Nederlands

Gemeenschappelijke kwaliteitsprogramma's

Autorisatieniveaus

Alle bibliotheken met een OCLC Cataloging and Metadata Subscription kunnen nieuwe WorldCat-records toevoegen en bestaande bewerken. Bovendien kunnen ze records exporteren naar lokale systemen. Bibliotheken met een hoger autorisatieniveau kunnen ook nog aanvullende verbeteringen aanbrengen aan WorldCat-records.

Meer informatie over autorisatieniveaus

Expert Community

Alle aangesloten bibliotheken met een OCLC Cataloging and Metadata Subscription of met aanvullende autorisaties kunnen deelnemen aan de Expert Community. In deze community worden waarden vertegenwoordigd die voor bibliotheken van belang zijn, zoals samenwerking, het delen van bronnen en dienstverlening aan het publiek. Deze groep heeft zich ontwikkeld uit het Enhance-programma en werkt samen aan het onderhoud van WorldCat door in realtime correcties en verbeteringen aan te brengen aan de WorldCat-records. WorldCat wordt steeds waardevoller voor alle bibliotheken en gebruikers van bibliotheken naarmate zich meer bibliotheken bij de Expert Community aansluiten voor het verbeteren van de WorldCat-records.

Meer informatie over de Expert Community

National Level Enhance-programma

Bibliotheken die zijn aangesloten bij het Program for Cooperative Cataloging, of PCC, kunnen in WorldCat bepaalde elementen in PCC-records aanpassen die andere bibliotheken niet kunnen bewerken. Deze bibliotheken krijgen een National Level Enhance-autorisatie voor het vervangen en vergrendelen van WorldCat-records.

PCC bestaat uit de volgende programma's:

  • Monographic Bibliographic Record Cooperative Program (BIBCO),
  • Cooperative Online Serials Program (CONSER),
  • Name Authority Cooperative Program (NACO) en
  • Subject Authority Cooperative Program (SACO).

Al deze groepen dragen specifieke records bij en brengen verbeteringen aan in WorldCat. Bovendien kunnen deelnemers aan het CONSER-programma geauthenticeerde CONSER-serierecords maken en bewerken.

Met een National Level Enhance-autorisatie kunnen bibliotheken ook records toevoegen aan en bewerken in het LC Authority File.

U.S. Newspaper Program

Naast de bovenstaande programma's is er ook het United States Newspaper Program (USNP) voor het verbeteren van de kwantiteit en kwaliteit van Amerikaanse krantenrecords in WorldCat.