Nederlands

VIAF®

Bijdragen aan het VIAF

Bronnen

Aan het VIAF dragen instellingen bij uit allerlei landen, waaronder vele nationale bibliotheken. De meeste instellingen dragen aan het VIAF bij door hun volledige bibliografische en thesaurusrecords ter beschikking te stellen en komen regelmatig met updates om de bruikbaarheid van het VIAF ook voor de toekomst te garanderen.

De volledige bronnenlijst bekijken

Toelatingsbeleid

De VIAF Council heeft een beleid opgesteld voor nieuwe VIAF-contribuanten. Wie komen hiervoor in aanmerking en hoe worden ze geselecteerd? Geïnteresseerde instellingen dienen deze richtlijnen door te nemen alvorens een deelnameverzoek in te dienen.

Toelatingscriteria downloaden

Een deelnameverzoek indienen

Instellingen die graag willen bijdragen aan het VIAF, moeten een online deelnameverzoek invullen. OCLC neemt vervolgens contact op met de betreffende contactpersoon van de instelling om een afspraak te maken over de levering van thesaurusrecord-testbestanden om te zien of deze overeenkomen met bestaande VIAF-thesaurusclusters.

Deelnameverzoek VIAF-contribuant openen

Richtlijnen voor deelname

Wanneer de instelling wordt geaccepteerd als VIAF-contribuant, gaat de instelling een overeenkomst aan met OCLC voor het ter beschikking stellen van de volledige bibliografische en theasaurusbestanden, evenals het regelmatig aanbieden van updates. De instelling kan tevens een vertegenwoordiger aanwijzen voor de VIAF Council. De VIAF Council heeft ter ondersteuning van de contribuanten een aantal best practices opgesteld voor de bijdrage van records aan het VIAF.

VIAF-richtlijnen voor deelname downloaden