Nederlands

WorldShare® Acquisitions

Met WorldShare Acquisitions kunt u:

Pictogram met het logo van WorldCat

WorldCat®-data direct toepassen op het acquisitieproces

Medische bibliotheek

Uw fysieke seriële uitgaven binnen dezelfde omgeving beheren

Afbeelding van een persoon die in de bibliotheek zit te lezen

Profiteren van het gezamenlijk delen van werk door bibliotheken

Afbeelding van iemand die in gesprek is

Leveranciersinformatie delen


WorldCat-data direct toepassen op het acquisitieproces

Directe integratie met WorldCat betekent dat u geen records meer hoeft te verplaatsen vanuit een aparte catalogusdatabase naar uw lokale systeem. Hierdoor wordt het acquisitieproces aanzienlijk beter gestroomlijnd. Volledige catalogiseerrecords zijn dan namelijk vaak al beschikbaar in het systeem om bestelrecords te kunnen aanmaken.

De WorldCat knowledge base is geïntegreerd met WorldShare Management Services (WMS). Hierdoor kunt u de acquisitie van elektronische bronnen vanaf dezelfde plek beheren als waar u uw fysieke bronnen beheert.

WorldCat-logo met pictogram voor acquisitie

Uw fysieke seriële uitgaven binnen dezelfde omgeving beheren

Het beheer van fysieke seriële uitgaven is binnen WMS geïntegreerd. U hoeft hier dus geen losse module voor af te nemen. In tegenstelling tot veel traditionele modules voor het inchecken van seriële uitgaven, behandelt WMS seriële en uit meerdere delen bestaande holdings op dezelfde manier als monografische items: de informatie wordt in MARC-format voor holdingdata in lokale holdingrecords opgeslagen.

Door de holdinginformatie van alle soorten records in eenzelfde format op te slaan, wordt het makkelijker om de werkprocessen en interface op elkaar te laten aansluiten en om het delen van informatiebronnen tussen verschillende bibliotheken efficiënter te laten verlopen, doordat alle holdings in datzelfde format zijn. Al deze functionaliteiten voor zowel gedrukte als elektronische seriële uitgaven bevinden zich binnen een en dezelfde interface. U hoeft dus niet steeds tussen verschillende systemen te switchen.

Medische bibliotheek

Profiteer van het gezamenlijk gedeelde werk van bibliotheken met coöperatieve patronen voor de ontvangst en publicatie van seriële uitgaven.

Voorziene uitgaven zijn niet alleen gebaseerd op voorspellingspatronen. Als een WMS-bibliotheek een uitgave ontvangt, dan is dat item vanaf dan ook klaar om door andere bibliotheken te worden ontvangen. Voorspellingspatronen worden vervolgens gebruikt om uitsluitend de volgende verwachte uitgave the voorspellen die nog niet door een WMS-bibliotheek is ontvangen. Voorspellingspatronen worden aangemaakt en onderling gedeeld door alle bibliotheken met een WMS-abonnement, waardoor deze bibliotheken ze coöperatief kunnen beheren en verbeteren.

Afbeelding van een persoon die in de bibliotheek zit te lezen

Leveranciersinformatie delen

Een gemeenschappelijk leveranciersinformatiecentrum helpt bibliotheken basisgegevens over een leverancier te delen, zoals contactpersonen, adres en dat lokaal aanpassen. Bovendien stelt dit OCLC in staat om Partner Exchange Services op te nemen in elk leveranciersrecord voor elektronisch bestellen en facturatie met de systemen van leveranciers van bibliotheekmateriaal. Dit betekent dat alle WMS-bibliotheken profiteren van de voordelen van deze service terwijl alles maar een keer hoeft te worden ingesteld en getest. Het centrale leveranciersinformatiecentrum maakt elektronische bestelling- en facturatieservices efficiënter en coöperatief.

Student die items uitcheckt