Nederland

  • Nederlands

OCLC WorldCat

Informatiezoekers verwachten tegenwoordig op een snelle, intuïtieve manier toegang tot de uitgebreide collectie die bibliotheken in bezit hebben. In WorldCat staan niet alleen metadata verzameld, maar het biedt ook functionaliteit om snel en efficiënt vanaf elke locatie te zoeken naar alles wat er in de bibliotheekcollecties aanwezig is.


Een database met gezamenlijk gebruikte data

WorldCat vertegenwoordigt een gezamenlijke collectie van bibliotheken wereldwijd die bestaat uit bijdragen van bibliotheekmedewerkers. Door middel van individuele, regionale en nationale projecten zijn deze metadata uitgebreid en verbeterd. WorldCat biedt informatie over de meest gezochte elektronische en digitale materialen, evenals belangrijke en unieke items die alleen in lokale bibliotheken aanwezig zijn.

WorldCat verbindt bibliotheekgebruikers met honderden miljoenen elektronische bronnen, waaronder eBooks, gelicentieerde databases, online tijdschriften en collecties van digitale items. In de WorldCat knowledge base worden gegevens samengebracht over de elektronische inhoud van uw bibliotheek met links naar die inhoud en die helpen de werkprocessen voor deze materialen te beheren.

Om te blijven voldoen aan de verwachtingen van bibliotheekmedewerkers en -gebruikers, werkt OCLC samen met bibliotheken aan het verzamelen, beheren en delen van nieuwe soorten bibliotheekgegevens.

  • Meer gegevens over de gezamenlijke collectie van bibliotheken: eBooks en gelicentieerd materiaal, speciale collecties, vrij toegankelijk materiaal
  • Meer instellingsgegevens: leveranciersrecords, klantgegevens en bibliotheekinformatie (openingstijden en uitleenregels)
  • Transactie- en werkprocesgegevens: acquisitie- en circulatiegegevens, resolvertransacties, kennisbanktransacties, onderzoek en interbibliothecair leenverkeer

Vindbaar en leverbaar via internet

Met zoeken en vinden van OCLC kunnen bibliotheken hun online zichtbaarheid en bereik vergroten door informatiezoekers rechtstreeks in verbinding te brengen met relevante informatie in collecties. Dankzij WorldCat.org zijn items in de bibliotheekcollecties zichtbaar en bereikbaar via internet. Dankzij WorldCat Local kan deze dienst worden aangepast en verbeterd naar de wensen van specifieke instellingen of consortia.

Doordat OCLC samenwerkt met belangrijke zoekmachines en honderden andere contentaanbieders en -verzamelaars, worden bibliotheekmaterialen op internet ontsloten en kunnen worden geleverd. De bibliotheekmaterialen worden geïntegreerd in de werkzaamheden van wetenschappers, onderzoekers en informatiezoekers.

Meest recente initiatief: Linked Data

Linked data verwijst naar een set 'best practices' voor het publiceren en koppelen van gestructureerde gegevens op internet. Deze gekoppelde data zijn gebouwd op basis van algemene internettechnieken met behulp van URI's (generieke id's met een webadres die verwijzen naar entiteiten of concepten in de wereld) en RDF (een generieke methode om koppelingen te beschrijven tussen gestructureerde gegevens in een gegevensmodel op basis van grafieken).

De mogelijkheden van linked data voor bibliotheken wereldwijd zijn belangrijk en passen in de kernstrategie van OCLC om "samen met bibliotheken bouwen aan hun aanwezigheid op internet". Dit vormt slechts één manier waarop OCLC helpt om hun online aanwezigheid en vindbaarheid te vergroten.

Meer informatie over linked data bij OCLC »

Verwachte evenementen

Er zijn geen geplande evenementen.

Bijbehorende video´s

Hoe beheert u metadata voor eBook-collecties?

(2 minuten)
09 August 2012

Holly Tomren, Head of Metadata Services aan de Drexel University, deelt de ervaringen van haarzelf en haar collega's met het bètatesten van de nieuwe Metadata Collection Manager functionaliteit van OCLC WorldShare.