Nederlands

Dienstverlening
onderzoeksbibliotheken

Bibliotheken van wetenschappelijke onderzoeksinstituten bieden de studenten en wetenschappers die aan het instituut verbonden zijn diepgravende informatie over uiteenlopende onderwerpen. Deze bibliotheken hebben te maken met unieke uitdagingen. De onderzoeken moeten toegankelijk worden gemaakt voor alle gebruikers, waarbij rekening dient te worden gehouden met auteursrechten, vrij toegankelijk wetenschappelijk onderzoek, onderhoud van elektronische en speciale collecties en duidelijke vermelding van de onderzoekers. OCLC steunt deze bibliotheken in hun inspanningen wetenschappelijke studies te ondersteunen met services die hun werkprocessen makkelijker maken en met initiatieven en onderzoek voor en over bibliotheken.

McGill University Library

Deel werk, collecties en kennis binnen en buiten de instelling

Bibliotheekmedewerkers van McGill University raakten gefrustreerd door interne silo's en omslachtige processen die vertraging opleverden in de dienstverlening aan docenten en medewerkers. Door manieren te vinden om samen te werken met bibliotheken in heel Canada en wereldwijd, stroomlijnden ze hun unieke werkprocessen, breidden ze hun catalogus uit en gaven ze de medewerkers de kennis die nodig is om hun verantwoordelijkheden snel en gemakkelijk te nemen.

Lees de ervaringen van McGill University


Deelnemers aan een sessie van het Research Library Partnership

Verruim uw kennis, uw vaardigheden en uw bibliotheek

OCLC Research zorgt ervoor dat leren, innovatie en samenwerking sneller en op grotere schaal kunnen worden uitgevoerd, om bibliotheken en het bibliotheekwezen vooruit te helpen. We doen grondig en diepgaand onderzoek naar de bibliotheekgemeenschap en publiceren onze bevindingen in vrij beschikbare rapporten. Onderzoeksbibliotheken kunnen lid worden van het Research Library Partnership en zo gebruikmaken van een unieke kans om nauw samen te werken met collega's over de hele wereld.

Meer informatie over de activiteiten van OCLC Research


New York University

Verbeter de toegang tot e-resources met geautomatiseerde, tijdbesparende processen

Medewerkers van de New York University Libraries stonden voor een uitdaging om bij te blijven met het catalogiseren van records voor meer dan anderhalf miljoen e-books. Door het proces te automatiseren, konden ze niet alleen de e-bookrecords in hun eigen catalogus bijhouden, maar ook verbeteren. Nu kunnen ze hun records sneller dan ooit consolideren en verbeteren.

Lees de ervaringen van New York University


Northeastern University

Versterk uw strategie door middel van waardevol bibliotheekonderzoek

Om zich in te werken in zijn nieuwe functie wendde het hoofd van Archives and Special Collections van Northeastern University Libraries zich tot OCLC Research. Eén rapport in het bijzonder hielp hem om uitdagingen met betrekking tot archieven te begrijpen en te pleiten voor het gebruik van speciale collecties in traditionele en online cursussen.

Lees de ervaringen van de Northeastern University


University of New Mexico

Selecteer bronnen voor externe opslag met vertrouwen en transparantie

De bibliotheek van de University of New Mexico moest minstens 120.000 items selecteren voor externe opslag om betere ruimten voor studenten te bieden. Door gesprekken met transparante data zorgden de medewerkers van de bibliotheek ervoor dat docenten het project actief ondersteunden en een nog bredere selectie aanmoedigden.

Lees de ervaringen van de University of New Mexico


Pilotproject van OCLC voor linked data

Deelnemen aan onderzoek voor het verfijnen van vereisten

Linked data geeft de mogelijkheid om de beschrijvingen van bibliotheekbronnen te verbeteren, zodat onderzoekers beter inzicht krijgen in de context van deze bronnen. Zestien bibliotheken werkten met OCLC samen om een prototype te proberen dat linked data bij het catalogiseren realiseert.

Meer over het pilotproject van OCLC voor linked data