Nederland

 • Nederlands

Collecties vormen en beheren

Creéren en organiseren van collecties

Met CONTENTdm wordt het maken en organiseren van digitale collecties heel eenvoudig. Elke gebruiker heeft een persoonlijke projectruimte in de CONTENTdm Project Client op zijn of haar computer. Daarnaast ondersteunt CONTENTdm gezamenlijke projecten door meerdere gebruikers toegang te geven tot geïmporteerde items en metadata zodat ze een gezamenljke collectie kunnen ontwikkelen. Nadat alle afbeeldingen zijn vastgelegd en metadata zijn ingevoerd, worden de items geåpload naar een centrale wachtrij. Hier voert de beheerder van de collectie een eindcontrole of eventuele bewerkingen uit voordat ze worden toegevoegd aan de collectie.

Gegevens en media invoeren

Items kunnen afzonderlijk of in batches worden toegevoegd aan CONTENTdm. De batchprocessen en hulpmiddelen van CONTENTdm stroomlijnen uw werk en maken het heel eenvoudig om duizenden digitale items tegelijk toe te voegen en te bewerken. Maak sjablonen om de invoer van beschrijvende, technische en administratieve metadata te versnellen en te standaardiseren.

Gebruik ingebouwde bewerkingsfuncties en speciale woordenlijsten als hulpmiddel bij het catalogiseren of breng mondiale wijzigingen aan in de metadata van gepresenteerde collecties. Daarnaast kunt u digitale items aan CONTENTdm collecties toevoegen met Connexion digital import.

CONTENTdm beschikt ook over diverse opties voor het werken met jpeg- of tiff-bestanden met een hoge resolutie. Van het automatisch maken van presentatieversies in een lagere resolutie waarbij de beeldkwaliteit en leesbaarheid kunnen worden aangepast, tot het gebruiken van zelfgemaakte, aangepaste presentatieversies.

U kunt metadata van bestaande toepassingen zoals Microsoft Access en Excel eenvoudig in CONTENTdm importeren als tabgescheiden tekst. Omvangrijke tekstbestanden van OCR of transcripten kunt u ook in een batchproces in velden met metadata importeren om zoekacties op de volledige tekst van documenten mogelijk te maken. Of u gebruikt de OCR-uitbreiding om grafische bestanden tijdens het importeren om te zetten in tekstbestanden. Met andere batchprocessen kunt u globale wijzigingen aanbrengen in collecties of de database.

Maximaliseer de zichtbaarheid op het web van uw primaire bronmaterialen via WorldCat

De WorldCat Digital Collection Gateway biedt u een zelfbedieningstool voor het uploaden van de metadata van uw unieke digitale inhoud naar WorldCat, de grootste database voor bibliotheekinformatie. De Gateway biedt een zelfbedieningstool met een webinterface waarin u kunt kiezen wanneer u uw metadata wilt uploaden en hoe uw records worden weergegeven. Met behulp van een voorbeeld van uw metadata in een scherm van WorldCat.org kunt u de juiste inhoud en weergave selecteren voor de digitale collecties van uw bibliotheek. Via kant-en-klare koppelingen van Dublin Core met MARC-velden kan uw bibliotheek de juiste inhoud en weergave voor uw digitale collecties selecteren.

Projectsjablonen kopiéren

Als projectinstellingen vergelijkbaar zijn, bijvoorbeeld beeldrechten of administratieve metadata, kunt u de projectinstellingen eenvoudig overzetten tussen werkstations of kopiéren op hetzelfde werkstation. Dit bespaart tijd en maakt samenwerking tussen organisaties met een gemeenschappelijke CONTENTdm server eenvoudiger doordat projectinstellingen kunnen worden gedeeld met collega's. U kunt ook projecten delen om meerdere gebruikers toegang te geven tot geïmporteerde items en metadata zodat ze een gezamenlijke collectie kunnen ontwikkelen.

Gecontroleerde woordenlijst

CONTENTdm voorziet in een gecontroleerde woordenlijst voor de invoer van consequente, uniforme metadata. De software wordt geleverd met negen geïntegreerde thesauri van OCLC Terminologies Service:

 • Kunst & Architectuur Thesaurus (AAT) ®
 • Canadian Subject Headings (CSH)
 • Dublin Core Metadata Initiative Type Vocabulary
 • Getty Thesaurus van geografische namen (TGN) ®
 • Guidelines On Subject Access To Individual Works Of Fiction, Drama, etc., 2de ed., vorm en genre
 • Māori Subject Headings / Ngā Ūpoko Tukutuku
 • Medical Subject Headings (MeSH®) 2010
 • Kranten genrelijst
 • Thesaurus voor grafische materialen
 • Union List of Artist Names (ULAN) ®

Ook kunt u uw eigen gecontroleerde woordenlijst importeren of ontwikkelen. U kunt toevoegingen aan de woordenlijst controleren voordat ze worden toegevoegd. De functie voor speciale woordenlijsten van CONTENTdm ondersteunt Dublin Core Qualifiers.

Complexe mediatypen

CONTENTdm verwerkt geluids-, video-, pdf-, EAD- (Finding Aids) en grafische bestanden en meer. De ondersteuning voor een streaming-mediaserver zorgt ervoor dat gestreamde items goed worden getoond.

