Nederlands

Centrale Catalogus Ziekenhuisbibliotheken

Samenwerking medische bibliotheken

De Centrale Catalogus Ziekenhuizen (CCZ) is, zoals de naam al aangeeft, een gezamenlijke catalogus voor ziekenhuizen. Sinds 1993 maakt een deel van de bibliotheken van algemene en psychiatrische ziekenhuizen, evenals revalidatiecentra in Nederland gebruik van de mogelijkheid om deze catalogus online te raadplegen. De CCZ is snel gegroeid en bevat ruim 130.000 titels. Het grote voordeel voor leden is dat zij geen dubbel catalogiseerwerk doen en zo veel tijd en geld sparen.

Wat houdt deze samenwerking in?

 • Catalogiseren
  Als basisdienst voor deelname biedt OCLC het ”ziekenhuispakket”: catalogiseren in het GGC en toegang tot de CCZ-catalogus.
 • Interbibliothecair leenverkeer
  Naast de aansluiting op de CCZ is het mogelijk deel te nemen aan het landelijke interbibliothecair leenverkeer door middel van een aansluiting op WorldShare ILL.
 • PiCarta
  Speciaal voor de CCZ biedt OCLC een aanbieding op PiCarta en WorldShare ILL, waardoor u leen- of kopieaanvragen kunt doen bij andere bibliotheken.
 • WorldCat
  WorldCat is het wereldwijde equivalent van de Nederlandse GGC. Voor het ontlenen van titels uit WorldCat met gebruik van WinIBW is een aansluiting op WorldCat op tariefbasis verkrijgbaar.
 • Retrospectief catalogiseren
  OCLC stimuleert het retrospectief catalogiseren door hier verlaagde tarieven voor aan te bieden.
 • Training
  Voor nieuwe deelname aan de CCZ zijn de cursussen Zoeken, Ontlenen en Invoeren in het GGC verplicht. Wij werken samen met Ingressus in Rotterdam, dat voor veel van onze diensten pakketcursussen aanbiedt.
 • Support
  Binnen de CCZ zijn er instellingen die in eerste instantie vragen van andere bibliotheken beantwoorden. Zo zijn er contactpersonen voor invoerproblemen, thesaurusonderhoud van trefwoorden- en NLM-thesauri en interbibliothecair leenverkeer. Voor technische vragen waar de CCZ geen antwoord op weet, ondersteunt de OCLC Servicedesk de medische bibliotheken.

Speciale situaties
De specifieke situatie van een medische bibliotheek kan aanleiding zijn in overleg met OCLC van deze opzet af te wijken, bijvoorbeeld als u gebruikmaakt van de diensten op meer dan één locatie of als u de software WinIBW op meer dan één pc installeert.


Beschikbaarheid van de service

 • Beschikbaar in Nederland

Verwachte evenementen

Er zijn geen geen geplande evenementen voor CCZ.

Alle evenementen voor CCZ tonen »

Nieuws