Nederland

 • Nederlands

Externe (niet-OCLC) kwaliteitsprogramma's

OCLC neemt ook deel aan de volgende externe programma's om de kwaliteit van WorldCat-records te verbeteren.

 • Program for Cooperative Cataloging (PCC)

  Dit programma, dat door de Library of Congress en de PCC-deelnemers samen wordt gecoördineerd, heeft als doel de toevoer van kwaliteitsrecords te verhogen; het aantal catalogiseerders en catalogiserende instellingen die records op nationaal niveau toevoegen, te verhogen; en wederzijds acceptabele normen voor records te ontwikkelen en te onderhouden.

  PCC omvat andere programma's waarvan de records ofwel direct aan WorldCat worden bijgedragen, ofwel indirect via de OCLC Authority File-database: NACO voor naamthesaurusrecords, SACO voor onderwerpthesaurusrecords, BIBCO voor bibliografische records en CONSER voor seriële records (zie hieronder).
 • Cooperative Online Serials (CONSER)

  Deelnemers van het CONSER-programma plaatsen, verifiëren en upgraden catalogiseringsinformatie over series in WorldCat en leveren doorlopend onderhoud voor de catalogusrecords van series.

  Deelnemers van het CONSER-programma omvatten de nationale bibliotheken van de Verenigde Staten en Canada (en hun respectieve ISSN (Internationaal standaardserienummer)-centers); geselecteerde universiteits-, overheids-, onderzoeks-, speciale en openbare bibliotheken; deelnemers van het United States Newspaper Program (USNP); geselecteerde bibliotheekverenigingen; en abonnements-, uittreksel- en catalogusdiensten.
 • United States Newspaper Program (USNP)

  Dit programma verbetert de kwaliteit en de kwantiteit van klantenrecords in WorldCat. Bibliotheken met krantenrepository's dragen catalogusinformatie bij aan de USNP-database, met gedetailleerde beschrijvingen van de volumes en uitgaven van een bepaalde krant in een bibliotheekholding.

  De USNP-database zal uiteindelijk meer dan 300.000 krantentitels bevatten die sinds 1690 in Noord-Amerika zijn gepubliceerd, en zal niet alleen bibliografische en locatiegegevens bieden, maar ook zorgen voor het behoud van belangrijke en bedreigde collecties.