Nederland

 • Nederlands

Externe (niet-OCLC) kwaliteitsprogramma's

OCLC neemt ook deel aan de volgende externe programma's om de kwaliteit van WorldCat-records te verbeteren.

 • Program for Cooperative Cataloging (PCC)

  Dit programma, dat door de Library of Congress en de PCC-deelnemers samen wordt gecoördineerd, heeft als doel de toevoer van kwaliteitsrecords te verhogen; het aantal catalogiseerders en catalogiserende instellingen die records op nationaal niveau toevoegen, te verhogen; en wederzijds acceptabele normen voor records te ontwikkelen en te onderhouden.

  PCC omvat andere programma's waarvan de records ofwel direct aan WorldCat worden bijgedragen, ofwel indirect via de OCLC Authority File-database: NACO voor naamthesaurusrecords, SACO voor onderwerpthesaurusrecords, BIBCO voor bibliografische records en CONSER voor seriële records (zie hieronder).
 • Cooperative Online Serials (CONSER)

  Deelnemers van het CONSER-programma plaatsen, verifiëren en upgraden catalogiseringsinformatie over series in WorldCat en leveren doorlopend onderhoud voor de catalogusrecords van series.

  Deelnemers van het CONSER-programma omvatten de nationale bibliotheken van de Verenigde Staten en Canada (en hun respectieve ISSN (Internationaal standaardserienummer)-centers); geselecteerde universiteits-, overheids-, onderzoeks-, speciale en openbare bibliotheken; deelnemers van het United States Newspaper Program (USNP); geselecteerde bibliotheekverenigingen; en abonnements-, uittreksel- en catalogusdiensten.
 • United States Newspaper Program (USNP)

  Dit programma verbetert de kwaliteit en de kwantiteit van klantenrecords in WorldCat. Bibliotheken met krantenrepository's dragen catalogusinformatie bij aan de USNP-database, met gedetailleerde beschrijvingen van de volumes en uitgaven van een bepaalde krant in een bibliotheekholding.

  De USNP-database zal uiteindelijk meer dan 300.000 krantentitels bevatten die sinds 1690 in Noord-Amerika zijn gepubliceerd, en zal niet alleen bibliografische en locatiegegevens bieden, maar ook zorgen voor het behoud van belangrijke en bedreigde collecties.

Wij zijn een samenwerkingsverband van bibliotheken over de hele wereld, dat sinds 1967 eigendom is van, bestuurd en onderhouden wordt door onze leden. Ons publieke doel is een toezegging aan elkaar—samen zorgen voor betere toegang tot de informatie in bibliotheken wereldwijd en manieren vinden om de kosten voor bibliotheken te reduceren door middel van samenwerking.