Nederland

 • Nederlands

WorldCat maakt verschil: sluit nu aan op onze gedeelde catalogus

WorldCat is 's werelds grootste online bibliotheekdatabase met honderden talen en in alle indelingen. Veel treffers, hoogwaardige metadata en de toepassing van FRBR-principes op de records betekenen dat uw personeel en gebruikers snel de juiste bron vinden. Via WorldCat worden uw bibliotheekcollecties zichtbaarder op internet. Met uw holdingsinformatie in WorldCat wordt er naar uw catalogus gelinkt vanuit zoekmachines, browserwerkbalken, WorldCat.org, enz.

WorldCat is een mooi voorbeeld van de kracht van samenwerking en de coöperatieve geest van bibliotheken en hun medewerkers. Het is meer dan een catalogus van bibliotheekmetadata; het is een hub voor discovery, interbibliothecair leenverkeer, levering, automatisering en onderzoek, evenals voor het beheer van collecties en systemen.

Bronnen van records in WorldCat

Wereldwijd gebruiken bibliotheken WorldCat-records om hun eigen catalogi bij te werken en te onderhouden. De meeste records in hun lokale catalogus zijn afkomstig van gekopieerde recordcatalogi die oorspronkelijk zijn gemaakt door lidinstellingen van OCLC. De gegevens in WorldCat helpen om informatie over een collectie bij te werken en deze te kunnen delen en zichtbaar en bruikbaar te maken. Hierdoor is er steeds minder behoefte aan oorspronkelijk catalogiseerwerk, hetgeen tijd bespaart zodat bibliotheekmedewerkers andere belangrijke dingen kunnen doen.

Ook de diversiteit aan records voor WorldCat blijft toenemen. Dankzij het grote aantal methodes waarmee bijdragen aan WorldCat kunnen worden geleverd, kunnen steeds meer soorten bibliotheken en andere instellingen hun collecties zichtbaar maken voor een internationaal publiek. Dit leidt weer tot meer records, minder kosten, grotere zichtbaarheid en beter deelbare bronnen. Records komen in WorldCat terecht via online catalogisering en batchloading, van de kleinste openbare bibliotheken tot de grootste nationale bibliotheken ter wereld, van archieven, musea tot onderzoeksinstellingen, via uitgevers en een groeiend aantal partners. En allemaal profiteren ze van het feit dat ze één grote bron van bibliotheekdata kunnen gebruiken.

Bronnen van records in WorldCat in juli 2012: 73,89% is afkomstig van OCLC lidbibliotheken, 3,75% van de Library of Congress, 20,92% van andere nationale bibliotheken en 1,44% van leveranciers en uitgevers.

Discovery

WorldCat is de gezamenlijke wereldwijde catalogus van meer dan 10.163 bibliotheken wereldwijd. Bibliotheekgebruikers kunnen in elk van deze bibliotheken online materiaal zoeken via WorldCat.org.

Interbibliothecair leenverkeer

Bibliotheken met holdingdata in WorldCat kunnen deelnemen aan het netwerk van bronnen delen met meer dan 10.163 bibliotheken. De tientallen miljoenen records in WorldCat vormen de eigen papieren en digitale bronnen van bibliotheken. Dankzij dit netwerk kunnen lidbibliotheken voldoen aan 95% of meer van de aanvragen, waarmee ze nog meer 'one-stop' leveranciers van essentiële diensten zijn.

Levering

Het wereldwijde netwerk van gedeelde bronnen dat rondom WorldCat is gebouwd, biedt bibliotheekgebruikers wereldwijd altijd en overal toegang tot bibliografische gegevens, samenvattingen en fulltext informatie. Dankzij de leveringsdiensten van OCLC krijgen bibliotheekgebruikers toegang tot meer dan 2,3 miljard WorldCat-holdings.

Gedeelde gegevens

Ter verbetering van de zichtbaarheid van bibliotheken en hun collecties en om de informatiebranche op zoveel mogelijk manieren te bedienen en te verrijken, deelt OCLC de data in WorldCat met verschillende partners in de informatiesector (nationale bibliotheken, contentproviders, uitgevers, leveranciers van materialen, zoekmachines, online boekwinkels, enz.). Dankzij deze partnerships wordt informatie vrij toegankelijk voor iedereen, ook als zij niet in een bibliotheek beginnen te zoeken.

OCLC moedigt bibliotheken aan om data in WorldCat te gebruiken, te hergebruiken en te delen met andere leden. Lidbibliotheken delen hun WorldCat-data met wetenschappers, bibliotheekconsortia, publieke instanties, culturele en wetenschappelijke instellingen en andere leden en niet-leden van OCLC.

Innovatie

Leden van OCLC profiteren van de volgende meerwaarde via WorldCat:

 • Bibliotheekmedewerkers werken met ontwikkelaars om software-oplossingen te maken via het OCLC Developer Network.
 • OCLC Research ontwerpt en test nieuwe technieken voor het gebruik van WorldCat-data, en stelt deze beschikbaar aan de wereldwijde bibliotheekgemeenschap.
  • WorldCat Identiteitspagina's: een overzichtspagina met circa 25 miljoen auteurs, zowel personen als bedrijven, die in WorldCat worden vermeld.
  • WorldCat Genres: profielen met zoektermen per genre, honderden titels, auteurs, onderwerpen, personages, plekken enz. op volgorde van populariteit in WorldCat.
  • WorldCat Uitgeverpagina's: persoonlijke pagina voor elk van de meer dan 1.800 uitgevers wereldwijd in WorldCat.
  • FictionFinder: een op FRBR-gebaseerd prototype dat toegang biedt tot meer dan 2,9 miljoen in WorldCat beschreven bibliografische records voor fictie, eBooks en geluidmateriaal.
  • Audience Level: analyse van het gebruik van de holdingdata in WorldCat om doelgroepindicatoren te berekenen voor boekweergaven op basis van de soorten bibliotheken met deze titels in hun holdings.
  • Metadata Crosswalk: metadataconversie van de ene indeling naar de andere, bijvoorbeeld van MARC naar MODS (Metadata Objects Description Schema).