Nederland

  • Nederlands

Upgraden van CIP-records

CIP staat voor Cataloging in Publication. CIP-records zijn bibliografische gegevens die voorafgaand aan publicatie zijn gecreëerd door nationale catalogiseringsinstanties. Deze records worden voor opname in het betreffende boek ter beschikking gesteld aan de uitgever en ze worden ook opgenomen in WorldCat. Het is mogelijk dat een fysieke titelbeschrijving en andere gegevens niet beschikbaar zijn voorafgaand aan publicatie om een catalogusrecord compleet te maken. Ten tijde van publicatie kunnen de titel en andere elementen afwijken, daarom moeten alle CIP-records op goed moment worden bijgewerkt om ze volledig kloppend en compleet te maken.

Meer informatie

Drastische reductie van het aantal CIP-records

OCLC heeft in 1995 een CIP-upgradeprogramma opgezet in antwoord op verzoeken van gebruikers van PromptCat. Dit is een offline service voor volwaardige catalogusrecords zoals bibliotheken die, waar mogelijk, willen hebben om hun personeel werk uit handen te nemen. Op het moment dat PromptCat als service beschikbaar kwam, ging het bij nagenoeg de helft van alle geleverde data om CIP-records. Met de komst van het CIP-programma is het aandeel CIP-records teruggebracht tot minder dan 10 procent.

Het CIP upgrade-programma van OCLC is opgezet om bibliotheken tijd te besparen en het proces van catalogisering efficiënter te maken. Voordat dit programma actief was, werkte in feite alleen de Library of Congress CIP-records met enige regelmaat bij. Bij elk binnenkomend CIP-boek was het aan de individuele bibliotheken om de records waar nodig aan te passen.

Wie kan de upgrade verzorgen?

Iedere gebruiker van OCLC-catalogiseringsproducten met volledige machtiging of hoger kan nu 300 velddata toevoegen als aanvulling op de database. Bovendien kunnen diezelfde gebruikers door middel van de Expert Community-functionaliteit alle andere onderdelen van een niet als PCC gecodeerd CIP-record wijzigen of bijwerken, met uitzondering van het Encoding Level (versleutelingsniveau). Encoding Level kan uitsluitend worden gewijzigd door National Level Enhance-deelnemers. Bij OCLC aangesloten bibliotheken met National level Enhance-autorisatie hebben de mogelijkheid het masterrecord te upgraden naar een full-level record.

Bijgewerkte gegevens van de Library of Congress worden nog steeds overgenomen in WorldCat op het moment dat ze beschikbaar zijn. Als een record eenmaal is bijgewerkt, hoeft dat niet meer te worden gedaan door de afzonderlijke bibliotheken die het boek uiteindelijk in huis krijgen.

Extra programmacomponenten

Ter ondersteuning van upgrades door aangesloten bibliotheken bestaat het CIP upgrade-programma uit twee gescheiden deelprojecten. Het eerste deelproject ging in november 1995 van start toen OCLC een CIP Upgrade Unit opzette bij het Academic Book Center in Portland, Oregon. Academic Book Center werd in 1999 een Blackwell-bedrijf, en de activiteiten van Academic Book Center werden eind 2003 samengevoegd met Blackwell's Book Services. In januari 2004 verhuisde de OCLC CIP Upgrade Unit naar Blackwell's Book Services in Blackwood, New Jersey. Deze unit werd in december 2010 opgeheven, toen de activiteiten van Blackwell werden geconsolideerd in YBP Library Services. CIP-upgrades worden momenteel uitgevoerd door het OCLC LTS-kantoor in Winnipeg, Canada, LC, Library and Archives Canada, en UK MARC CIP-records worden bijgewerkt met het boek in de hand.

Het tweede deelproject heeft betrekking op bijdragen van andere leveranciers van bibliotheekmateriaal. YBP Library Services, Ingram Library Services, en Quality Books stellen hun LC CIP-upgrades batchgewijs ter beschikking van OCLC. OCLC neemt deze upgrades binnen één werkdag na ontvangst over in WorldCat. Ook medewerkers van BWI (Book Wholesalers Inc.) werken online aan het upgraden van CIP-records.

De cijfers

Al deze partners samen zorgen momenteel voor de upgrade van ongeveer 34.000 records per jaar. LC produceert jaarlijks 50.000 tot 60.000 CIP-records, waarvan via het OCLC upgrade-programma meer dan de helft wordt bijgewerkt.


OCLC CIP-upgradepartners

Laatst herzien: 03 mei 2011

Symbool Instelling Indeling en/of opmerkingen
BKX BWI (Book Wholesalers Inc.) Working online
C#P OCLC CIP Upgrade Service BKS Deze instelling heeft een National Level Enhanced-autorisatie voor deze indeling
Gebruikt voor OCLC CIP Upgrade Service
IG# Ingram Library Services Geen online Enhance-autorisaties
Alleen batchbijdragen, als onderdeel van het Vendor CIP Upgrade Project
QBX Quality Books, Inc. Geen online Enhance-autorisaties
Alleen batchbijdragen, als onderdeel van het Vendor CIP Upgrade Project
YDX YBP Library Services Geen online Enhance-autorisaties
Alleen batchbijdragen, als onderdeel van het Vendor CIP Upgrade Project