Nederlands

OCLC en linked data

Betere vindbaarheid van bronnenmateriaal door onderlinge verbanden te leggen

Onderzoekspraktijken zijn veranderd. Het is niet langer voldoende dat bibliotheken informatiebronnen beheren en toegankelijk maken voor gebruikers. De informatie moet nu zichtbaar gemaakt worden in de zoekmachines die mensen gebruiken. WorldCat biedt bibliotheken de gelegenheid om hun holdings op websites weer te geven op een manier die verder gaat dan bibliotheekcatalogi, in een indeling die zoekmachines, citaatbeheersystemen, campusplatforms, onderzoeksportals en andere informatiewebsites kunnen lezen en verder verwerken.

photo_people_researching
Chew Chiat Naun

"OCLC heeft een goede uitgangspositie..."

"OCLC heeft als belangrijke datahub een goede uitgangspositie om services op het gebied van linked data te ontwikkelen ten behoeve van de gehele bibliotheekgemeenschap." 

Chew Chiat Naun
Head of Metadata Creation
Harvard Library
Cambridge, Massachusetts, Verenigde Staten

Een belangrijke stap naar de toekomst van bibliotheekmetadata

OCLC speelt een belangrijke rol op het gebied van internationale metadata voor bibliotheken. Dankzij de steun van de Mellon Foundation en van de leden van onze adviesgroep hebben we ruim 150 miljoen WorldCat-entiteiten gepubliceerd met daarin de beschrijvingen van creatieve werken en personen. Deze vormen de basis voor onze gezamenlijke infrastructuur voor het beheer van entiteiten.

Logo: WorldCat-entiteiten

Iedereen kan deze data verkennen via de openbaar toegankelijke website, entities.oclc.org. Metadataspecialisten kunnen de URI's van deze entiteiten vandaag al beginnen te gebruiken in hun data om de eerste verbanden te gaan leggen en onderzoek beter vindbaar te maken.

WorldCat Entities vormt de basis voor onze gedeelde infrastructuur voor het beheer van entiteiten. Hiermee kunnen bibliotheken, OCLC en andere belanghebbenden gezamenlijk linked data beheren. We werken samen met een aantal ontwikkelingspartners om de tool voor het beheer van linked data (OCLC Meridian) en API's verder te verfijnen en te verbeteren. Dit stelt bibliotheken in staat om linked data volledig op te nemen in hun bestaande werkprocessen. Hierdoor kan informatie beter gevonden worden door verbanden te leggen naar andere informatie waar onderzoekers mogelijk nog niet aan gedacht hadden.

Skip Prichard

"...beheerders van bibliotheekdata"

"OCLC is al jaren leider op het gebied van onderzoek naar linked data. Wij gebruiken onze kennis als beheerders van bibliotheekdata bij de ontwikkeling van de prototypes, pilots en bij het aangaan van partnerships. De publicatie van deze WorldCat-entiteiten helpt om linked data praktisch inzetbaar te maken voor bibliotheken. En iedereen die daarin geïnteresseerd is, kan de WorldCat-entiteiten verkennen via de website waar deze entiteiten kunnen worden opgezocht."

Skip Prichard
President en CEO
OCLC
Dublin, Ohio, Verenigde Staten

Linked data voor bibliotheken creëren met Wikibase

De tien maanden durende Project Passage-pilot van OCLC laat bibliotheekmedewerkers van 16 Amerikaanse instellingen linked data creëren waarmee bibliotheek- en archiefresources in een Wikibase-sandbox worden beschreven. De bibliotheekmedewerkers werkten met OCLC aan een kader voor het combineren, evalueren en beheren van traditionele metadata als entiteiten en relaties van linked data. Deze mogelijkheid bracht het potentieel van linked data in bibliotheekcatalogi aan het licht, evenals de hiaten die moeten worden aangepakt voordat volledig overneembare machineleesbare semantische data volledig kunnen worden overgenomen.

passage-cover

Meer informatie:

kalan Knudson Davis

"Monumentale ontwikkeling..."

