voor evenementen over linked data

On-demand evenementen

Houd deze ruimte in de gaten voor on-demand evenementen over linked data