Nederland

  • Nederlands

Bibliotheekbeheer

Uw processen stroomlijnen en uw diensten laten aansluiten bij de wensen van uw gebruikers

coffee

ALLESOMVATTEND—Alle aspecten van uw diensten beheren

signs

FLEXIBEL—Aan te passen aan uw specifieke wensen

hourglass

EFFICIËNT—Minder stappen doorlopen, meer vrije tijd overhouden

Het managementsysteem van een bibliotheek vormt de ruggengraat van alle werkzaamheden. Acquisitie, circulatie, interbibliothecair leenverkeer en catalogiseren zijn weliswaar aparte functies van een bibliotheek, ze zijn toch van elkaar afhankelijk. Door de tijd heen heeft bibliotheeksoftware zich ontwikkeld door deze functies samen te voegen in een geïntegreerd systeem voor bibliotheekbeheer.


Eén van de meest toonaangevende systemen van dit type in Nederland is LBS.  LBS is oorspronkelijk ontworpen voor wetenschappelijke bibliotheken, maar dient tegenwoordig meer dan tweehonderd universiteits- en hogeschoolbibliotheken in Nederland en Duitsland.

Omdat bibliotheken graag binnen grotere bibliotheeknetwerken werken, is LBS ontworpen om compatibel te zijn met infrastructuren buiten de bibliotheek. Waar regelmatige interactie met centrale catalogi plaatsvindt, geeft LBS bibliotheken de flexibiliteit om hun collecties in beide omgevingen aan te bieden. Een mooi voorbeeld hiervan is de manier waarop LBS werkt met de Nederlandse infrastructuur.


OCLC heeft aangekondigd op de cloud gebaseerde diensten te gaan aanbieden. Deze diensten zijn bekend als WorldShare Management Services en worden op dit moment uitgerold in verschillende landen ter wereld, waaronder Nederland.

Wij hebben geanalyseerd hoe workflows (met name de workflows die te maken hebben met elektronische en digitale collecties) kunnen profiteren van een gezamenlijke aanpak—zoals de OCLC coöperatie bijna 40 jaar geleden netwerkeffecten kon uitoefenen op het catalogiseren van drukwerk en het delen van bronnen.

OCLC WorldShare Management Services zijn de eerste coöperatieve managementdiensten voor bibliotheken die processen als catalogiseren, acquisitie, licentiemanagement en circulatie stroomlijnen. Bovendien bevatten ze een geavanceerde zoek- en vindfunctionaliteit voor bibliotheekgebruikers—WorldCat Local. Hierdoor worden workflows efficiënter en kunnen bibliotheken bronnen en de kosten voor infrastructuren delen, maar ook samenwerken op manieren die alle beperkingen van lokale hardware en software overstijgen.