"[We] heroverwegen de structuur van het Bibliografisch Universum. Linked data, als een monumentale ontwikkeling met implicaties voor de toekomst van vindbaarheid van bibliotheekbronnen, hebben veel te bieden. Wij weten het. OCLC weet het. Je bibliotheekleveranciers weten het."

kalan Knudson Davis
Special Collections Metadata Librarian
University of Minnesota
Minneapolis, Minnesota, Verenigde Staten

CONTENTdm-pilot met linked data van OCLC Research

Mensen verbinden met unieke digitale bronnen

In het rapport Transforming metadata into linked data to improve digital collection discoverability deelt OCLC Research hun bevindingen van het recente CONTENTdm Linked Data Pilot-project. Voor dit project werkte OCLC met instellingen die hun digitale collecties beheren via CONTENTdm om (de haalbaarheid) te onderzoeken of metadata kunnen worden omgezet in linked data om de vindbaarheid en het beheer van gedigitaliseerd cultureel materiaal en hun beschrijvingen te verbeteren. Het webinar van OCLC Research, On the way to library linked data, biedt verdere inzichten in deze activiteiten.

Download het rapport

De interoperabiliteit van digitale materialen verbeteren

Als medeoprichter van IIIF (het International Image Interoperability Framework) leidt OCLC de inspanningen om nieuwe standaarden te creëren voor het delen van structurele metadata over digitale beelden, audio en video met de bibliotheekgemeenschap.

Meer informatie over de ondersteuning van IIIF in CONTENTdm

Illustratie: Samenwerking op het gebied van linked data

Linked data als gezamenlijke inspanning

OCLC werkt nauw samen met andere organisaties, zoals de Library of Congress, om ervoor te zorgen dat bibliotheekdata online worden opgenomen. Wij geloven dat MARC uiteindelijk zal worden vervangen door data die linked data vertegenwoordigen. Door met andere consortia voor datastandaards samen te werken en WorldCat-data voor hen beschikbaar te maken, verhogen we niet alleen de waarde van WorldCat, maar dragen we er tevens aan bij dat bibliotheken een stem blijven houden in hoe informatiebeheer er in de toekomst uitziet.

BIBFRAME

OCLC blijft zich toeleggen op de samenwerking met de Library of Congress en de bibliotheekgemeenschap om de BIBFRAME-standaard te helpen afmaken. BIBFRAME is een evolutiemodel voor het delen en verbinden van bibliografische gegevens. Meerdere variabelen zijn in voortdurende evolutie en wij zullen de BIBFRAME-data blijven evalueren om onze linked data-strategie aan de hand van die ontwikkelingen te plannen. Het doel daarvan is om alle OCLC-leden hun collecties blijvend in WorldCat te laten registreren.

Programma voor coöperatief catalogiseren

OCLC is actief betrokken bij bibliotheken binnen het Program for Cooperative Cataloging (PCC) om standaarden, beleid en best practices te onderzoeken terwijl metadata van bibliotheken overstappen van MARC naar linked data. OCLC neemt deel aan verschillende commissies en taskforces, waaronder de Standard Committee on Standards, de Standard Committee on Training en de Linked Data Advisory Group.

Geplande evenementen en on-demand webinars

04 October 2022

Linked data - maar hoé dan?!

Linked data is een ‘hot topic’, en het ziet ernaar uit dat iedereen moet meedoen. Gelukkig is er steeds meer informatie over wat linked data is.

13 July 2022

Transforming Metadata

Library metadata is transforming. Join us as a panel of experts explores the changes taking place in a number of areas, including the transition to linked data and identifiers, the description of inside-out and facilitated collections, the evolution of metadata as a service, as well as resulting staffing requirements.

Meer evenementen op het gebied van linked data