Nederlands

WorldCat-logo

Agenten met bestaande overeenkomsten

Partner Service
Backstage Library Works Backstage is bevoegd om catalogiseringsservices uit te voeren in WorldCat namens een OCLC-lidbibliotheek. Zij zijn tevens bevoegd om WorldCat-data te ontvangen van een OCLC-lidbibliotheek om de volgende services uit te voeren: MARCADIA, services voor catalogisering, herclassificatie, conversie achteraf, het verwijderen van dubbele titelbeschrijvingen en thesaurusbeheer.
Baker & Taylor Baker & Taylor is bevoegd om toegang te verkrijgen tot WorldCat en de titelbeschrijvingen in WorldCat om catalogiseringsservices en fysieke bewerkingen uit te voeren op bibliotheekmateriaal dat een OCLC-lidbibliotheek bij hen heeft aangeschaft.
BWI (Book Wholesalers, Inc.) BWI is bevoegd om catalogiseringsservices uit te voeren in WorldCat voor materiaal dat een OCLC-lidbibliotheek bij hen heeft aangeschaft.
FLOURISH FLOURISH is bevoegd om catalogiseringsservices uit te voeren in WorldCat namens een OCLC-lidbibliotheek.
Google Google is bevoegd om WorldCat-titels te ontvangen van een OCLC-lidbibliotheek die deelneemt aan het Google Books Library Project om gedigitaliseerde items in de bibliotheekcollecties die beschikbaar zijn in de services van Google, te identificeren.
Ingram Library Services Ingram is bevoegd om catalogiseringsservices uit te voeren in WorldCat voor materiaal dat een OCLC-lidbibliotheek bij hen heeft aangeschaft.
Kinokuniya Kinokuniya is bevoegd om WorldCat-titels te gebruiken die van OCLC zijn ontvangen om services uit te voeren voor OCLC-leden in Japan.
Kirtas Technologies Kirtas is bevoegd om WorldCat-titels te ontvangen van een OCLC-lidbibliotheek om een werk in de bibliotheekcollectie te digitaliseren en beschikbaar te maken via de digitaliseringsservice op aanvraag van Kirtas.
MARCIVE MARCIVE is bevoegd om WorldCat-titels te ontvangen van een OCLC-lidbibliotheek voor het uitvoeren van diverse services namens de bibliotheek, waaronder thesaurusverwerking, database opschonen, dubbele items verwijderen, itemgegevens opstellen, slimme streepjescodes maken, MARC Record Enrichment, herclassificatie en signatuurlabels maken.
QOOP QOOP is bevoegd om van een OCLC-lidbibliotheek WorldCat-titels te ontvangen van gedigitaliseerde werken in de bibliotheekcollectie die door QOOP beschikbaar moeten worden gemaakt via hun afdrukservice op aanvraag.

OCLC maakt al vele jaren overeenkomsten tussen lidbibliotheken en hun vertegenwoordigers mogelijk. Dit werd van geval tot geval en op verzoek van de OCLC-lidbibliotheek geregeld. Hierdoor zijn veel van de bestaande overeenkomsten waaronder leveranciers WorldCat-data gebruiken om services aan OCLC-lidbibliotheken te leveren, alleen van toepassing op services die worden geleverd aan een of meer specifieke bibliotheken.

De concept-agentovereenkomst onder WorldCat Rights and Responsibilities for the OCLC Cooperative introduceert een niet-aflatende inspanning van OCLC om algemene overeenkomsten te sluiten met populaire agenten. onder welke overeenkomsten iedere OCLC-lidbibliotheek de agent kan voorzien van WorldCat-data om services van die agent te ontvangen.

OCLC zal dit op korte termijn met een groot aantal agenten bespreken; zo ook met agenten die nu een overeenkomst hebben die uitsluitend van toepassing is op specifieke lidbibliotheken. We proberen zoveel mogelijk agenten op deze lijst met algemene overeenkomsten op te nemen.


Via de Licentiehoudersovereenkomst voor derden van OCLC kunnen bibliotheken elke gewenste leverancier verzoeken en machtigen om namens die bibliotheek WorldCat-titelbeschrijvingen op te halen voor verdere verwerking.

Via de Overeenkomst voor het catalogiseren en verwerken van titels door derden van OCLC kunnen bibliotheken een van hun online machtigingen voor catalogisering te delen met elke gewenste leverancier om namens die bibliotheek online te catalogiseren.