Nederland

  • Nederlands

Groep experts

Als reactie op verzoeken vanuit de catalogiseringsgemeenschap richtte OCLC tussen februari en augustus 2009 het Expert Community Experiment op. Leden met volledige catalogiseringsrechten kregen meer opties dan voorheen voor het verbeteren, upgraden en wijzigen van WorldCat-moederrecords. Het experiment was een succes, en alle functionaliteit blijft behouden voor de Expert Community.

Voordelen

  • Uitgebreid gebruik van Expert Community-catalogiseerders
  • Meer mogelijkheden—wijzigingen van volledige catalogiseringsrecords en van meer velden in moederrecords mogelijk
  • Beter delen—meer bibliotheken voeren upgrades van moederrecords uit
  • Sneller bijwerken—records worden in real-time bijgewerkt, u hoeft dus niet meer te wachten tot de wijziging zichtbaar is in de database
  • Beter overdraagbaar—catalogisering op netwerkniveau voor gebruik in de lokale catalogus
  • Meer flexibiliteit—onderhoud van WorldCat-records kan gelijk worden verdeeld onder OCLC-medewerkers en lidbibliotheken

Deelname

We nodigen alle lidbibliotheken met volledige catalogiseringsrechten uit om deel te nemen aan de Expert Community.

Deelnemers kunnen alle WorldCat-moederrecords corrigeren, verbeteren en upgraden, behalve PCC-records (BIBCO- en CONSER-records). Ook Library of Congress-records die geen PCC-records zijn, vallen hieronder.

Vragen?

Als u vragen hebt of meer informatie wilt, neemt u contact op met ASKQC@oclc.org.

Wij zijn een samenwerkingsverband van bibliotheken over de hele wereld, dat sinds 1967 eigendom is van, bestuurd en onderhouden wordt door onze leden. Ons publieke doel is een toezegging aan elkaar—samen zorgen voor betere toegang tot de informatie in bibliotheken wereldwijd en manieren vinden om de kosten voor bibliotheken te reduceren door middel van samenwerking.