Nederland

  • Nederlands

CONTENTdm in de praktijk

Samenwerking van gebruikersgemeenschappen

Als u kiest voor CONTENTdm, maakt u deel uit van een grote, actieve gebruikersgemeenschap die 'best practices' en lokaal ontwikkelde uitbreidingen deelt via een listserv en het User Support Center, regionale gebruikersgroepen en andere vormen van samenwerking.

CONTENTdm is ontwikkeld voor gemeenschappen die samenwerken en creatieve manieren vinden om gezamenlijk te profiteren van wat bibliotheken beschikbaar hebben aan geld en mogelijkheden.

Actieve gebruikersgemeenschap

Leden van onze gebruikersgemeenschappen werken samen en ondersteunen elkaar op verschillende manieren.

Regionale gebruikersgroepen

De groeiende regionale gebruikersgemeenschappen ontmoeten elkaar regelmatig. De bijeenkomsten van meerdere dagen bieden deskundige sprekers, de mogelijkheid om te leren van andere CONTENTdm gebruikers, interactie met het CONTENTdm productteam en trainingsessies voor diverse functies. Op de CONTENTdm listserv wordt regelmatig informatie gegeven over regionale gebruikersgroepen.

Listserv

CONTENTdm gebruikers met een licentie kunnen deelnemen aan de CONTENTdm listserv. Deze listserv biedt een forum waar gebruikers ideeën, tips en 'best practices' voor het gebruik van CONTENTdm uitwisselen. Informatie over geplande online gebruikersbijeenkomsten en training, en updates van de software en documentatie worden ook verspreid via de listserv. Ga naar het User Support Center om u aan te melden voor de listserv.

Gezamenlijke uitbreidingen

De meeste klanten gebruiken de standaardfuncties van CONTENTdm, maar het programma heeft ook een API (application programming interface) waarmee u het helemaal aan uw wensen kunt aanpassen. De open architectuur ondersteunt uitbreidingen en onze klanten delen hun eigen uitbreidingen graag met de gemeenschap als de API beschikbaar is.

CONTENTdm gebruikers hebben uitbreidingen gemaakt en gedeeld voor onder meer de volgende functies: compatibiliteit met Z39.50, integratie met lokale bibliotheeksystemen, werkprocedures voor het beheer van auteursrechtgegevens en aanpassing van de interface.

Samenwerking van gebruikersgemeenschappen

Bibliotheken hebben een lange traditie in het op creatieve wijze delen van bronnen en hulpmiddelen. Het samenstellen van een digitale collectie is een ander gebied waarbij één partij wellicht niet over voldoende resources beschikt, maar door samenwerking veel kan worden bereikt.

Samenwerking tussen verschillende soorten bibliotheken

CONTENTdm brengt opnieuw ingedeelde en oorspronkelijke digitale materialen over bepaalde onderwerpen of thema's eenvoudig samen, ongeacht de herkomst van de materialen. Kleine bibliotheken en archieven beschikken over belangrijk lokaal historisch materiaal waar steeds meer vraag naar is.

Deze materialen kunnen worden gescand en toegevoegd aan CONTENTdm collecties die worden gehost door een grotere organisatie zoals een nationale of wetenschappelijke bibliotheek, ter ondersteuning van een regionaal of landelijk project.

Het Columbia River Basin Ethnic History Archive bijvoorbeeld, dat wordt gefinancierd door een schenking van het Institute for Museum and Library Services, is een samenwerkingsproject waarin verwante primaire bronnen virtueel worden samengevoegd die zich bevinden in verschillende musea, bibliotheken en historische genootschappen aan de Washington State University Vancouver, Idaho State Historical Society, Oregon Historical Society, Washington State Historical Society en de Washington State University Pullman.

Onder collega's

Organisaties met vergelijkbare activiteiten schaffen vaak samen één CONTENTdm licentie aan omdat de Project Client gedurende het lidmaatschap vrijelijk kan worden gedistribueerd.

De Appalachian College Association, een groep van 35 hogescholen en universiteiten, is bijvoorbeeld een samenwerkingsverband voor het samenstellen van de Digital Library of Appalachia. De twaalf collecties van de bibliotheek bevatten materialen die betrekking hebben op de cultuur van de zuidelijke en centrale Appalachen.

In afzonderlijke instellingen

Voor universiteitsbibliotheken vormen de speciale collecties de schatten van de holdings. Ze zijn uniek en onvervangbaar. U kunt eindgebruikers niet alleen toegang geven tot brede bibliotheekcollecties, maar ook tot digitale collecties van afdelingen en zelfs van individuele gebruikers. En voor alle soorten bibliotheken, musea en archieforganisaties willen de verschillende vestigingen en afdelingen de multimediadocumenten mogelijk opslaan in een gezamenlijke digitale repository waarin ze eenvoudig kunnen worden gezocht en opgehaald. CONTENTdm kent veel verschillende toepassingen voor individuele instellingen waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van bestaande partnerschappen en het budget van alle partijen wordt verlicht.

Aan de University of Illinois werkt de afdeling voor digitale diensten en ontwikkeling samen met faculteiten en de University Press aan het digitaliseren van historische kaarten en ander waardevol materiaal en het aanbieden van lesmaterialen aan een breed publiek.

Neem voor meer informatie contact op met OCLC in Leiden of stuur een e-mail naar nederland@oclc.org.