Nederlands

Library and Information Science Education Program

Het Library and Information Science Education Program van OCLC kan uw LIS-school helpen studenten de benodigde vaardigheden bij te brengen om een leidende functie te kunnen gaan vervullen in de bibliotheekbranche van vandaag de dag. Het programma biedt uw studenten de kans om, tegen gereduceerde prijs of geheel kosteloos, te werken met OCLC-services voor verwijzing, IBL, catalogisering, etc.

Wie kunnen er deelnemen?

 • Opleidingen bibliotheek- en informatiewetenschappen met een accreditatie van de American Library Association (ALA) in de Verenigde Staten, Puerto Rico en Canada
 • HBO-opleidingen en universiteiten die een bachelorgraad of hoger aanbieden in bibliotheek- en informatiewetenschappen
 • Opleidingsprogramma's tot bibliotheek-/mediatechnicus die een certificaat of Associate degree bieden
 • Opleidingen bibliotheek- en informatiewetenschappen op universitair niveau in de volgende regio's: het Aziatisch-Pacifisch gebied, Canada, Zuid-Amerika, Europa, het Midden-Oosten en Afrika.

Welke services zijn beschikbaar?

Discovery

 • WorldCat Discovery - Ontdek meer dan 4 miljard elektronisch, digitaal en fysiek materiaal met toegang tot WorldCat en een centrale index voor de 3.135 e-content-collecties. Bekijk wat er in de centrale index staat (Excel).

Catalogiseren en metadata

 • Connexion - Hiermee kunnen studenten het catalogiseren van originelen en ontleningen stroomlijnen met bibliografische en thesaurusrecord van hoge kwaliteit.
 • CatExpress-service - Vereenvoudigt het ontlenen voor studenten, via een gemakkelijk te leren en gemakkelijk te gebruiken applicatie. Met CatExpress, dat speciaal is ontwikkeld voor kleinere bibliotheken, hebben studenten toegang tot records voor allerlei materiaal.
 • Dewey Decimal Classification-systeem – Gratis toegang tot WebDewey. Een onderwijslicentieovereenkomst is vereist.
 • WorldShare Collection Manager – Hiermee kunnen studenten de workflows rond elektronische en gedrukte bronnen vereenvoudigen om de vindbaarheid van de collectie te vergroten.
 • WorldShare Record Manager - Hiermee kunnen studenten het catalogiseren van originelen en ontleningen (bijvoorbeeld met Connexion), stroomlijnen met bibliografische en thesaurusrecords van hoge kwaliteit.
 • Cataloging Label Program - Hiermee kunnen studenten gemakkelijk etiketten voor bibliotheekmateriaal afdrukken.

Digitale collecties

 • CONTENTdm-software - Is kosteloos via OCLC toegankelijk en biedt studenten praktijkervaring met de software die wordt gebruikt voor het bouwen van digitale collecties voor bibliotheken en archieven overal ter wereld.

Hoe kunt u bijdragen?

In de Verenigde Staten:
Schooldecanen, directeuren en vakdocenten van opleidingen die deelnemen aan het LIS Program kunnen toegang vragen tot OCLC-services voor hun lessen. Wilt u deelnemen aan het programma? In hierboven lijst staan de beschikbare OCLC-services. Bekijk welke voor uw opleiding relevant zijn. Daarna kunt u toegang vragen door het aanvraagformulier voor de OCLC LIS Education Program Servicesin te vullen en in te dienen.Om te kunnen deelnemen, dient u akkoord te gaan met de Algemene voorwaarden voor het OCLC LIS Education Program.

In andere landen:
Kunt u contact opnemen met Nancy Lensenmayer, Program Director, OCLC Education and Professional Development

Kosten

OCLC is gevrijwaard van de meeste kosten uit hoofde van dit programma, met inbegrip van specifieke kosten voor OCLC-systemen en -services. OCLC behoudt zich het recht voor om kosten in rekening te brengen voor unieke zaken, zoals royalty's aan leveranciers of derden.

LIS-scholen zijn verantwoordelijk voor alle opleidingskosten, werkstations en internettoegang tot OCLC-services.

Mogelijkheden tot het doen van onderzoek

 • Universitair onderzoek - OCLC ondersteunt onderzoek op universiteiten ter bevordering van doelen als een effectief gebruik van WorldCat, het verkennen van het concept van de elektronische bibliotheek en het verbeteren van het interfaceontwerp en de interactie tussen mens en computer.
 • Distinguished Seminar Series - De Distinguished Seminar Series is opgezet in 1978 om de uitwisseling van ideeën verder te stimuleren. De onderwerpen vertegenwoordigen gebieden die interessant zijn voor de bibliotheek en de informatiewetenschappengemeenschap.
 • Webjunction—biedt gratis voortdurende educatie door middel van cursussen, webinars, artikelen en hulpbronnen.

Meer informatie over actuele OCLC-onderzoeksprojecten en -mogelijkheden.