Nederland

  • Nederlands

Kwaliteitsbeheer

OCLC neemt het beheer van WorldCat zeer serieus: meer dan 16.737 bibliotheken wereldwijd zijn afhankelijk van de kwaliteit van de records in WordCat.

Door internationale standaards te bevorderen en te accepteren, onze eigen projecten hier en bij aangesloten instellingen door te voeren en deel te nemen aan andere kwaliteitsprogramma’s, garanderen wij dat de kwaliteit wordt bewaakt.

OCLC kwaliteitsprogramma's

WorldCat is een nauwkeurige referentiebron, omdat wij programma’s hebben opgezet om dubbele records te verwijderen en fouten handmatig en automatisch te corrigeren.

Aanvullen titelbeschrijvingen en verrijken database

Alle aangesloten bibliotheken die aan de catalogus bijdragen, kunnen helpen de kwaliteit te waarborgen van moederrecords in WorldCat. Zij kunnen alle bewerkbare velden van moederrecords aanvullen, bijwerken of toevoegen als deze niet volledig zijn. Verder kunnen zij de database van moederrecords uitbreiden door classificaties en trefwoorden toe te voegen die nog niet aanwezig zijn in een record. Tevens kunnen zij veld 006 (data-elementen met een vaste lengte – aanvullende materiaalkenmerken) en veld 007 (vast veld met fysieke beschrijving) toevoegen, veld 300 (fysieke beschrijving) toevoegen aan CIP-records en veld 505 (inhoudelijke opmerkingen) toevoegen of bewerken.

Wijzigingsverzoeken voor WorldCat

Alle aan de catalogus bijdragende bibliotheken kunnen meehelpen de kwaliteit van records te verbeteren. Zij kunnen een wijzigingsverzoek voor WorldCat en thesaurusrecords indienen door middel van het formulier Aanvraag kwaliteitscontrole voor WorldCat en/of thesaurusrecord (in Engels).

Verbetering of vervollediging

In 1983 werd er gestart met een project ter verbetering en vervollediging van de bibliografische records in WorldCat, zodat betrokken bibliotheken informatie kunnen corrigeren of toevoegen. Aan dit project nemen nu meer dan 180 instellingen deel.

Bijwerken van CIP-records (Cataloging in publication)

CIP-records zijn bibliografische gegevens die voorafgaand aan publicatie aan boekuitgevers worden gestuurd, zodat deze in het boek kunnen worden opgenomen. Deze records worden tegelijkertijd in WorldCat geladen en de bibliografische data van deze records moeten na publicatie worden bijgewerkt. Hierdoor garandeert OCLC dat deze records uiteindelijk volledig zijn.

Dubbele records worden opgespoord en samengevoegd

WorldCat bevat een automatisch proces dat WorldCat-records met elkaar vergelijkt om dubbele records op te sporen. Alle opgespoorde dubbele records worden samengevoegd tot één record.