Met CONTENTdm kunt u ook items definiíren die bestaan uit meerdere weergaven, zodat de zoekresultaten volledige entiteiten of samengestelde objecten ophalen en niet alleen de individuele elementen. U kunt documenten en monografieín toevoegen, of meerzijdige objecten zoals prentbriefkaarten of beeldhouwwerken. Ook beschikt CONTENTdm over bewerkingsopties waarmee u wijzigingen kunt aanbrengen in samengestelde objecten, ook als ze al zijn toegevoegd aan collecties.

Als u wilt zien hoe CONTENTdm bepaalde mediatypen verwerkt, kunt u de collecties verkennen die zijn gemaakt door CONTENTdm gebruikers.

Beeldrechten

De hulpmiddelen van CONTENTdm Image Rights bieden flexibele opties voor het identificeren van het eigenaarschap van bronnen in uw collecties. Tot de opties behoren een eenvoudig te configureren band met kleuren en tekst, een merk in kleur of een watermerk in grijstinten. Elke optie kan aan uw behoeften worden aangepast. Wanneer eindgebruikers items in collecties bekijken, worden de band, het merk of het watermerk met informatie over eigendom of auteursrecht duidelijk weergegeven.

Rapportage

Met de module CONTENTdm Reports kunt u zien hoe uw collecties worden gebruikt en benaderd. U kunt rapporten maken met de volgende gegevens:

 • Weergaven per collectie en item
 • Meest gebruikte zoektermen met CONTENTdm
 • Webstatistieken per maand, dag, uur
 • Meest voorkomende URL's, fouten, verwijzende websites, IP-adressen, geïdentificeerde gebruikers, browsers en landen

Collecties beheren

Collectie- en systeembeheerders kunnen de vereiste taken eenvoudig uitvoeren met CONTENTdm. Beheerders kunnen de database volledig beheren vanaf een eenvoudige webinterface, opgegeven gebruikers het recht geven live collecties te bewerken, mondiale zoek- en vervangacties uitvoeren, nieuwe collecties maken en zoekopdrachten aanpassen. De beveiligingsopties van CONTENTdm bieden u diverse keuzen om materiaal waarop copyright berust, of andere niet-onbegrensd toegankelijke materialen te beveiligen.

CONTENTdm ondersteunt daarnaast een groot aantal veel gebruikte datastandaarden en diverse gegevenstypen, en heeft verschillende opties voor het importeren en exporteren van gegevens, zoals:

 • Unicode – CONTENTdm biedt volledige ondersteuning van Unicode, een industriestandaard die computers in staat stelt tekst weer te geven en te bewerken in de meeste niet-westerse talen, waaronder Chinees, Japans, Koreaans, Grieks en Hebreeuws.
 • XML – XML wordt gebruikt voor alle interne metagegevens en structuurbeschrijvingen in CONTENTdm. CONTENTdm biedt ook exportfuncties voor aangepaste metadata die door de gebruiker gedefinieerde velden en indelingen ondersteunen, voor een grotere compatibiliteit met lokale catalogussystemen en andere toepassingen.
 • Dublin Core en VRA Core— U kunt Dublin Core of VRA (Visual Resource Association) Core gebruiken om media en zoekopdrachten in meerdere collecties te beschrijven. CONTENTdm heeft metadata-sjablonen standaard, die zijn gemaakt volgens de specificaties van de Dublin Core en VRA Core. Bovendien zijn metadatavelden in CONTENTdm volledig configureerbaar om u maximale flexibiliteit en ondersteuning te bieden voor schema's met aangepaste metadata.
 • Null-datatypen – Als items nog niet zijn gedigitaliseerd, is het dankzij de ondersteuning van het datatype null voor records met alleen metadata mogelijk om de metadata individueel of batchgewijs toe te voegen.
 • Ondersteuning van geluid,video en streaming media – Dankzij de URL-ondersteuning kunnen lange geluids- en videofragmenten op uw streaming mediaserver worden benaderd via CONTENTdm en efficiínt en betrouwbaar worden getoond via het internet. Met CONTENTdm kunt u bovendien gestreamde bestanden aan streaming mediaservers koppelen zodat deze efficiínt worden weergegeven en het databasebeheer binnen CONTENTdm blijft.
 • METS/ALTO – CONTENTdm ondersteunt zich ontwikkelende specificaties voor de digitalisering van kranten – zoals de indeling National Digital Newspaper Program (NDNP), CCS format, iArchives format en METS/ALTO. Gebruik deze indelingen als digitaliseringprojecten van kranten worden uitbesteed aan een gekwalificeerde partner.
 • Gegevens exporteren – U kunt in andere programma's met metadata werken doordat CONTENTdm de export van beschrijvingen van metadata in XML-indeling ondersteunt. U kunt vastleggen welke velden u wilt exporteren en voor elk geíxporteerd veld de indeling kiezen, inclusief terugkerende velden en aanpassing van de namen van XML-tags. Zo kunt u specifieke indelingen kiezen voor meer compatibiliteit met lokale catalogussystemen.
 • Metadata harvesten – CONTENTdm is ook volledig compatibel met OAI-PMH v2. OAI, of Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting is een standaard voor het harvesten van metadata. CONTENTdm ondersteunt OAI harvesten op collectieniveau zodat u uw metadata beschikbaar kunt stellen voor harvesten. Ondersteuning voor OAI procesbesturing biedt een betrouwbaardere netwerkoverdracht voor het verzamelen van metadata in zeer grote collecties.

Als u klaar bent om CONTENTdm zelf te verkennen, kunt u een een evaluatielicensie aanvragen en gratis kennismaken met CONTENTdm.