Nederlands

de Bibliotheek Gouda

Verbindingen leggen tussen data, collectie en programmering

Bezoekers van de Bibliotheek Gouda

“Met de data van Wise kunnen we onze beslissingen baseren op gedragspatronen van onze bibliotheekgebruikers. Als je bijvoorbeeld ziet dat een bepaald genre veel wordt uitgeleend, is het logisch dat je daar iets mee gaat doen. Zo baseren we ons op feiten, en niet op aannames.”

Erna Staal
Directeur van de Bibliotheek Gouda

 

 

Toen de Bibliotheek Gouda een aantal jaar geleden werd geconfronteerd met een flink pakket bezuinigingen, greep de organisatie die gelegenheid aan om zich te transformeren naar een centraal cultureel centrum en één van de beste openbare bibliotheken van het land. De hoofdvestiging zit nu in de voormalige Chocoladefabriek, in het hartje van de stad, een ruimte die de bibliotheek deelt met een drukkerswerkplaats, het streekarchief Midden-Holland en een horecagelegenheid. Bovendien zijn er vier kinderbibliotheken en twee uitleenpunten verdeeld over de rest van de stad.

Deze combinatie maakt het tot een aantrekkelijke plek voor de Goudse gemeenschap. Erna Staal, de bibliotheekdirecteur, legt uit: “Ik zie een bibliotheek heel erg als een lokaal instituut. Je kunt veel van elkaar leren op het gebied van systemen en informatie verschaffen, maar de echte inhoud is lokaal bepaald.” Bovendien vervult Wise® een belangrijke rol bij het inspelen op wat er lokaal speelt. “Het leek vroeger wel of collectie en programmering twee aparte werelden waren. Mede met de data van Wise zorgen wij dat deze twee meer op elkaar aansluiten.”

"Data, data en meer data. We zijn er dol op."

Erna vervolgt: “Als uit de rapportages van Wise blijkt dat een bepaald genre veel wordt uitgeleend, dan is het logisch dat je daar iets mee gaat doen.” De data en marketingtools van Wise helpen de bibliotheek om gerichte e-mailberichten uit te sturen aan bibliotheekgebruikers die waarschijnlijk geïnteresseerd zijn in dat onderwerp. “Met de marketingmodule van Wise is het makkelijker om bijvoorbeeld […] diverse nieuwsbrieven te sturen met gerichte communicatie voor onze donateurs, voor gewone leners, voor jeugd. Je kunt met Wise heel specifieke doelgroepen aanmaken en ze zo van hele specifieke informatie voorzien.” Uiteraard zonder dat de privacy van de gebruiker of de diversiteit van de bibliotheek in het geding komt. “We proberen zo goed mogelijk aan te sluiten bij wat er leeft in de Goudse gemeenschap,” vertelt Erna.

Door samen te werken met de andere organisaties in de Chocoladefabriek en dankzij de zelfservicefuncties van Wise is de bibliotheek nu zeven dagen per week van 9:00 tot 21:00 uur geopend. “Tegelijkertijd zijn de uitleningen gestegen doordat de bibliotheek vaker beschikbaar is voor de gebruikers,” zegt Erna Staal. “Zonder een bibliotheeksysteem als Wise zou de bibliotheek een stuk trager functioneren.”

Services die de Bibliotheek Gouda afneemt

Wise (Nederland)

Metadataservices via de overeenkomst tussen OCLC en de KB

Services voor het delen van informatiebronnen via de overeenkomst tussen OCLC en de KB

Kaart met de locatie van de bibliotheek Gouda

Overzicht van deze bibliotheek

  • Verkozen tot beste bibliotheek van Nederland 2015/2016
  • Ondersteunt een netwerk van 4 kinderbibliotheken, 2 uitleenpunten, de Digitale Bibliotheek en de Stadsbibliotheek in de Chocoladefabriek
  • Trekt jaarlijks een half miljoen bezoekers, met een ledenbestand dat voor ruim 60% uit jeugd bestaat

Vergelijkbare ervaringen

Klant die boeken bekijkt in Bibliotheek Rotterdam

Bouwen aan een sterkere betrokkenheid van de gemeenschap

Hoe de Bibliotheek Rotterdam innoveert en meedenkt over Wise om hun bezoekers beter van dienst te zijn.

Een openbaar evenement in de Bibliotheek Midden-Brabant

Innoveren met een betrouwbare partner

Hoe Wise-services de Bibliotheek Midden-Brabant ondersteunen bij hun innovaties om talent in de lokale gemeenschap te stimuleren en te laten ontplooien.