Nederland

  • Nederlands

Expert Community

Leden met volledige autorisatie voor catalogiseren kunnen het merendeel van de WorldCat-moederrecords verbeteren, bijwerken en veranderen

Voordelen van de Expert Community

  • Maakt gebruik van de bijdragen van de catalogiseerders uit de Expert Community
  • Records kunnen worden gewijzigd met alle coderingsniveaus, inclusief volledig gecatalogiseerde records
  • Makkelijker delen—meer bibliotheken voeren upgrades van moederrecords uit
  • Sneller bijwerken—records worden in realtime bijgewerkt, u hoeft dus niet meer te wachten tot de wijziging zichtbaar is in de database
  • Beter overdraagbaar—catalogisering op netwerkniveau voor gebruik in uw lokale catalogus
  • Meer flexibiliteit—onderhoud van WorldCat-records kan beter worden verdeeld onder OCLC-medewerkers en lidbibliotheken

Deelname

Alle lidbibliotheken met volledige catalogiseringsrechten worden aangemoedigd om deel te nemen aan de Expert Community.

Deelnemers kunnen wel alle moederrecords in WorldCat corrigeren, verbeteren en upgraden, maar geen PCC-records (BIBCO- en CONSER-records) of records van Library of Congress die geen PCC-records zijn.

Bibliotheken die PCC-records in WorldCat willen vervangen, dienen een PCC-lidmaatschap aan te vragen.

Om u aan te melden voor het PCC-lidmaatschap, dient u eerst een training bij te wonen voor de Name Authorities Cooperative (NACO) en daar lid te worden.

Meer informatie over de NACO

FAQ's over NACO

Meer informatie

Richtlijnen voor het corrigeren en vervangen van moederrecords in WorldCat